Όμιλος Σ/Μ ζητά εργαζόμενους

Μμία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 287 Super Markets, 15 Cash & Carry, 105 franchise καταστήματα και πάνω από 13 500 εργαζόμενους, που είναι μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize που αποτελείται από 21 εταιρίες σε 3 ηπείρους (11 χώρες), 370 000 εργαζόμενους και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50 εκατομμύρια πελατών κάθε εβδομάδα, ο "Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ" ζητά προσωπικό.

Υπεύθυνος Προσωπικού Β. Ελλάδος

Απαιτήσεις Θέσης

 • Επιλύει σε συνεργασία με τους Διευθυντές του δικτύου καταστημάτων θέματα διαχείρισης προσωπικού
 • Συμμετέχει στην διαδικασία επιλογής προσωπικού για το δίκτυο των καταστημάτων και των κεντρικών γραφείων
 • Συμμετέχει στην εφαρμογή των διαδικασιών απασχόλησης προσωπικού (προσλήψεις, μεταθέσεις, αποχωρήσεις)
 • Διασφαλίζει την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία ή συναφές αντικείμενο. Μεταπτυχιακός τίτλος, κατά προτίμηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια σε διαχείριση και επιλογή προσωπικού σε μεγάλου μεγέθους  εταιρείας, κατά προτίμηση στο χώρο του λιανεμπορίου
 • Γνώση θεμάτων εργατικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή Αγγλικής γλώσας
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή βελτίωση
 • Ικανότητα στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με συνεργάτες σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, ομαδικό πνεύμα
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επιρροής
 • Προγραμματισμός και οργάνωση με έμφαση στη διαχείριση χρόνου
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Πακέτο Αποδοχών

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «PS_NORTH17».

Assistant Category Manager, Οινόφυτα Βοιωτίας
Fresh & Perishables Department (Ιχθυοπωλείο)  Σύμβαση ορισμένου χρόνου – 6 μήνες

Απαιτήσεις Θέσεις
Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για:
• την παρακολούθηση και την υλοποίηση των συμφωνιών με τους προμηθευτές σε όλα τα στάδια εφαρμογής τους (ορθότητα της εισαγωγής νέων κωδικών προϊόντων, προμηθευτών και παραγγελιών στα συστήματα της εταιρείας)
• τη συμμετοχή στην υλοποίηση των κατάλληλων προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της κατηγορίας του τμήματός του
• την επικοινωνία με τα καταστήματα και τις αποθήκες

Προφίλ υποψηφίου
• Πτυχίο ΑΕΙ σε έναν από τους παρακάτω τομείς: Marketing, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφές αντικείμενο.
• Εμπειρία 1 – 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε εταιρία FMCG, Retail (κατά προτίμηση τροφίμου) ή σε κομμάτι product management. Εμπειρία σε κομμάτι αλλοιωσίμων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• ’ριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση MS Office, επιθυμητή γνώση SAP
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση
• Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες και σωστή διαχείριση διαδικασιών
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ομαδικότητα και συνεργασία

Πακέτο Αποδοχών
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Πληροφορίες Επικοινωνίας
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «ASS_CAT17».

Junior Category Manager  Fresh & Perishables Department 9-month contract

Απαιτήσεις Θέσης
O κάτοχος της θέσης συμμετέχει:

 • στη διαπραγμάτευση και υλοποίηση των συμφωνιών με τους προμηθευτές και τους πελάτες (έλεγχος συμφωνηθέντων τιμών προϊόντων, έλεγχος παραδόσεων ποσοτήτων από προμηθευτές), σε όλα τα στάδια εφαρμογής τους
 • στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της τήρησης χρονοδιαγραμμάτων εντύπων και προωθητικών ενεργειών
 • στη διαδικασία ανάπτυξης νέων private label προϊόντων
 • στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της τήρησης της ποικιλίας καταστημάτων και πλανογραμμάτων

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο AEI σε έναν από τους παρακάτω τομείς: Marketing, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφές αντικείμενο. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Εμπειρία 2 – 4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε εταιρία FMCG, Retail (κατά προτίμηση τροφίμου) ή σε κομμάτι product management. Εμπειρία σε κομμάτι αλλοιωσίμων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Αριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση MS Office, επιθυμητή γνώση  SAP
 • Επιχειρηματική αντίληψη με έμφαση στην αναλυτική ικανότητα και καλή αντίληψη της αγοράς τροφίμων
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες με έμφαση στις ικανότητες διαπραγμάτευσης και επιρροής
 • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες και σωστή διαχείριση διαδικασιών

Πακέτο Αποδοχών
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Πληροφορίες Επικοινωνίας
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «JCM_DELI 17».

Financial Planning & Reporting Analyst

Απαιτήσεις Θέσης

 • Διενέργεια του οικονομικού προγραμματισμού (budget/forecast) και σύνταξη των σχετικών εκθέσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΑΒ
 • Διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και παροχή λεπτομερούς ενημέρωσης (reporting) προς τη διοίκηση
 • Υποστήριξη στην αξιολόγηση νέων επενδύσεων

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο σε Λογιστική & Χρηματοοικονομική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 4 έτη σε αντικείμενο προϋπολογισμού, αξιολόγησης επενδύσεων, corporate finance / financial advisory services, auditing
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Ms Office (Word, Power Point Excel,), SAP R/3, SAP BW. Η γνώση Hyperion Planning θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • ACCA ή/και CFA (ολοκληρωμένα τουλάχιστον κατά τα 2/3 του προγράμματος), IFRS / IAS
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση επιχειρησιακών πλάνων
 • Πρακτική και θεωρητική γνώση αποτίμησης εταιρειών και αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων
 • Ικανότητα χρήσης, διαχείρισης και ανάλυσης αριθμών
 • Αναλυτική σκέψη και διαχείριση πολύπλοκων πληροφοριών
 • Προσανατολισμός το αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση
 • Αναπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Πακέτο Αποδοχών
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία και ανάπτυξη σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Πληροφορίες Επικοινωνίας
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «FP&R_2017».

 • Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Απασχόλησης
 • Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπάτων 81
 • Ταχυδρομικός Κώδικας: 153 44
 • Πόλη: Γέρακας Αττικής

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μειωμένος ο ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων και για το 2021

Επέκταση του μειωμένου ΕΝΦΙΑ των ακινήτων φυσικών προσώπων και για το 2021, προβλέπει τροπολογία του …