Αίσθημα αδικίας μεταξύ των Ελλήνων

Την απογοήτευση των Ελλήνων σκιαγραφεί μια ακόμη έρευνα που βλέπει το φως. Αυτή τη φορά πρόκειται για το Ευρωβαρόμετρο με θέμα «Δικαιοσύνη, ανισότητες και κινητικότητα μεταξύ των γενεών», τα συμπεράσματα της οποίας απεικονίζουν τη δυσαρέσκεια και το αδιέξοδο που βιώνει μεγάλη μερίδα των Ελλήνων.

Οπως προκύπτει από τα συμπεράσματα του Ευρωβαρόμετρου, οι Ελληνες σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους είναι οι λιγότερο ευτυχισμένοι, θεωρούν πως είναι αντιμέτωποι με την αδικία, έχοντας μειωμένες ευκαιρίες για να εξελιχθούν και να προχωρήσουν τη ζωή τους, ενώ βρίσκονται μπροστά σε διευρυμένες εισοδηματικές ανισότητες.

Συγκεκριμένα ένα πολύ ισχυρό ποσοστό, σχεδόν οι μισοί Ελληνες, (46%) πιστεύουν ότι είναι αδικημένοι, ότι τα περισσότερα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή τους είναι άδικα, με το αντίστοιχο αίσθημα στους Ευρωπαίους να βρίσκεται στο 22%

  • Σε μια σειρά άλλων ερωτημάτων, όπως αν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στη χώρα με όλους τους άλλους για να προχωρήσει κάποιος τη ζωή του, το ποσοστό των δυσαρεστημένων είναι καθηλωτικό, αφού αφορά το 59% των ερωτώμενων. Αντίστοιχα στην Ευρώπη σχεδόν το ίδιο ποσσοστό (38%) απαντά ακριβώς το αντίθετο ότι δηλαδή οι ευκαιρίες είναι ισότιμες.
  • Μάλιστα σε άλλο ερώτημα σε σύγκριση με πριν από 30 χρόνια αν οι ευκαιρίες για να προχωρήσει κανείς στη ζωή έχουν γίνει ισότιμες περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους εκφράζουν τη διαφωνία τους.

Ακολούθως, εξίσου απογοητευτικά είναι τα δεδομένα από τις απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν την εισοδηματική κατάσταση, αφού η πλειονότητα (το 80%) των Ελλήνων λένε ότι οι διαφορές στα εισοδήματα στην Ελλάδα είναι υπερβολικά μεγάλες με το 86% να θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να πάρει μέτρα για την άμβλυνση της εισοδηματικής ανισότητας.

  • Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα στα ερωτήματα για το τι θεωρούν οι Ελληνες σημαντικά «ατού» για να προχωρήσει κανείς στη ζωή του.
  • Πρώτη και βασική προϋπόθεση για Ελληνες και Ευρωπαίους είναι να είναι καλά στην υγεία τους ( 68%).
  • Στη συνέχεια οι Ελληνες θεωρούν πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τους σωστούς ανθρώπους, να έχουν πολιτικές διασυνδέσεις, και να είναι τυχεροί.

Το προσόν της εκπαίδευσης είναι σημαντικό για το 61% ενώ ως απαραίτητο το θεωρεί το 31% των Ελλήνων

Συμπερασματικά σε σχέση με τους πολίτες της ΕΕ:
Η νέα δημοσκόπηση φανερώνει ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ζωή είναι γενικά δίκαιη, αλλά έχουν ανησυχίες σε σχέση με το δικαστικό σύστημα, τις πολιτικές αποφάσεις και τις εισοδηματικές ανισότητες.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο η πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι τα περισσότερα απ' όσα συμβαίνουν στη ζωή τους είναι δίκαια και ότι έχουν ίσες ευκαιρίες για να προοδεύσουν. Παρ' όλα αυτά, είναι λιγότερο πεπεισμένοι ότι η δικαιοσύνη και οι πολιτικές αποφάσεις εφαρμόζονται με ίσο και συνεπή τρόπο στις χώρες τους - ανεξάρτητα από την προσωπική κοινωνική κατάσταση, την οικονομική δύναμη και τις διασυνδέσεις. Η μεγάλη πλειονότητα πιστεύει επίσης ότι οι εισοδηματικές ανισότητες είναι υπερβολικά μεγάλες και ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουν, ενώ λιγότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι η ισότητα στις ευκαιρίες και στην κοινωνική τους κατάσταση έχουν βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Τα κύρια πορίσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου καλύπτουν την εκπαίδευση, το εισόδημα, την κοινωνική κατάσταση και την κινητικότητα μεταξύ γενεών.

