Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

ΕΔΩ το πρόγραμμα απασχόλησης για ηλικίες 30-49 ετών του ΟΑΕΔ 15.000 ανέργων-Ολόκλητο το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών, με σκοπό την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, …

Περισσότερα »

Καθημερινά οι αιτήσεις 20 προσλήψεων

Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους για απασχόληση ως εργατικό προσωπικό, σε αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και όπου υπάρχουν ανάγκες του ∆ήµου και των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, µέχρι και πέντε …

Περισσότερα »

Για 19 θέσεις υπαλλήλων, εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με μετακίνηση ή απόσπαση 19 υπαλλήλων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Περισσότερα »

Θέσεις σε ∆ηµοτικό Οργανισµό

  Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 4 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικός Οργανισµός …

Περισσότερα »

Δεκάδες προσλήψεις-Τα στοιχεία

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της, συνολικά 98 ατόμων της …

Περισσότερα »

Δήμος άρχισε την διαδικασία 5 προσλήψεων

Ανακοινώνεται η σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), πέντε (5) ατόμων για τις ανάγκες του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαμπράκης» …

Περισσότερα »

Άμεση ανάγκη από Δημοτικό Ωδείο για 11 εργαζόμενους

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» και των Πολιτιστικών Τμημάτων …

Περισσότερα »

Δύο άτομα ζητούνται για διάστημα 8 μηνών

Συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, ανακοινώνει τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) …

Περισσότερα »

Αποτελέσματα των προκηρύξεων 5Κ/2017 και 3Κ/2017(Πίνακες) Του ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2017 (ΦΕΚ 16/9-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν σαράντα …

Περισσότερα »

Θέσεις για 5 άτομα

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων, προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του έργου «Έργο συλλογής …

Περισσότερα »

Αιτήσεις συμμετοχής 11 θέσεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της …

Περισσότερα »

Με συμβάσεις εργασίας νέο προσωπικό

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε ωροµίσθια αποζηµίωση, συνολικού αριθµού Πέντε (5) ατόµων, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων …

Περισσότερα »

Ζήτηση για εργάτη γενικών καθηκόντων

Ανακοινώνει με διαδικασίες γρήγορες την πρόσληψη εργάτη γενικών καθηκόντων με σύμβαση ΙΔΟΧ δύο μηνών, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν το συντομότερο τις αιτήσεις τους, ο …

Περισσότερα »

Επιπλέον 5 προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», (Περίοδος …

Περισσότερα »

Πλήρωση 17 θέσεων έκτακτου προσωπικού

Την πλήρωση δεκαεπτά (17) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου «Πρoηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία- Ήπειρος» [ΒΙΤ-ΗΠ], της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη …

Περισσότερα »

Ειδικότητες 8 µηνών

Ανακοινώνει την πρόσληψη έξι, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων …

Περισσότερα »

Πακέτο 21 νέων θέσεων

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο,συνολικής διάρκειας έως ένα έτος, με 21 άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ …

Περισσότερα »

Η προκήρυξη θέσεων για τρία χρόνια

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη (Αριθμος 10249) για την πλήρωση με τριετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται, τριών (3) κενών οργανικών θέσεων Ιατρικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, …

Περισσότερα »