Καταβολή εφάπαξ έως το τέλος του χρόνου για τις Επικουρικές

Μέχρι τέλος του χρόνου το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) αναμένεται να καταβάλει τα εφάπαξ όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Να σημειωθεί ότι οι στις 31 Οκτωβρίου οι εκκρεμότητες στα εφάπαξ είχαν μειωθεί σε 23.958.

Οι αιτήσεις απονομής εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, με κριτήριο όπως υποστηρίζει το "dikaiologitika.gr",την ημερομηνία παραλαβής της συνταξιοδοτικής πράξης και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι εξής υποθέσεις:

ΕΦΑΠΑΞ

 • Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων στον 12/2017
 • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ στον 8/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος στον 3/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΔΥ) στον 1/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών (ΤΠΔΥ) στον 6/2015
 • Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)στον 10/2015
 • Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΙΤ) στον 2/2016
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΑΠΙΤ) στον 7/2017
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΑΠΙΤ) στον 1/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΙΤ) στον 3/2015
 • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΑΠΙΤ) στον 9/2017
 • Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΠΙΤ) στον 8/2015
 • Τομέας Πρόνοιας Λιμενεργατών (ΤΑΠΙΤ) στον 10/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΤΑΠΙΤ) στον 10/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (ΤΑΠΙΤ) στον 9/2017
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΤΑΠΙΤ) στον 9/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΑΠΙΤ) στον 11/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΕΤΑΠ ΜΜΕ) στον 9/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΕΤΑΠ –ΜΜΕ) στον 9/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΕΤΑΠ –ΜΜΕ) στον 9/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΥΤΕΚΩ) στον 6/2018
 • Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού (ΚΑΠ-ΔΕΗ) (ΤΑΥΤΕΚΩ) στον 4/2017
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΥΤΕΚΩ) στον 3/2017
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού (ΤΑΥΤΕΚΩ) στον 7/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης (ΤΑΥΤΕΚΩ) στον 9/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τραπέζης (ΤΑΥΤΕΚΩ) στον 9/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ) στον 11/2014
 • Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών (ΕΤΑΑ) στον 7/2017
 • Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (ΕΤΑΑ) στον 8/2017
 • Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (ΕΤΑΑ) στον 6/2018
 • Τομέας Πρόνοιας Συμβολαιογράφων (ΕΤΑΑ) στον 12/2017
 • Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ) στον 9/2017
 • Τομέας Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) στον 12/2016
 • Τομέας Πρόνοιας Κατώτερων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) στον 12/2016
 • Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Προσωπικού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στον 12/2017

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), Υπουργείων Μεταφορών, Παιδείας, Εμπορίου: Γήρατος: 7/2016, Αναπηρίας: 7/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 7/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 2/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), Υπουργείων Δικαιοσύνης, Οικονομικών: Γήρατος: 12/2016, Αναπηρίας: 12/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 6/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), Υπουργείων Βιομηχανίας, Γεωργίας, Υγείας, ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Εξωτερικών, ΥΠΑ: Γήρατος: 1/2016, Αναπηρίας: 1/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 1/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 6/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • ΤΕΑΠΑΣΑ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ): Γήρατος: 12/2016, Αναπηρίας: 12/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • ΤΕΑΠΑΣΑ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ): Γήρατος: 12/2016, Αναπηρίας: 12/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • ΤΕΑΠΑΣΑ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ): Γήρατος: 12/2016, Αναπηρίας: 12/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • ΤΕΑΠΟΚΑ: Γήρατος: 6/2015, Αναπηρίας: 6/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 6/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 8/2017 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • ΤΑΔΚΥ: Γήρατος: 6/2015, Αναπηρίας: 6/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 6/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 3/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ): Γήρατος: 1/2015, Αναπηρίας: 5/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 5/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 4/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • ΕΛΕΜ Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΕΤΕΑΜ: Γήρατος: 12/2014, Αναπηρίας: 12/2014, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2014
 • ΤΑΠΤΠ Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΕΤΕΑΜ: Γήρατος: 12/2014, Αναπηρίας: 12/2014, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2014
 • Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΕΤΕΑΜ: Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το ταμείο και την τρέχουσα περίοδο οι αιτήσεις και η διαδικασία γίνεται μέσω του ΕΦΚΑ.
 • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ: Γήρατος: 12/2014, Αναπηρίας: 12/2014, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2014
 • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ: Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το ταμείο και την τρέχουσα περίοδο την ημερομηνία αίτησης προς το ταμείο.
 • Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ: Γήρατος: 3/2016, Αναπηρίας: 3/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 1/2017, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 1/2017 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ: Γήρατος: 1/2015, Αναπηρίας: 12/2014, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 5/2015
 • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ: Γήρατος: 12/2015, Αναπηρίας: 6/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 5/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ: Γήρατος: 4/2015, Αναπηρίας: 4/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 6/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 7/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ: Γήρατος: 7/2012, Αναπηρίας: 1/2013, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 10/2013, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 10/2014 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ: Γήρατος: 12/2014, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 3/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ: Γήρατος: 1/2015, Αναπηρίας: 1/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 1/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 3/2017 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ): Γήρατος: 11/2015, Αναπηρίας: 11/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 11/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 7/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ): Γήρατος: 12/2015, Αναπηρίας: 9/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 7/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ): Γήρατος: 1/2016, Αναπηρίας: 2/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 1/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 7/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ): Γήρατος: 2/2016, Αναπηρίας: 2/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 2/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 7/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) του ΝΑΤ: Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το ταμείο και την τρέχουσα περίοδο οι αιτήσεις και η διαδικασία γίνεται μέσω του ΝΑΤ.
 • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ): Γήρατος:10/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 4/2017 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού (ΤΑΥΤΕΚΩ): Γήρατος: 7/2016, Αναπηρίας: 7/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 7/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 1/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • ΤΕΑΠ-ΟΤΕ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΥΤΕΚΩ): Γήρατος: 7/2016, Αναπηρίας: 7/2017, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2017, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 10/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΤΑΥΤΕΚΩ): Γήρατος: 8/2016, Αναπηρίας: 8/2017, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 8/2017, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 10/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
 • ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΥΤΕΚΩ): Γήρατος: 9/2015, Αναπηρίας: 12/2017, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2017, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 12/2017 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για τις εξελίξεις που επέβαλλαν τη σύγκληση του ΚΥΣΕΑ ζητά το ΚΚΕ

Επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις στην περιοχή που επέβαλλαν την έκτακτη σύγκληση του ΚΥΣΕΑ ζητά το ΚΚΕ τονίζοντας ότι η «επικίνδυνη» πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που «εντάσσει τις ελληνοτουρκικέ..