Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

4 Δημοτικές Προσλήψεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο …

Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός ατόμου

    Να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση …

Περισσότερα »

Εκδόθηκε η προκήρυξη 5 θέσεων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει ο Δήμος Καρπάθου, …

Περισσότερα »

Ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες θέσεις από εταιρείες

Νέες θέσεις εργασίας γνωστοποιήθηκαν από εταρείες, οι οποίες ζητούν ενίσχυση του προσωπικού τους, καθώς αυξήθηκαν οι ανάγκες τους, στις ειδικότητες των μηχανικών. Οι θέσεις: Μηχανολογος …

Περισσότερα »

Από Ν.Π.Δ.Δ 8μηνες προσλήψεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι έως …

Περισσότερα »

Ζήτηση 29 ατόμων για άμεση πρόσληψη

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του, το  ΓΝ …

Περισσότερα »

Προκήρυξη 9Κ/2017 46 θέσεων τακτικού προσωπικού Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων

Ξεκίνησε από σήμερα η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 9Κ/2107 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού …

Περισσότερα »

Θέσεις για εποχικό προσωπικό

Ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ο Δήμος Φιλοθέης – …

Περισσότερα »

13 οι θέσεις που προκηρύχθηκαν

Στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, διάρκειας 2 μηνών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού, προχωρά ο δήμος …

Περισσότερα »

Προκηρύχθηκαν 150 θέσεις εργασίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά …

Περισσότερα »

Δήμος ζητά εργαζόμενους

Ύστερα από την υπ’ αριθ. 113/2017 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) …

Περισσότερα »

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 16 προσλήψεων

Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΛΚΜ, η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ), δέκα έξι (16) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων …

Περισσότερα »

Διήμερη ακόμα προθεσμία για 13 θέσεις

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του,  ανακοινώνει την πρόσληψη, ο Δήμος …

Περισσότερα »

Αναζητείται από Περιφερειακή Διεύθυνση εργάτης αποθήκης

Ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε διάρκεια απασχόλησης µέχρι και εξήντα (60) ηµεροµίσθια -από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης πρόσληψης …

Περισσότερα »

6 θέσεις διάρκειας 2 μηνών

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον …

Περισσότερα »

Προσωπικό ζητείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα: από …

Περισσότερα »

Δημοτικές θέσεις Εργατών Καθαριότητας

Ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συνολικά …

Περισσότερα »

Έκτακτου πρόσληψη ανειδίκευτου εργάτη

Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ενός (1) έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου Προσωπικού (60 ημερομίσθια),  το …

Περισσότερα »

5 οι θέσεις με…ημερομίσθια

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) και 5 ατόμων αντίστοιχα στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας …

Περισσότερα »

12 Δημοτικές προσλήψεις

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υπηρεσία πυροπροστασίας, συνολικά 12 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου …

Περισσότερα »

Ανακοινώθηκε μία πρόσληψη

Ανακοινώνεται η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας µε έδρα τη Χαλκίδα, …

Περισσότερα »