Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

Δημοτικό Θεάτρο ανοίγει θέσεις απασχόλησης Για την χειμερινή περίοδο 2017-2018.

Οργανώνει ακρόαση για τη στελέχωση των  έργων  της Παιδικής και Κεντρικής του Σκηνής, για την χειμερινή θεατρική περίοδο 2017-2018, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας. Συγκεκριμένα …

Περισσότερα »

Προσλήψεις με ανακοίνωση της ΔΕΗ

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα / …

Περισσότερα »

70 νέες προσλήψεις σε Δήμο

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εβδομήντα (70) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών έκτακτων αναγκών του Δήμου Λέσβου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα »

3 οι θέσεις ΥΕ και ΠΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μύκης», στο πλαίσιο του …

Περισσότερα »

Προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2017 Αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2017 (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση …

Περισσότερα »

Προσωπικό ζητείται με ωριαία αποζημίωση

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση συνολικά 15 μουσικών για την κάλυψη των αναγκών του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και …

Περισσότερα »

8 άτομα ζητούνται

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας. …

Περισσότερα »

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου ενδιαφέρεται για προσωπικό

Ύστερα από την υπ’ αριθ. 246/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:6ΙΕΥΟΛΣΓ-ΒΘ1 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού …

Περισσότερα »

Προκηρύχθηκαν συνολικά 6 άτομα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ατόμων (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του …

Περισσότερα »

Πίνακες τοποθέτησης προστατευομένων του νόμου 2643/1998 Από τον ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη 26/07/2017  θα αναρτηθούν από τις ακόλουθες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν.2643/1998, οι πίνακες τοποθέτησης προστατευομένων του νόμου αυτού …

Περισσότερα »

13 θέσεις φύλαξης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου …

Περισσότερα »

3ήμερη προθεσμία αιτήσεων

Ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης η οποία προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2314/Β΄/17-10-2011), ως «Γενικού Γραμματέα» ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος. Για την …

Περισσότερα »

Θέσεις Δημοτικής απασχόλησης

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο και μέχρι είκοσι άτομα για τον Αύγουστο 2017, ο …

Περισσότερα »

Εκδόθηκε η προκήρυξη 5 θέσεων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει ο Δήμος Καρπάθου, …

Περισσότερα »

Θέσεις διάρκειας 8 μηνών

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι έως …

Περισσότερα »

Ειδικότητες καινούργιων θέσεων εργασίας

Στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, διάρκειας 2 μηνών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού, προχωρά ο δήμος …

Περισσότερα »

Αίτηση ατομικής πρόσληψης

    Να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση …

Περισσότερα »

Δήμος άνοιξε θέσεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ο Δήμος Φιλοθέης – …

Περισσότερα »

Προσλήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα

Mε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα,  ανακοινώνει τις προσλήψεις ο ∆ήµος …

Περισσότερα »

Τετάρτη εκπνέει η προθεσμία για την προκήρυξη 7Κ/2017

Αύριο Τετάρτη λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & ΦΕΚ 20/21-6-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας …

Περισσότερα »