Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

Προσλήψεις από Δήμο

Με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την Υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2017-2018, …

Περισσότερα »

12μηνες προσλήψεις-Αναρτήθηκε η προκήρυξη

Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, για την κάλυψη αναγκών του, το Νομικό Πρόσωπο …

Περισσότερα »

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θέσεις εργασίας

Γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις ενόπλων φρουρών, σύμφωνα με το A.Π.6738/2-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), από …

Περισσότερα »

Μπαράζ προσλήψεων στο Στρατό Ξηράς

Προκηρύσσονται ενενήντα ένα (91) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές ∆υνάµεις του Στρατού Ξηράς, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, µε δυνατότητα …

Περισσότερα »

Πίνακας κατάταξης νέων ειδικοτήτων

Απεστάλη ο αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στην 4η Υ.ΠΕ, με τον ακόλουθο κλάδο/ειδικότητα: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. κλάδου …

Περισσότερα »

Προκήρυξη προσλήψεων με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου

Με κωδικό ΕΡ-2750-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα άτομο για την διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για …

Περισσότερα »

Θέσεις σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2017-2018 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου …

Περισσότερα »

Ορισμένου Χρόνου 34 προσλήψεις

Με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία, προτίθεται να προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάση της 183/2017 Απόφασης του Δ.Σ, για την υλοποίηση …

Περισσότερα »

Προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανακοινώνει …

Περισσότερα »

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, για θέσεις πλήρους απασχόλησης

Άριστο περιβάλλον εργασίας, ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α., εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, προσφέρει η εταιρία «Bενέτη Food Hall» που ζητά για τα καταστήματατης, «Πωλήτριες …

Περισσότερα »

Με ωριαία αποζημίωση θέσεις μηνών

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι(20) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για …

Περισσότερα »

Πακέτο 28 προσλήψεων

Ανακοινώνει πακέτο θέσεων απασχόλησης διάρκειας 8 μηνών, σε μία σειρά ειδκοτήτων για την άμεση κάλυψη των αναγκών που έχουν παρουσιαστεί, η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ …

Περισσότερα »

Γενικών καθηκόντων δύο θέσεις

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δυο (2) μηνών, συνολικά δυο (2) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων, για την …

Περισσότερα »

Ανάθεση εργασία σε 3 άτομα μέχρι και τις 18/9/2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BalkanMed:Σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο ακραίων καιρικών φαινομένων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς …

Περισσότερα »

Επαναπροκηρύσσονται δύο θέσεις

Προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επαναπροκηρύσσει δύο (02) θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του διδακτικού …

Περισσότερα »

35 θέσεις-Αναλυτικά οι ειδικότητες

Ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες) με ωρομίσθια αποζημίωση, ως «Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής»,  προκειμένου …

Περισσότερα »

ΟΑΕΔ: Διευκρίνηση για την πρόσληψη 335 ατόμων

Σε διευκρίνηση σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα για την πρόσληψη 335 Εργασιακών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) από τον ΟΑΕΔ προχώρησε ο Οργανισμός. Αφορμή, δημοσιεύματα …

Περισσότερα »

Σπεύστε για 20 θέσεις

Ύστερα από την υπ’ αριθ. 188/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ …

Περισσότερα »

Πλήρους απασχόλησης μία θέση

Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, με πιθανότητα ανανέωσης άνοιξε και δημοσίευσε την προκήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, για διάρκεια πρόσληψης έως …

Περισσότερα »

Ζητείται Προσωπικό Εστίασης

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του, το Πανεπιστημιακό Γενικό …

Περισσότερα »

Θέση σε Διεύθυνση Περιφερειακής Ενότητας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για …

Περισσότερα »