Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

Άνοιξε για αιτήσεις η προκήρυξη 2E/2017 του ΑΣΕΠ

Από το ΑΣΕΠ, γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 21/29-06-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση  οκτώ (8) θέσεων και ειδικότερα: Έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού …

Περισσότερα »

Πρόσληψη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με Παράρτημα Ρομά», στο …

Περισσότερα »

Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το πακέτο 3 θέσεων

Ανακοίνωση, θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5002159 στο …

Περισσότερα »

Τρεις και σήμερα για τις αιτήσεις 3 θέσεων

Προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) µηνών, τριών (3) ναυαγοσωστών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 143/2017 …

Περισσότερα »

Θέσεις από Πρότυπη Αναπτυξιακής Εταιρείας

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα …

Περισσότερα »

Υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής σε προσλήψεων

Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/03-07-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα …

Περισσότερα »

Προσλήψεις 90 ημερών

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών, συνολικού αριθμού 10 ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, ο Δήμος …

Περισσότερα »

Θέσεις παροδικών αναγκών από Περιφέρεια

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 11 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της …

Περισσότερα »

3μηνες Δημοτικές προσλήψεις

Πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη αναγκών πυρασφαλείας, τέσσερα (4) άτομα (2 ΔΕ Δενδροκηπουρών και  …

Περισσότερα »

Προσλήψεις για 8 θέσεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού 8 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις …

Περισσότερα »

Άμεσα προσλήψεις από Ινστιτούτο

Νέες προσλήψεις σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει, κατά τις τελευταίες εβδομάδες, με βάση τις απαντήσεις για το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών …

Περισσότερα »

Κενή μόνιμη θέση-Έναρξη αιτήσεων

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Πρώτου Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): …

Περισσότερα »

Τριήμερη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών προσλήψεων

Ύστερα από την αριθμ. 71/22-2-2017 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσλάβει εννιά (9) υδρονομείς για το υπόλοιπο της αρδευτικής περιόδου έως 31-10-2017 για …

Περισσότερα »

Οι προυποθέσεις μίας θέσης

Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα …

Περισσότερα »

Θέσεις τεχνιτών

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, η Δημοτική Επιχείρηση …

Περισσότερα »

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας το άρθρου 5 του Ν.718/77 Μυτιλήνης που έχει έδρα τη Μυτιλήνη στη Διεύθυνση Τελωνείου …

Περισσότερα »