Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

21 άμεσες προσλήψεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 21 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, η …

Περισσότερα »

Ανακοινώθηκε σύμβαση μίσθωσης έργου με 2 άτομα

Ανακοινώνει τη σύμβαση μίσθωσης έργου, με 2 άτομα όσες και οι ανάγκες που έχουν ανακύψει, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου …

Περισσότερα »

Θέσεις για εργατικό και τεχνικό προσωπικό

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Νοέμβριο, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, προς …

Περισσότερα »

Εργασία 8 μηνών προσφέρει για 6 άτομα Εφορεία

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών διάρκειας έως 8 μηνών από την έναρξη της σύμβασης, εξειδικευμένου …

Περισσότερα »

Ανάγκη Δήμου σε εργάτες καθαριότητας

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, για να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες των υπηρεσιών του, με το απαραίτητο δυναμικό, στον τομέα της καθαριότητας, στην ειδικότητα «2 εργατών», για …

Περισσότερα »

Πλήρωση πολλαπλών θέσεων εργασίας-Οι προκηρύξεις

Πακέτο θέσεων απασχόλησης στις θέσεις που χρειάζονται ενίσχυση του προσωπικού τους, καθώς έχουν αυξηθεί οι ανάγκες τους, προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. …

Περισσότερα »

Προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2017 14 θέσεων μονίμου προσωπικού

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2017 (ΦΕΚ 17/19-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκατεσσάρων (14) θέσεων μονίμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής). …

Περισσότερα »

Σύνδεσμος ζητά προσωπικό

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικού αριθµού (14) ατόµων κλάδου ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων …

Περισσότερα »

Πρόσληψη για ένα άτομο

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Αυτοτελούς …

Περισσότερα »

Προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ

Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση διακοσίων είκοσι (220) οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών …

Περισσότερα »

Ζητά άτομα Υπηρεσία Κοινωελούς ενδιαφέροντος

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης, συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» «Εναρµόνιση …

Περισσότερα »

Προκηρύχθηκαν 143 θέσεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα τριών (143) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Κεντρικής …

Περισσότερα »

Δήμος έχει ανάγκη από προσωπικό

Ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Νοέμβριο έτους 2017, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες …

Περισσότερα »

Τελικοί πίνακες προσλήψεων

Τελικοί πίνακες  αξιολόγησης ενστάσεων υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών του ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ, για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης, για την Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου …

Περισσότερα »

12μηνη πρόσληψη

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής περίθαλψης και εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής στα …

Περισσότερα »

Θέσεις με δυνατότητα ανανέωσης

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει την πρόσληψη για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης …

Περισσότερα »

Θέση διάρκειας 2 μηνών

Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή …

Περισσότερα »