15 εργαλεία χρηματοδότησης

Έως το τέλος του έτους θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί από τη βουλή το νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ). Ήδη αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεταφορά τεχνογνωσίας στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης από τη γαλλική αναπτυξιακή τράπεζα BPI France, η οποία έχει αναλάβει αμισθί, καθήκοντα τεχνικού συμβούλου για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ουσιαστικά, αυτό που απομένει για τη σύσταση της ΕΑΤ, είναι το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς σε επίπεδο χρηματοδότησης και χρηματοδοτικών εργαλείων, οι διαδικασίες είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Άλλωστε, επισημαίνουν, η βεντάλια των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα τεθεί υπό τη σκέπη της ΕΑΤ, παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη σύσκεψη εργασίας του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη με τους επικεφαλής των τραπεζών. Ο αριθμός των εργαλείων αυτών ήδη φθάνει τα 15 και θα διευρυνθεί στο επόμενο διάστημα.

Μετατροπή του ΕΤΕΑΝ
Κορμός της ΕΑΤ, θα είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) το οποίο θα μετατραπεί σε αναπτυξιακή τράπεζα. Η μελέτη για τη μετατροπή του ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακή, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός των επομένων ημερών, ώστε στη συνέχεια να διαμορφωθεί το σχετικό σχέδιο νόμου. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, η αναπτυξιακή τράπεζα θα είναι πλήρως λειτουργική εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019.

 1. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΤ δεν θα εστιάζει στην λιανική τραπεζική, ενώ θα μπορεί επίσης να ενεργεί ως διαμεσολαβητής για τις εμπορικές τράπεζες, τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και άλλους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές χωρίς να παραγκωνίζονται οι δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς.
 2. Η πρόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και από το σχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία προβλέπουν τη συνεργασία της ΕΑΤ με το τραπεζικό σύστημα, ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.
 3. Ως προς τη ρευστότητά της, πέραν του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η αναπτυξιακή τράπεζα θα μπορεί να εκδίδει ομόλογα σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου σε εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.
 4. Οι συνεργασίες με ευρωπαϊκές εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτιμάται ότι θα παρέχουν επιπλέον πόρους.

Όπως προαναφέρθηκε, τα πρώτα χρηματοδοτικά εργαλεία της αναπτυξιακής τράπεζας έχουν ήδη σχεδιαστεί, ενώ στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και επιπλέον δράσεις στην ίδια κατεύθυνση. Τα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί περιλαμβάνουν την δανειοδότηση επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης ή για την υλοποίηση επενδύσεων με μειωμένο επιτόκιο, εγγυήσεις, μικροπιστώσεις και χρηματοδοτήσεις μέσω συμμετοχών.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί, είναι τα εξής:

ΤΕΠΙΧ ΙΙ (περιλαμβάνει 3 προγράμματα)

- Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων

- Είδος Χρηματοδότησης: (α) Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού)

- Συνολικά κεφάλαια: € 915 εκ.

Όρια χρηματοδότησης:

 • Κεφάλαια κίνησης: €10.000 - €500.000, διάρκειας 24 - 60 μήνες
 • Επενδυτικού σκοπού: €25.000 - €1.5 εκ., διάρκειας 5 - 10 έτη

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

 • Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων
 • Είδος Χρηματοδότησης: (β) Εγγυοδοσία
 • Συνολικά κεφάλαια: € 100 εκ.

Όρια χρηματοδότησης:

 • Ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%
 • Ανώτατο όριο ζημιάς χαρτοφυλακίου δανείων 25%

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

- Είδος Χρηματοδότησης: (γ) Μικροπίστωση

- Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.

- Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €25.000

- Ωφελούμενοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ.

Δημιουργικής Βιομηχανίας Ι

 • Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
 • Συνολικά κεφάλαια: €25 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: Ανώτατο Όριο Εγγύησης 80% για δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού €25.000 - €900.000
 • Ωφελούμενοι: ΜμΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας κ.λπ.

Αγροδιατροφικός τομέας

- Είδος Χρηματοδότησης: Μικρoπιστώσεις

- Συνολικά κεφάλαια: €80 εκ.

- Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €25.000

- Ωφελούμενοι: ΜμΕ αγροδιατροφικού τομέα και αγρότες

Αγροδιατροφικός τομέας, Guarantee

 • Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
 • Συνολικά κεφάλαια: €70 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: μεγαλύτερα των €25.000

Εργαλείο συν-επενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων

- Είδος Χρηματοδότησης: Άμεση συμμετοχή

- Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.

- Ωφελούμενοι: Γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

ΕΤΕΑΝ Guarantee

 • Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
 • Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: Ανώτατο Όριο Εγγύησης Δανείου 80%
 • Ωφελούμενοι: Επίκεντρο οι νέοι επιχειρηματίες, νέοι αγρότες, νέοι επιστήμονες, νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικότερα νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Συγκριτικό πλεονέκτημα:

 • Πρόσβαση νέων στην Τραπεζική Χρηματοδότηση με εξασφάλιση την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ
 • Δυνατότητα χορήγησης τραπεζικών Δανείων ύψους €60 εκ.

Innovation Norway

- Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία

- Συνολικά κεφάλαια: €40 εκ.

- Όρια χρηματοδότησης: ανώτατο όριο εγγύησης ΕΤΕΑΝ 80% των δανειακών ορίων

- Ωφελούμενοι: καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων γαλάζια ανάπτυξη, πράσινη καινοτόμος επιχειρηματικότητα και νέες τεχνολογίες πληροφορικής (ICT)

Επάνοδος επιχειρήσεων

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
 • Συνολικά κεφάλαια: €300 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: Από €200.000
 • Ωφελούμενοι: ΜΜΕ παραγωγής και μεταποίησης που χρίζουν χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανασυγκρότησης
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για βιώσιμη αναδιοργάνωση Ελληνικών ΜΜΕ παραγωγής και Μεταποίησης.
 • Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018

Εταιρικών Ομολόγων

- Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές μέσω ομολογιών με δικαίωμα απόληψης

- Συνολικά κεφάλαια: €640 εκ.

- Όρια χρηματοδότησης: από €200.000

- Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων

- Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση πέραν του τραπεζικού δανεισμού

- Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018

4η Βιομηχανική Επανάσταση

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
 • Δομή προγράμματος: : FoF
 • Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
 • Ωφελούμενοι: Νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις κλάδων όπως η ρομποτική, τεχνική γονιμοποίηση, ψηφιοποίηση κλπ.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κλάδων νέας εποχής
 • Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019

Δημιουργικής Βιομηχανίας ΙΙ

- Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές

- Συνολικά κεφάλαια: €70 εκ.

- Όρια χρηματοδότησης: από €200.000

- Ωφελούμενοι: ΜΜΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας, κλπ

- Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας.

- Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019

Made in Greece

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
 • Συνολικά κεφάλαια: €80 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
 • Ωφελούμενοι: Νέες και υφιστάμενες ΜμΕ επιχειρήσεις
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τη δημιουργία επώνυμων ελληνικών προϊόντων και ενίσχυση της εμπορικής ταυτότητας και των εξαγωγών.

International Capital

- Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές

- Συνολικά κεφάλαια: €400 εκ.

- Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €7 εκ. επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε ΑΚΕΣ, από €7 εκ. και άνω συνεπένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο Ελληνικών ΜμΕ.

- Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων.

- Συγκριτικό πλεονέκτημα: Συνάθροιση εθνικών και ξένων επενδύσεων.

Εναλλακτική Ενέργεια

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
 • Συνολικά κεφάλαια: υπό προσδιορισμό
 • Όρια χρηματοδότησης: υπό προσδιορισμό
 • Ωφελούμενοι: Ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, καινοτόμα ενεργειακά έργα.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Δομημένο χρηματοδοτικό σχήμα με συνδυασμό εγγύησης και επενδύσεων.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ανδρουλάκης από Σητεία: Φορολογική δικαιοσύνη και δίκαιη ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες

Ο Ν. Ανδρουλάκης επισκέφτηκε τη Μονή Τοπλού - Αναφέρθηκε στην ακρίβεια, τη φτωχοποίηση και την πίεση, …