Χορήγηση σύνταξης για Δημοσίους Υπαλλήλους από τα 58 έτη!(Πίνακες)

Σύνταξη από τα 58 με 35ετία ή με 25ετία με ανήλικο ως το 2012 παίρνουν με τα νέα όρια ηλικίας οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, ενώ οι στρατιωτικοί, λιμενικοί, αστυνομικοί και πυροσβέστες βγαίνουν και χωρίς όριο ηλικίας ανάλογα με το πότε συμπληρώνουν τα 24,5 έτη υπηρεσίας.

Για τους υπαλλήλους το κρίσιμο στοιχείο είναι να έχουν 25ετία ως το 2012 είτε από πραγματική υπηρεσία είτε και με εξαγορές πλασματικών ετών για να κατοχυρώσουν τις νέες ηλικίες συνταξιοδότησης και να θεμελιώσουν δικαίωμα εξόδου πριν από τα 60 για το 2017.

Αν η 25ετία συμπληρώνεται από 1/1/2013 και μετά η έξοδος είναι στα 62 με 40 χρόνια ή στα 67 με λιγότερα έτη ασφάλισης, ενώ η μειωμένη καταβάλλεται στο 62ο έτος.

Για τους ενστόλους απαιτούνται 24,5 έτη ως το 2014, ώστε να κατοχυρώσουν την έξοδο χωρίς όριο ηλικίας με λιγότερα από 40 έτη υπηρεσίας.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» από το "eleftherostypos" δημοσιεύει όλες τις προϋποθέσεις για σύνταξη από το Δημόσιο και τις επιλογές των υπαλλήλων που συμπληρώνουν 35, 36 και 37 χρόνια, με την 25ετία ως το 2012.

Ποιοι βγαίνουν στα 58 μέσα στο 2017

Οι ηλικίες συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων καθορίζονται από το έτος που συμπληρώθηκε η 25ετία και από ειδικότερες προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, το έτος που είχαν ανήλικο παιδί, αν απέκτησαν παιδί μετά το 2013 ή αν έχουν σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία.

Για 12 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο μέχρι 31/12/1992 και για 8 κατηγορίες ενστόλων τα νέα όρια ηλικίας διαμορφώνονται ως εξής:

1. Σύνταξη γυναικών με 25ετία ως το 2010. Το όριο για πλήρη είναι το 60ό έτος και για μειωμένη το 55ο. Οι γυναίκες που συμπληρώνουν τα 55 από 19/8/2015 ως 31/12/2015 παίρνουν μειωμένη στα 56 και 6. Με το 55ο έτος το 2016 το όριο συνταξιοδότησης για μειωμένη είναι 58. Με ηλικία 55 το 2017 θα πάρουν μειωμένη στα 59 και 6. Με ηλικία 55 το 2018, μειωμένη στα 61 και 6 και από το 2019 στα 62. Οσες έχουν κλείσει το 60ό έτος μέχρι το τέλος του 2015 παίρνουν πλήρη στα 60 και 11. Το 2016 το όριο ανεβαίνει στα 61 και 9 το 2017, στα 62 και 8 και σταδιακά αυξάνεται στα 67 από το 2022 και μετά.

2. Σύνταξη γυναικών με ανήλικο και 25ετία ως το 2010. Το νέο όριο καθορίζεται από το έτος που κλείνουν την ηλικία των 50. Με ηλικία 50 ετών από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015, σύνταξη (πλήρη) στα 55. Με ηλικία 50 το 2016, σύνταξη στα 56 και 9. Ηλικία 50 το 2017, σύνταξη στα 58 και 5, ηλικία 50 το 2018, σύνταξη στα 60 και 2. Ηλικία 50 το 2019, σύνταξη στα 61 και 10.

3. Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μετά το 2011. Παίρνουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52. Με ηλικία 52 από 19/8 ως 31/12/2015, σύνταξη στα 55. Με ηλικία 52 το 2016, σύνταξη στα 56 και 9. Με ηλικία 52 το 2017, σύνταξη στα 58 και 5. Η εξέλιξη των ορίων συνταξιοδότησης είναι ίδια με το 50ό έτος.

4. Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο είτε το 2012 είτε μετά το 2012. Βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Με ηλικία 55 από 19/8 ως 31/12/2015, σύνταξη στα 56 και 6. Με ηλικία 55 το 2016, σύνταξη στα 58 και 9. Με ηλικία 55 το 2017, σύνταξη στα 59 και 6. Με ηλικία 55 το 2018 σύνταξη στα 61 κ.ο.κ.

Προσοχή: Οι γονείς έχουν δικαίωμα να εξαγοράσουν πλασματικούς χρόνους ώστε να έχουν την 25ετία το έτος που ισχύει το χαμηλότερο όριο ηλικίας. Για παράδειγμα, γυναίκα που είχε 25 έτη το 2012 και δυο παιδιά (το ένα ανήλικο το 2010) μπορεί να αναγνωρίσει 3 έτη ώστε να έχει την 25ετία το 2010. Αν είναι 55 πριν από τις 19/8/2017 αποχωρεί με σύνταξη γιατί έχει ήδη συμπληρώσει το όριο των 50 ετών πριν από τις 19/8/2015 με την 25ετία και το ανήλικο το 2010. Αν μείνει με τις προϋποθέσεις του 2012, θα αποχωρήσει στα 58. Στην πράξη με την αναγνώριση του χρόνου λόγω τέκνων, γλιτώνει 3 χρόνια από το όριο ηλικίας.

5. Γονείς που είχαν 25ετία μέχρι το 2012, αλλά απέκτησαν παιδί από 1/1/2013 και μετά, εξομοιώνονται με τους γονείς που είχαν ανήλικο ως το 2012 και αυτομάτως αντί για τα 67, κατοχυρώνουν την έξοδο με τα όρια ηλικίας που ισχύουν για το 52ο και το 55ο έτος.

6. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012 βγαίνουν στη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο. Αυτό ισχύει και για τους γονείς που αποκτούν τρίτο παιδί μετά το 2013, αρκεί να έχουν 21 και 23 έτη ως το 2012 και να είναι ασφαλισμένοι πριν από το 1993. Για παράδειγμα, άνδρας με 3 παιδιά και 23 έτη το 2012 που κλείνει τα 55 το 2017, βγαίνει στη σύνταξη στα 59 και 6.

7. Σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση: Δεν χρειάζονται απαραίτητα τα 5 τελευταία έτη στο Δημόσιο για να κατοχυρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις Δημοσίου, καθώς συνυπολογίζεται ο συνολικός χρόνος (και της διαδοχικής) για την 25ετία. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που είχε ΙΚΑ 22 χρόνια και Δημόσιο 3 έτη θεωρείται ότι έχει θεμελιωμένο δικαίωμα με 25ετία στο Δημόσιο.

8. Εξοδος με 37 χρόνια ασφάλισης: Ανδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι μετά το 1983 με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη μετά τις 19/8/2015 (και με άλλα Ταμεία εκτός του Δημοσίου) αποχωρούν με όριο ηλικίας που καθορίζεται με βάση το 55ο έτος. Ασφαλισμένος με 37 χρόνια τον Δεκέμβριο του 2017 θα συνταξιοδοτηθεί με όριο ηλικίας τα 57 και

8. Με 37 έτη το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί στα 58 και 6. Στα 37 έτη συνυπολογίζεται και η εξαγορά στρατιωτικής θητείας.

9. Εξοδος με 35ετία. Ασφαλισμένοι πριν από το 1983 με 35ετία από 19/8/2015 και μετά συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει κάθε χρόνο για το 58ο έτος το οποίο θα πρέπει να το έχουν συμπληρώσει. Δηλαδή με 35 έτη το 2017, σύνταξη σε ηλικία 59 ετών, αφού όμως ο ασφαλισμένος είναι 58 το 2017. Αν έχει 35ετία το 2017 αλλά κλείνει τα 58 το 2018, θα βγει στα 60.

