Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

5.000 προσλήψεις μέσω επιχορήγησης του ΟΑΕΔ Για δικαιούχους του ΚΕΑ

Ευκαιρία να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα έχουν 5.000 δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη …

Περισσότερα »

Από Εφορεία Αρχαιοτήτων προσφορά 6μηνων θέσεων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης …

Περισσότερα »

Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης άνοιξε 5 θέσεις

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε ωροµίσθια αποζηµίωση, συνολικού αριθµού Πέντε (5) ατόµων, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων …

Περισσότερα »

Ιδιωτικού δικαίου 2 προσλήψεις

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων (οδηγών απορριμματοφόρων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών υπηρεσιών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού …

Περισσότερα »

Οι θέσεις για τέσσερις

Aνακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης , συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2018 (λήξη του …

Περισσότερα »

33 προσλήψεις Διοικητικού Προσωπικού

Διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη …

Περισσότερα »

Προκηρύχθηκαν 11 Δημοτικές προσλήψεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της …

Περισσότερα »

Οριστικά αποτελέσματα για 1.335 προσλήψεις ανέργων 12μηνης διάρκειας στην υγεία

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανέργων στο Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας, για 1.135 θέσεις εργασίας, με …

Περισσότερα »

Άνοιξε μία θέση απασχόλησης

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ερυμάνθου, που εδρεύει στη …

Περισσότερα »

Θέσεις με ημερομίσθια

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 122/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού προσωπικού µέχρι και πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, …

Περισσότερα »

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 10 προσλήψεων

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη πρόσκαιρων, εποχικών και κατεπειγουσών αναγκών , να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ …

Περισσότερα »

Θέση αποκλειστικά για έναν

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, το Δημοτικό Λιμενικό …

Περισσότερα »

8 μηνών διπλή σύμβαση εργασίας

Συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, ανακοινώνει τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) …

Περισσότερα »

Θέση σε Αυτοτελές Τµήµα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός υπαλλήλου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού χρόνου ορισµένου χρόνου, χρονικού διαστήµατος δύο (2) µηνών για την αντιµετώπιση πρόσκαιρων εποχικών αναγκών, του κλάδου ΤΕ …

Περισσότερα »

Οι λεπτομέρειες 9 νέων θέσεων που προκηρύχθηκαν

Προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εννέα (9) ατόμων, με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου …

Περισσότερα »

Ζήτηση για 2 ∆Ε Οδηγούς

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών υπηρεσιών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του, ανακοινώνει …

Περισσότερα »

Μία η πρόσληψη ορισμένου χρόνου

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων», στο πλαίσιο του …

Περισσότερα »

Μίσθωση έργου για 11 θέσεις

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» και των Πολιτιστικών Τμημάτων …

Περισσότερα »