Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καινούργιων προσλήψεων

Ανακοινώνει την πρόθεση της να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της με αντικείμενο την απασχόληση στα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ευρώτα, η Κ.Δ.Ε.Δ.Ε «Ευρώτειος Πολιτεία», γνωστοποιώντας ότι θα απασχοληθούν συνολικά δώδεκα [12] άτομα για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31 Ιουλίου 2018.

Ειδικότητες:

•    Δυο (2) Παιδαγωγοί
•    Δύο (2) Νηπιαγωγοί
•    Ένας (1) Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας
•    Ένας (1) Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
•    Δύο (2) Φιλόλογοι
•    Ένας (1) Μαθηματικός
•    Ένας (1) Μουσικός
•    Δύο  (2)  Προσωπικό Καθαριότητας – Βοηθητικών εργασιών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

•    Π.Ε. Παιδαγωγών

Πτυχίο ή δίπλωμα  Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή  Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης  ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

•    Π.Ε. Νηπιαγωγών

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή Επιστημών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

•    Π.Ε. Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

•    Π.Ε. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Πτυχίο τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

•    Π.Ε. Φιλόλογος

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στη Φιλοσοφία ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

•    Π.Ε. Μαθηματικός

Πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

•    Π.Ε. – Τ.Ε. Μουσικός

Α1) Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι.
κατεύθυνσης του αντίστοιχου κάθε περίπτωσης μουσικού οργάνου ή μονωδίας
ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ)
ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
Α2) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πτυχίο ή Δίπλωμα
αναγνωρισμένου Ωδείου του αντίστοιχου κάθε περίπτωσης μουσικού οργάνου
ή μονωδίας ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

•    Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας – Βοηθητικών εργασιών

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου)

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε προγράμματα κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Οι υποψήφιοι θα κριθούν επίσης με βάση την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, την άνεση ενασχόλησης με άτομα παιδικής ηλικίας, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την ευθυκρισία και τη διοικητική και οργανωτική ικανότητα. Εξίσου σημαντικά στοιχεία είναι η προσαρμοστικότητα, η συνεργασιμότητα και η ανεπτυγμένη αίσθηση του συλλογικού πνεύματος.

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

  • Ελέγχου και προεπιλογής των αιτήσεων
  • Συνεντεύξεων από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα οριστεί γι΄ αυτό
    το σκοπό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2.    Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
3.    Βιογραφικό σημείωμα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  •  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» Κωνσταντίνου Σκάλκου 15, Σκάλα Λακωνίας, ΤΚ 23051

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 26/10/2017.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Απαγόρευση κυκλοφορίας αντί lockdown επιλέγουν Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία

Δραματική έκκληση Καστέξ στους Γάλλους για τήρηση των μέτρων • Συμφωνούν όλες οι ισπανικές περιφέρειες …