Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

Με σύμβαση ΙΔΟΧ 47 προσλήψεις

Την πρόσληψη 47 ατόμων για κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών με σύμβαση ΙΔΟΧ (έως 3 μήνες), λόγω των πολλαπλών αναγκών που έχουν παρουσιαστεί ανακοινώνει για …

Περισσότερα »

Προκηρύχθηκαν 42 θέσεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μήνες, συνολικού αριθμού 42 ατόμων, για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών …

Περισσότερα »

30 οι θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου

Την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 2 μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη …

Περισσότερα »

Προσλήψεις 10 εργαζομένων από Δήμο

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 10 ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του ο  Δήμος Αλμυρού. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα »

Θέσεις εργασίας με διάρκεια

Με σύμβαση ΙΔΟΧ και με δυνατότητα παράτασης για 2 ακόμα έτη, ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικών-εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων και ΕΡΔΙΠ, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα …

Περισσότερα »

Πρόσληψη για 8 άτομα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 8 ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ …

Περισσότερα »

3 άμεσες πρσλήψεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, η Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου …

Περισσότερα »

Θα γίνει πρόσληψη σε 8 άτομα με σύμβαση εργασίας

Ανακοινώνει η πρόσληψη συνολικά 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη θερινή περίοδο, κατά τη …

Περισσότερα »

Για έναν θέση απασχόλησης

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά ενός ατόμου,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΚΕΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V που εδρεύει στην …

Περισσότερα »

Το ΦΕΚ προσλήψεων με όριο ηλικίας

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίζεται ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, λόγω της ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των καθηκόντων του προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής …

Περισσότερα »

Προκήρυξη και κριτήρια πρόσληψης στις Τ.ΟΜ.Υ

Στον καθορισμό κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) προχώρησε το υπουργείο …

Περισσότερα »

6 οι προσλήψεις σε δημοτική υπηρεσία

Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών (01-07-2017 έως 30-09-2017), συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων ΥΕ Δασοφυλάκων, …

Περισσότερα »

Θέσεις σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της, για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης …

Περισσότερα »

Μονοπρόσωπη Α.Ε θα προσλάβει 5 εργαζόμενους

Πως θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της διάρκειας έως 2 μήνες, συνολικού αριθμού 5, ανακοινώνει …

Περισσότερα »

Θέσεις απασχόλησης για εργάτες και τεχνίτες

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούνιο, συνολικού αριθμού 4 ατόμων, προς κάλυψη …

Περισσότερα »

Προσλαμβάνεται προσωπικό µε σύµβαση εργασίας

Ύστερα από την υπ’ αριθ. 120/2017 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δύο (2) …

Περισσότερα »