Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

10 κινήσεις καταστροφής της πρόσληψης Μην κάνεις αυτά τα λάθη

Ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα αυξημένος και οι υποψήφιοι ψάχνουν κάθε ευκαιρία που θα τους εξασφαλίσει μια ικανοποιητική δουλειά. Οι εργοδότες, λόγω της …

Περισσότερα »

Θέσεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου …

Περισσότερα »

Ιδιωτικού ∆ικαίου 3 καινούργιες θέσεις

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικά 3 ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ Ν Ξάνθης, που εδρεύει …

Περισσότερα »

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μιας θέσης

Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονταινα υποβάλλουν τα βιογραφικά τους, στην 1 αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Κύπρου 68, ώρες 8:00-15:00) αίτηση συμμετοχής, για …

Περισσότερα »

Απασχόληση ανέργων σε 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 8/2017

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ, η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 8/2017 για την απασχόληση ανέργων σε 3.494 θέσεις …

Περισσότερα »

Δημοτική απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού ανακοινώνει με τάχιστες διαδικασίες απασχόλησης, συνολικά 10 ατόμων τα οποία για το μήνα Ιούλιο 2017 θα απασχοληθούν από 24-7-2017 έως 28-07-2017, με …

Περισσότερα »

Το ΕΛΚΕΘΕ άνοιξε θέσεις 85 υπαλλήλων

Προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών του μονάδων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, το Ελληνικό Κέντρο …

Περισσότερα »

3 προκηρύξεις, 6 θέσεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργάτη) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών …

Περισσότερα »

Προκηρύχθηκε τριπλή πρόσληψη

Την πρόσληψη 3 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών, με ασφαλιστική κάλυψη και την μισθοδοσία που διέπει η νομοθεσία, ανακοινώνει ο Δήμος Αστυπάλαιας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα »

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της …

Περισσότερα »

Ζητούνται Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 15 εργατών/Εργατριών γενικών καθηκόντων, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Αρριανών, δίμηνης διάρκειας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα »

Άμεση εργασία-Η Προκήρυξη

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 3 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Ιάσµου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ …

Περισσότερα »

Ένα άτομο ζητείται

Ανακοινώνεται η σύναψη συµβάσης µίσθωσης έργου µε ένα άτοµο για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας, που εδρεύει στην Κοµοτηνή, ως «Οικονομολόγου» στο Δ. Κομοτηνής. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ …

Περισσότερα »

Υπουργείο προχωρά σε 30 προσλήψεις

Προτίθεται να προβεί σε τοποθέτηση 30 υπαλλήλων του υπουργείου Ναυτιλίας, ανακοινώνει με διαδικασίες νόμιμες τηρώντας τις απαραίτητες προυποθέσιες της νομοθεσίας, το ΣΔ της Δημόσιας Αρχής …

Περισσότερα »

Ζητούνται για εργασία 15 άτομα

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων για απασχόληση μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα Ιούλιο έτους 2017 προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των …

Περισσότερα »

Σχολικές μονάδες, ζητούν δυναμικό

Την προκήρυξη συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα σχολικών κτηρίων για το σχολικό έτος 2017-2018 των σχολικών μονάδων …

Περισσότερα »