10. Ασφαλισμένοι μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 συνταξιοδοτούνται με 35ετία και με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν και τα 58. Υπάλληλος με 35 έτη το 2016 και ηλικία 57 ετών θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας των 59,6 ετών που ισχύει το 2017 που κλείνει και το 58ο έτος. Για την 35ετία αναγνωρίζεται στρατιωτική θητεία αλλά και προϋπηρεσία σε ιδιωτικό τομέα.

11. Ασφαλισμένοι με 36 έτη στη συνταξιοδότηση (25 το 2011). Το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το έτος που έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος και 36 έτη. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος 58 ετών το 2017, που συμπληρώνει όμως τα 36 έτη το 2019, θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 58ο έτος το 2019, δηλαδή 60,6 ετών. Για τα 36 χρόνια μπορούν να αναγνωρίσουν ως και 9 πλασματικά έτη (4 από σπουδές, θητεία, γονικές άδειες και άλλα 5 αν έχουν 1 ως 3 παιδιά).

12. Ασφαλισμένοι με συνολικά 37 έτη (τα 25 το 2012) αποχωρούν με νέο όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 59 και έχουν 37 έτη ασφάλισης. Ασφαλισμένος που έχει 37 έτη το 2020 και είναι 59 ετών το 2019, θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61,3 ετών. Με 37 έτη και ηλικία 59 το 2017, σύνταξη σε ηλικία 60,2 ετών. Για τα 37 χρόνια μπορούν να αναγνωρίσουν ως και 10 πλασματικά έτη (5 από σπουδές, θητεία, γονικές άδειες και άλλα 5 αν έχουν 1 ως 3 παιδιά).

Πότε βγαίνουν στη σύνταξη στρατιωτικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, αστυνομικοί

Ο κανόνας για να θεμελιώσουν δικαίωμα είναι τα 24,6 έτη. Σε αυτά υπολογίζονται τα χρόνια της φοίτησής τους στις στρατιωτικές σχολές, τα 5 διπλά έτη σε μάχιμες μονάδες, ενώ η στρατιωτική θητεία συνυπολογίζεται κατόπιν εξαγοράς.

Υπάρχουν 7+1 κατηγορίες και οι ισχύουσες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έχουν ως εξής:

 • Με 24,6 έτη μέχρι το 2010 αποχωρούν οποτεδήποτε χωρίς όριο ηλικίας.
 • Με 24,6 έτη το 2011, σύνταξη στα 26 έτη υπηρεσίας.
 • Με 24,6 έτη το 2012, σύνταξη με 27,6 έτη υπηρεσίας.
 • Με 24,6 έτη το 2013, σύνταξη με 29 έτη υπηρεσίας.
 • Με 24,6 έτη το 2014, σύνταξη με 30,6 έτη υπηρεσίας.
 • Με 24,6 έτη από 1/1/2015 μέχρι και 18/8/2015 ή από 19/8/2015 και μετά αποχωρούν με 40 χρόνια συνολικής υπηρεσίας.
 • Το απώτατο όριο για αποστρατεία είναι το 58ο έτος για τους ενστόλους και το 60ό έτος για τα Σώματα Ασφαλείας.
 • Σύνταξη ενστόλων με τρία παιδιά.

Για θεμελίωση δικαιώματος απαιτούνται:

 • 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας μέχρι το 2010.
 • 21 έτη υπηρεσίας για όσους έχουν τα 20 μέχρι το 2011.
 • 23 έτη υπηρεσίας για όσους έχουν τα 20 το 2012.
 • 25 έτη υπηρεσίας για όσους συμπληρώνουν 20 έτη το 2013.

Από το 2014 και μετά χρειάζονται 24,6 έτη για να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και 30,6 έτη για να υποβάλουν αίτηση. Από το 2015 χρειάζονται συνολικά 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, όλων των πολιτών, από το νέο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος …