Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

Δύο και σήμερα για τις αιτήσεις καινούργιων θέσεων

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την υλοποίηση δύο (2) προγραµµάτων κατάρτισης, διάρκειας πενήντα (50) ωρών το κάθε ένα, για τριάντα τέσσερις (34) υπαλλήλους της …

Περισσότερα »

Κατάθεση βιογραφικών 8 νέων θέσεων απασχόλησης

  Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Επαγγελματικών Σχολών …

Περισσότερα »

Άμεση ατομική πρόσληψη

Άιστο εργασιακό περιβάλλον, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης, προσφέρει  η εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε» που επιθυμεί να προσλάβει για τη Δ/νση Εφοδιαστικής Αλυσίδας …

Περισσότερα »

10 οι προσλήψεις-Οι ειδικότητες

Ανακοινώνει την σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του επισιτισμού ΤΕΒΑ/FEAD, με αντικείμενο την ψυχολογική, συμβουλευτική και παιδαγωγική υποστήριξη …

Περισσότερα »

10ήμερη προθεσμία για βιογραφικά 18 θέσεων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γ. Ν. Ν. Ι. …

Περισσότερα »

9 ατόμων οι νέες θέσεις εργασίας

Την πρόσληψη ροσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, ως «καλλιτεχνικού μουσικού» ανακοινώνει  για την κάλυψη των αναγκών …

Περισσότερα »

Θα προκηρυχθούν άμεσα μόνιμες θέσεις σε ολόκληρη την χώρα

6.667 προσλήψεις για μόνιμες θέσεις θα προκηρυχθούν άμεσα σε ολόκληρη την χώρα με τον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, να έχει επικυρώσει με υπογραφή του τις …

Περισσότερα »

Από Δημοτικό Φορέα ζητείται προσωπικό

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/2016) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του η προκήρυξη, για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την …

Περισσότερα »

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης άνοιξε θέσεις

Την προκήρυξη για την πρόσληψηπροσωπικού για την υλοποίηση ενός (1) προγράµµατος κατάρτισης 12 υπαλλήλων της 4ης Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώµατος ΠΕ. ΠΥ. ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & …

Περισσότερα »

Προκήρυξη προσλήψεων από το Γενικό Επιτελείο Στρατού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού προκηρύσσει 119 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο 2 ετών µε …

Περισσότερα »

Οργανισμός ζητά άμεσα έξι άτομα

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός …

Περισσότερα »

Μέχρι 1η Νοεμβρίου οι αιτήσεις 6μηνης θέσης

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του 5ου υποέργου «Δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών για την ολοκλήρωσή του» του έργου «Ολοκλήρωση …

Περισσότερα »

Το ΦΕΚ της προκήρυξης 15Κ/2017 του ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης 15Κ/2017 του ΑΣΕΠ για την «Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης …

Περισσότερα »

Πληθώρα θέσεων για εργασία μηνών

Πως θα προσλάβει με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ (08) µήνες, συνολικό αριθµό τριάντα (30) ατόµων, γυµναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής …

Περισσότερα »

Σύνδεσμος Διαχείρισης προκήρυξε θέσεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου …

Περισσότερα »

10 οι προσλήψεις σε Κοινωφελής Επιχείρηση

Ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων Μουσικών ωροµισθίων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών της, η …

Περισσότερα »

Ζητούνται Σχολικές Καθαρίστριες

Ανακοινώνεται ότι πρόκειται να προσλάβει δύο συνολικά (2) καθαρίστριες, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 8 μηνών, για το σχολικό έτος 2017-2018 για την κάλυψη των …

Περισσότερα »

Από Οικολογική Εταιρεία θέση διάρκειας 12 μηνών

Προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης για 18 μήνες για την πλήρωση της θέσης για το έργο «Πρόληψη για Μαθητές» (Υπεύθυνος υλοποίησης), η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση …

Περισσότερα »

Μπαράζ θέσεων με τις αιτήσεις σε εξέλιξη Αναλυτικά ειδικότητες και λεπτομέρειες

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας 5 μηνών, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση …

Περισσότερα »

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων μόνιμων προσλήψεων Μέσω του ΑΣΕΠ

Στην έκδοση της προκήρυξης 13Κ/2017 για την κάλυψη 53 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, προχώρησε το ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για …

Περισσότερα »