Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

2.000 προσλήψεις σε επιχειρήσεις Η προκήρυξη του ΟΑΕΔ

Δημοσιεύθηκε η νέα προκήρυξη του ΟΑΕΔ για 2.000 προσλήψεις ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) σε επιχειρήσεις και σκοπός του προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι η δημιουργία …

Περισσότερα »

Θέσεις απασχόλησης

Ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ ενός έτους, με σκοπό την κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών του, ο Δήμος Κεφαλονιάς, στην ειδικότητα «διαμεσολαβητών, κοινωνικών …

Περισσότερα »

Για κατεπείγουσες ανάγκες προκηρύχθηκαν θέσεις

Ανακοινώνεται η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδικών χαρών), έως πέντε …

Περισσότερα »

Προσλήψεις με έμμισθη εντολή

Στην συνολική προκήρυξη τριών θέσεων απασχόλησης με έμμισθη εντολή και τάχιστες διαδιακσίες, ώστε το συντομότερο να καλυφθούν οι κενές του θέσεις προχωρά στην ειδικότητα των …

Περισσότερα »

Ζήτηση εργαζομένων για μερική απασχόληση

Aνακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του …

Περισσότερα »

Θέση για Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας

Ανακοινώνει την πρόθεση του να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠ∆∆, µε αντικείµενο τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου …

Περισσότερα »

Προκηρύχθηκαν 13 θέσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγρ. 1 του Β.Δ/τος 16/1966, ανακοινώθηκαν οι διαδικασίες έναρξης υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για τις θέσεις του διδακτικού προσωπικού (καθηγητές …

Περισσότερα »

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων άνοιξε 20 θέσεις

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 20 ατόμων, προς κάλυψη …

Περισσότερα »

Αυτοτελές Δημοτικό Τµήµα ζητά προσωπικό

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 2 µηνών, ενός ατόµου ειδικότητας ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών και τριών (3) ατόµων ειδικότητας ΥΕ …

Περισσότερα »

Αναρτήθηκε η προκήρυξη διπλής εργασίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη …

Περισσότερα »

Θέσεις για δεκάδες εργαζόμενους

Ανακοινώνεται η πρόσληψη έως εκατόν έντεκα (111) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) µήνες για απασχόληση στο ∆ηµοτικό …

Περισσότερα »

Υπουργείο προκήρυξε θέσεις συνεργατών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έξι (6) συμβάσεων έργου με εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες για την παροχή έργου υποστήριξης και διαχείρισης δράσεων που απευθύνονται σε νέους και …

Περισσότερα »

Προσλήψεις πέντε ατόµων για την εφαρµογή του Κοινοτικού Προγράµµατος

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πέντε (5) ατόµων για την εφαρµογή του Κοινοτικού Προγράµµατος επιτήρησης και λήψης µέτρων για τα …

Περισσότερα »

Ατομική πρόσληψη δημοσιογράφου

Με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δι­καίου ορισμένου χρόνου, όπου το άτομο που θα επιλεγεί θα υπόκειται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη …

Περισσότερα »

Νέες προσλήψεις με σύμβαση

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών, έναντι αντιτίμου, ανακοινώνει το Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς, πέντε (5) …

Περισσότερα »

Θέσεις μόνιμης απασχόλησης

Για μόνιμη απασχόληση σε έργα του Εθνικού Κτηματολογίου άνοιξαν θέσεις με άμεση διαδικασία πρόσληψης συγκεκριμένων ειδικοτήτων αποφοίτων, για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Δράμας, Ξάνθης, Καστοριάς, Φλώρινας, …

Περισσότερα »

10 προσλήψεις εργατών

Προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη δέκα (10) εργατών καθαριότητας, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. …

Περισσότερα »

Διαφημιστική εταιρεία ζητά προσωπικό

  Παρέχοντας εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε κάθε νέο υποψήφιο, με πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα τμήματα, αναπτύσσοντας διαφορετικές δεξιότητες, γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας προσλήψεων διαφημιστική …

Περισσότερα »

Ημέρες εργασίας για νέους 15-24 ετών Που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Youth Guarantee: 3 Steps to Finding a Job», ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), διοργανώνει από κοινού με τους Δήμους …

Περισσότερα »