Καλύπτουν, επίσης, τις αντιλήψεις για τη μετανάστευση και την παγκοσμιοποίηση, με την πρώτη να αποτελεί λόγο για την αύξηση των ανισοτήτων και τη δεύτερη να αποτελεί δείκτη για τις πολιτικές προτιμήσεις, οι οποίες αποτελούν έναν από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη στάση ως προς τη δικαιοσύνη και την αδικία:

Περισσότεροι από τους μισούς απαντήσαντες πιστεύουν ότι οι άνθρωποι έχουν ίσες ευκαιρίες για να προοδεύσουν (58 %). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό κρύβει σημαντικές περιφερειακές ανισότητες, καθώς με την πεποίθηση αυτή συμφωνεί το 81 % στη Δανία, ενώ στην Ελλάδα μόνο το 18 %.

Οι απαντήσαντες είναι λιγότερο αισιόδοξοι για τη δικαιοσύνη σε συγκεκριμένους τομείς.

  • Μόλις το 39 % πιστεύει ότι η δικαιοσύνη υπερισχύει πάντα απέναντι στην αδικία, ενώ το ίδιο ποσοστό διαφωνεί με αυτό. Ακόμη πιο απαισιόδοξο είναι το γεγονός ότι μόλις το 32 % συμφωνεί ότι οι πολιτικές αποφάσεις εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλους τους πολίτες, ενώ το 48 % διαφωνεί.

Συνολικά, οι πολίτες είναι πιο πιθανό να αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι δίκαια όταν έχουν καλύτερη μόρφωση, είναι νεότεροι και σε καλύτερη οικονομική κατάσταση.

Η συντριπτική πλειονότητα πιστεύει ότι εισοδηματικές διαφορές είναι πολύ μεγάλες (84 %), ποσοστό που κυμαίνεται από 96 % στην Πορτογαλία και 92 % στη Γερμανία έως 59 % στις Κάτω Χώρες.

Σε όλες τις χώρες, εκτός από τη Δανία, περισσότερο από το 60 % συμφωνεί ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να πάρουν μέτρα για να μειωθούν οι διαφορές.

  • Για να προοδεύσει κανείς στη ζωή, η καλή υγεία και η ποιοτική εκπαίδευση θεωρούνται από τους απαντήσαντες ουσιώδεις ή σημαντικές σε ποσοστό 98 % και 93 % αντίστοιχα.
  • Η σκληρή δουλειά και οι σωστές γνωριμίες θεωρούνται επίσης ουσιώδεις ή σημαντικές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90 %.
  • Η πλούσια οικογένεια, οι πολιτικές διασυνδέσεις και συγκεκριμένη εθνοτική καταγωγή ή το φύλο γέννησης θεωρούνται λιγότερο σημαντικές παράμετροι.

Λιγότεροι από τους μισούς απαντήσαντες (46 %) πιστεύουν ότι οι ευκαιρίες για να προοδεύσουμε έχουν γίνει περισσότερο ίσες σε σύγκριση με πριν από 30 έτη, άποψη με την οποία συμφωνεί το 70 % στη Μάλτα, τη Φινλανδία και την Ιρλανδία, αλλά λιγότερο από το 25 % στην Κροατία, τη Γαλλία και την Ελλάδα.

  • Συνολικά, το 47 % των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι καλό ενώ το 21 % διαφωνεί. Το 39 % πιστεύει ότι η μετανάστευση στη χώρα τους είναι κάτι καλό, ενώ το 33 % διαφωνεί.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατέστησε τη δικαιοσύνη στην ΕΕ σημαντικότατο παράγοντα για τις πολιτικές του προτεραιότητες. Για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια με επιστημονικές αποδείξεις, η υπηρεσία της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), συνέταξε πέρυσι την πρώτη του έκθεση για τη δικαιοσύνη. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα θα συμβάλουν στο να απαντηθούν ευρεία ερωτήματα σχετικά με την αδικία όπως την αντιλαμβανόμαστε στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην κοινωνία γενικότερα.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, αρμόδιος για το ΚΚΕρ, δήλωσε τα εξής: «Η δικαιοσύνη είναι βασικός θεμέλιος λίθος για μια πιο ανθεκτική και συνεκτική Ευρώπη. Οι πρωτοβουλίες μας στον τομέα αυτό θα πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα να λαμβάνουν υπόψη τις αξίες και τις αντιλήψεις των Ευρωπαίων. Είμαι περήφανος για το γεγονός ότι το έργο του ΚΚΕρ μάς βοηθά να αυξήσουμε τις γνώσεις και για τις δύο αυτές πτυχές ,και αποτελεί σημαντική συμβολή στις προσπάθειές μας να οικοδομήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη για το μέλλον».


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μητσοτάκης: Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης μέχρι τα τέλη Ιουνίου

Την εκτίμηση ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» θα εγκριθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές …