Ηλεκτρονικά τα αντίγραφα των πτυχίων, τίτλων σπουδών

Διαθέσιμοι μέσω του gov.gr είναι από σήμερα περίπου 5.000 τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η νέα υπηρεσία παρέχεται για πτυχία πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών που έχουν απονεμηθεί από το 2022 και μετά. Ειδικά για τα τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών και Βιολογίας, διατίθενται τίτλοι πρώτου κύκλου από το 2017 ή και νωρίτερα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης γίνεται, έτσι, το 21ο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, του οποίου οι απόφοιτοι μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους μέσω του ptyxia.gov.gr

 

Για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου του πτυχίου τους, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να αναζητήσουν την υπηρεσία στο gov.gr είτε πληκτρολογώντας στην αναζήτηση του gov.gr «Πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», είτε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://ptyxia.gov.gr/

 

Σε μεταγενέστερο χρόνο θα προστεθούν οι τίτλοι σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και του προπτυχιακού της Ιατρικής Σχολής.

Οι απόφοιτοι, αφού συνδεθούν με κωδικούς πρόσβασης TaxisNet και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους, μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά αντίγραφα των πτυχίων τους, με μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr, διασφαλίζοντας τη γνησιότητα του εγγράφου. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τον τίτλο σπουδών τους ή και να τον εκτυπώσουν, ώστε να το καταθέσουν έγχαρτα.

Η γνησιότητα των αντιγράφων επαληθεύεται εύκολα και γρήγορα μέσω της εφαρμογής docs.gov.gr/validate, πληκτρολογώντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου.

Επιπλέον, τα πτυχία αυτά μπορούν να επισημειωθούν ηλεκτρονικά με τη σφραγίδα της Χάγης μέσω της πλατφόρμας e-apostille.gov.gr, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αποστείλουν τα πτυχία τους στο εξωτερικό με λίγα μόνο κλικ, αντί για δύο επισκέψεις με φυσική παρουσία.

 

Μέσω του ptyxia.gov.gr διατίθενται πλέον ηλεκτρονικά περισσότεροι από 500 χιλιάδες τίτλοι σπουδών από 21 Ιδρύματα, καθώς και οι πράξεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών του ΔΟΑΤΑΠ.

Αναλυτική λίστα με τα διαθέσιμα πτυχία ανά Πανεπιστήμιο μπορείτε να βρείτε στο: https://ptyxia.gov.gr/universities/

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τίτλοι σπουδών για το σύνολο των τμημάτων και προγραμμάτων
Διεθνές Πανεπιστήμιο Της Ελλάδας Τίτλοι σπουδών για το σύνολο των τμημάτων και προγραμμάτων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τίτλοι σπουδών για το σύνολο τμημάτων και προγραμμάτων Πληροφορίες: https://itc.duth.gr/15595-2/
Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών από το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που έχουν απονεμηθεί από την Ίδρυση του Πανεπιστημίου. Εξαιρούνται τα Ειδικά Προγράμματα Σπουδών και τα Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :

 1. Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων
 2. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Πληροφορίες: https://www.eap.gr/pistopoiitika-titlon-spoudon-meso-g/

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) Τίτλοι σπουδών από το 2000 και μετά για το σύνολο τμημάτων και προγραμμάτων
Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τίτλοι σπουδών για το σύνολο των τμημάτων (Ιονίου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) και προγραμμάτων (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) που είναι καταχωρημένοι στο ΠΣ του Φοιτητολογίου.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 2010 και μετά για το σύνολο των τμημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το το 2011 και μετά για το σύνολο των τμημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για το σύνολο των προγραμμάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 2019 και μετά για τα εξής τμήματα:

 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 2. Εικαστικών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών
 3. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
 4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών
 5. Μηχανολόγων Μηχανικών
 6. Χημικών Μηχανικών

Πληροφορίες: https://noc.uowm.gr/www/govgr_info/

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για το σύνολο των Τμημάτων του ΑΕΙ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από 1/9/2020 μέχρι σήμερα, για τα εξής τμήματα:

 1. Ψυχολογίας
 2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 3. Τμήμα Μαθηματικών

Πληροφορίες: https://uoi.gr/it/parochi-stoicheion-titlon-spoudon-meso-gov-gr/

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τίτλοι σπουδών πρώτου, δευτέρου και τρίτου κύκλου από το σύνολο των τμημάτων από το 2022 και μετά εκτός του Τμήματος Φιλολογίας και του προπτυχιακού της Ιατρικής Σχολής. Για τα τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Μηχανικής (πρώην Τεχνολογίας) Υλικών και Βιολογίας υπάρχουν διαθέσιμοι τίτλοι πρώτου κύκλου από το 2017 ή και νωρίτερα.
Πανεπιστήμιο Πατρών Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με ημερομηνία έκδοσης 01.09.2004 και μεταγενέστερα, για το σύνολο των Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου. Πληροφορίες: https://www.upatras.gr/upatras/alumni/govgr/
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 2016 και μετά για το σύνολο των τμημάτων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 2016 και μετά για τα εξής τμήματα

 1. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
 2. Θεατρικών Σπουδών
 3. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
 4. Φιλολογίας
Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 1999 και μετά για το σύνολο των τμημάτων Πληροφορίες: https://it.panteion.gr/index.php/services/foit/cert-gov
Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για τα εξής προγράμματα:

 1. Ιερατικών Σπουδών (από το 2008 και μετά)
 2. Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (από το 2012 και μετά)
Πολυτεχνείο Κρήτης Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 2014 και μετά για το σύνολο των τμημάτων
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για το σύνολο των τμημάτων.

 

Ιδρύματα που πρόκειται να ενταχθούν μελλοντικά στην υπηρεσία:

 1. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας
 2. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
 3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 4. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
 5. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Σταδιακά, στόχος είναι να ενταχθούν όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών και των τίτλων σπουδών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσηςΠηγή

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Όλες οι πληρωμές επιδομάτων και συντάξεων έως 19.7.2024

Όλες οι πληρωμές επιδομάτων και συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, υπουργείο εργασίας από 15 …