"Μπάχαλο" με το κοινωνικό μέρισμα! Ασάφειες και αυστηρά κριτήρια

Από ένα εξαπλό πλέγμα κριτηρίων εισοδήματος, περιουσίας, καταθέσεων, ασφάλισης, διαμονής αλλά και περιουσιακών τεκμηρίων πρέπει να περάσει κανείς για να λάβει το ‘’κοινωνικό μέρισμα’’ το οποίο θέσπισε για φέτος η κυβέρνηση. Το "μέρισμα" αυτό θα το λάβουν σχεδόν 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και θα ανέλθει κατά μέσο όρο στα 483 ευρώ έως 15 Δεκεμβρίου.

Για να λάβει, όμως, ένα νοικοκυριό (μονοπρόσωπο ή πολυπρόσωπο) το "κοινωνικό μέρισμα", σύμφωνα με τη διάταξη που δημοσιεύτηκε χθες στο ΦΕΚ, θα πρέπει να πληρεί πολύ αυστηρά κριτήρια εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας, αλλά και τραπεζικών καταθέσεων.

Εξάλλου για να λάβει κάποιος το "κοινωνικό μέρισμα" θα λαμβάνονται υπόψη και περιουσιακά τεκμήρια (πχ εξαιρούνται του "μερίσματος" όσοι πληρώνουν δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία), σύμφωνα με τη σχετική διάταξη. Εξάλλου, η διάταξη αυτή θέτει ακόμα και ασφαλιστικά κριτήρια, καθώς για να λάβει κανείς το εν λόγω ΄΄μέρισμα’΄ θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31/10/2017.

Πιο συγκεκριμένα, το εισόδημα που δήλωσε ο δικαιούχος στην εφορία το 2016  δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 27.000 ευρώ (σε ετήσια βάση). Ωστόσο για να λάβει το "μέρισμα" ο ίδιος δικαιούχος πρέπει να μένει στη χώρα την τελευταία 5ετία και να κάνει φορολογική δήλωση στο ίδιο διάστημα (2012-2016).

Προς διευκρίνιση παραμένουν τα ακριβή εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με την ίδια διάταξη. Παράλληλα η ακίνητη περιουσία του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 180.000 ευρώ. Επίσης για πρώτη φορά που δίδεται ένα κοινωνικό επίδομα μπαίνει κριτήριο ύψους τραπεζικών καταθέσεων. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων πρέπει να είναι κάτω των 9.000 ευρώ.

Ωστόσο στην εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση θα διευκρινισθεί κατά ποιο ποσοστό θα  προσαυξάνεται το ανώτατο όριο των καταθέσεων για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.
Επίσης δεν έχει διευκρινιστεί στη σχετική διάταξη πώς θα λάβουν το "μέρισμα’’ οι άνεργοι, αν και η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου χθες δήλωσε πως όσοι είχαν εισοδήματα το 2016, αλλά ήταν άνεργοι το 2017 θα το λάβουν.

Πιο συγκεκριμένα, η σχετική διάταξη, όπως δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ προβλέπει τα ακόλουθα σε σχέση με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:
1) Εισοδηματικά κριτήρια
Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το εισόδημα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει:

 • το ποσό των 9.000 ευρώ  για τα νοικοκυριά με 1 μέλος
 • το ποσό των 13.500 ευρώ για τα νοικοκυριά με 2 ενήλικα μέλη
 • το ποσό των 15.750 ευρώ για τα νοικοκυριά με 2 ενήλικα μέλη και 1 ανήλικο τέκνο
 • το ποσό των 18.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με 3 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα μέλη και 2 ανήλικα τέκνα
 • το ποσό των 20.250 ευρώ  για τα νοικοκυριά με 3 ενήλικα μέλη και 1 ανήλικο τέκνο ή 2 ενήλικα μέλη με 3 ανήλικα τέκνα
 • το ποσό των 22.550 για 4  ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα μέλη με 4  ανήλικα τέκνα
 • το ποσό 27.000 ευρώ  για 5  ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα μέλη με 6 ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

2) Κριτήρια ακίνητης περιουσίας
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της:

 • το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος
 • Το ποσό των 180.000 ευρώ σε κάθε περίπτωση.

3) Κριτήρια κινητής περιουσίας  
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει :

 • το ποσό των 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την ΚΥΑ
  το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
  Ετήσιος τόκος= 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100

4)  Περιουσιακά τεκμήρια
Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σ.σ. 2016):

 • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
 • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
 • δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
 • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

5) Ασφαλιστικά κριτήρια  
Ο δικαιούχος του "κοινωνικού μερίσματος" οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.

6)  Κριτήρια διαμονής
Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία 5  έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.
Επίσης, θα πρέπει να έχει υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 (το ίδιο πρέπει να έχουν κάνει και όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη του νοικοκυριού)

 Το Κοινωνικό Μέρισμα είναι:

 • αφορολόγητο
 • ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης,
 • δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση
 • δεν δεσμεύεται
 • δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο.

Οδηγίες υποβολής του αιτήματος

 1. Οι πολίτες μπαίνουν στην ηλεκτρονική σελίδα www.koinonikomerisma.gr με τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης στην φορολογική βάση (κωδικοί taxisnet)
 2. Κάνουν επιβεβαίωση ΑΜΚΑ, email και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Εμφανίζεται μια φόρμα με προσωπικά στοιχεία.
 3. Το κοινωνικό μέρισμα υπολογίζεται με το ύψος του εισοδήματος που εμφανίζεται στο Α21.
 4. Συμπληρώνεται  ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου έτσι  ώστε να πιστωθούν τα χρήματα. Το υπουργείο Εργασίας προτείνει να χρησιμοποιηθεί ένας ακατάσχετος λογαριασμός.
 5. Οι φιλοξενούμενοι χρειάζεται να μπουν με δικό τους κωδικό του taxisnet και να δηλώσουν την συγκατάθεσή τους να αντληθούν και τα δικά τους στοιχεία ώστε να αθροιστούν.
 6. Τέλος οι δικαιούχοι ενημερώνονται αν πληρούνται όλα τα κριτήρια και στο τελευταίο βήμα καλούντα να δηλώσουν αν αποδέχονται το κοινωνικό μέρισμα.

 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, όλων των πολιτών, από το νέο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος …