Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

Το ΦΕΚ της προκήρυξης 12Κ/2017 του ΑΣΕΠ Των προσλήψεων στη ΔΕΗ

Οι θέσεις, τα δικαιολογητικά και οι πληροφορίες για αιτήσεις, περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ με τις προσλήψεις στη ΔΕΗ, της προκήρυξης 12Κ/2017 του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής …

Περισσότερα »

Θέσεις σε τομέα δραστηριοτήτων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) επί ωρομισθία, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου …

Περισσότερα »

Θέση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του …

Περισσότερα »

Άνω των 20 οι νέες θέσεις

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, δέκα πέντε (15) Καθηγητών/Δασκάλων Μουσικής για το Τμήμα Ωδείου και επτά (7) Καθηγητών …

Περισσότερα »

Νομικό Πρόσωπο ζητά 4 άτομα

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) επί ωρομισθία, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του, το Νομικό …

Περισσότερα »

Θέσεις από ΔΗΠΕΘΕ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού οχτώ (08) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Διεθνούς Όπερα …

Περισσότερα »

Δήμαρχος προκήρυξε πρόσληψη

Ανακοινώνει την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Δημοτικής …

Περισσότερα »

Θέση στάθμης Διευθυντή Βασικού Οργανικού Κλιμακίου

Προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού & Εποπτείας, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλών προδιαγραφών με σύμβαση  τριετούς θητείας. Η θέση είναι …

Περισσότερα »

Αμοιβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης

Προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Πειραιά, να υποβάλουν την αίτησή …

Περισσότερα »

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ανοιχτή η διαδικασία 2 θέσεων

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, …

Περισσότερα »

Προσλήψεις μέχρι και 31 Δεκεμβρίου

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και …

Περισσότερα »

Έως και αύριο οι αιτήσεις για προσλήψεις σε Ελληνικό Συμβούλιο

Η μη Κυβερνητική Οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική …

Περισσότερα »

Θέσεις με προσόντα

Προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων, επί θητεία, ειδικευµένων ιατρών, του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Παιδιατρικής ή Χειρ/κής Παίδων ή Καρδιολογίας ή Πνευµονολογίας- Φυµατιολογίας ή Αναισθησιολογίας …

Περισσότερα »

Προσλήψεις τριετούς διάρκειας

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή …

Περισσότερα »

Θέση 8ωρης απασχόλησης

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ, 8ωρης απασχόλησης για την κάλυψη των εποχικών του αναγκών, στην ειδικότητα του καθηγητή φυσικής αγωγής ο Δήμος Ηγουμενίτσας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ …

Περισσότερα »