Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

Πίνακας αποκλειομένων της προκήρυξης 4Ε/2017

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 4Ε/2017 (ΦΕΚ 32/12.10. 2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) πίνακας υποψηφίων για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων, για την επιλογή εννέα (9) μελών, σύμφωνα με το …

Περισσότερα »

Ανακοινώθηκε πρόσληψη, µε σύµβαση

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Βαθέος ∆ήµου Σάµου …

Περισσότερα »

Δημοτική αρχή ζητά 25 άτομα προσωπικό

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 25 ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που έχουν …

Περισσότερα »

5 ακόμα Δημοτικές προσλήψεις

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και …

Περισσότερα »

Θέσεις για 2 άτομα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ελασσόνας, που εδρεύει …

Περισσότερα »

Βιογραφικά για νέα θέση απασχόλησης

Αξιοκρατικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα, συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση, με στόχο την ανάπτυξη, προσφέρουν στα «Jumbo» για …

Περισσότερα »

10ήμερη προσθεσμία υποβολής αιτήσεων θέσεων

Προσκαλεί να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών στο Γραφείο Νομικών του Δήμου Βέροιας, …

Περισσότερα »

Εποχικές θέσεις από ΝΠΔΔ

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. …

Περισσότερα »

Κάλυψη αναγκών με 3 θέσεις-Ειδικότητες

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 2 ατόμων, Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών …

Περισσότερα »

Εργασία για 2 άτομα με σύμβαση

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ψηφιοποίηση και διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε./πρόδρομες εργασίες» συνολικής διάρκειας έως …

Περισσότερα »

Οργανισµός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ζητά 2 άτομα

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018, …

Περισσότερα »

6μηνη πρακτική άσκηση με αμοιβή

  Να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος 31η Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουλίου 2018) με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα …

Περισσότερα »

14 προσλήψεις κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2017-2018, προσλαμβάνονται 14 εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου …

Περισσότερα »

Προσλήψεις για 3 άτομα από Δημοτική Επιχείρηση

Θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, 3 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA χρονικής διάρκειας …

Περισσότερα »

Οι Ειδικότητες 294 θέσεων απασχόλησης

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2017-2018, και για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, …

Περισσότερα »

Με σύμβαση εργασίας 2 προσλήψεις

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 2 ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου να μεταφέρει τα …

Περισσότερα »

4 οι προσλήψεις σε Δομή παροχής βασικών αγαθών

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό …

Περισσότερα »

Θέσεις για «Ταμίες»

  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ευκαιρίες εξέλιξης, διαρκή εκπαίδευση και ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, προσφέρει η επιχείρηση «Πλαίσιο Computers», στους ενδιαφερόμενους για τις θέσεις …

Περισσότερα »