Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μόνιμων θέσεων απασχόλησης Στον ΟΑΕΔ

Πρεμιέρα από σήμερα Τετάρτη της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 15Κ/2017 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 335 θέσεων τακτικού …

Περισσότερα »

5 οι θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων, προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του έργου «Έργο συλλογής …

Περισσότερα »

Οι οδηγίες των αιτήσεων της Προκήρυξης 14Κ/2017 για 99 θέσεις

Με επίσημη ανακοίνωση του, το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 14Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 35/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση …

Περισσότερα »

Οργανισμός Νεολαίας ζητά 5 άτομα

Ανακοινώνεται η σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), πέντε (5) ατόμων για τις ανάγκες του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαμπράκης» …

Περισσότερα »

Ζητούνται 20 άτομα για εργατικό προσωπικό

Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους για απασχόληση ως εργατικό προσωπικό, σε αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και όπου υπάρχουν ανάγκες του ∆ήµου και των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, µέχρι και πέντε …

Περισσότερα »

Θέση για υπηρεσίες για δώδεκα 12 μήνες

Ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες για δώδεκα (12) μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 4.662,00 €, σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, ως «γιατρού εργασίας» ο Δήμος Τριφυλίας, που ζητά …

Περισσότερα »

Θέσεις ΥΕ Εργατών

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών …

Περισσότερα »

Κάλυψη εποχικών αναγκών με μία πρόσληψη

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες, από την ηµεροµηνία πρόσληψης, ενός (1) ατόµου του …

Περισσότερα »

Μέχρι 14 Ιουνίου η ισχύ νέων προσλήψεων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση του έργου Καθαρισµός – αποκάλυψη και ανάδειξη αρχαιολογικών µνηµείων στην περιοχή Ιονίου …

Περισσότερα »

Αιτήσεις πρόσληψης μιας θέσης

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών υπηρεσιών του, …

Περισσότερα »

12μηνη διαθέσιμη θέση

Aνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή (Σκηνοθέτης ή θεατρολόγος), …

Περισσότερα »

Εργασία για χρονικό διάστημα έως 3 μήνες

Ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής …

Περισσότερα »

Για 98 άτομα ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της, συνολικά 98 ατόμων της …

Περισσότερα »

4 προσλήψεις 8μηνης σύμβασης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους 2017- …

Περισσότερα »

Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης αναζητά ένα άτομο

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στην Κοινωφελή …

Περισσότερα »

Πλήρωση µίας θέσης µε σχέση έµµισθης εντολής

Ανακοινώνεται η πλήρωση µίας (1) θέσης µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω …

Περισσότερα »

Προσλήψεις με βάση το Οργανωτικό Πλαίσιο των «ΠΑγΟ»

Την πρόσληψη διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών και όχι πάνω από 28 εβδομάδες, ανακοινώνει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ωριαίας αποζημίωσης,  ακολουθώντας την διαδικασία που ορίζει …

Περισσότερα »

Ειδικότητας 2 προσλήψεις ΙΔΟΧ

Ανακοινώνει την πρόσληψη διάρκειας 8 μηνών, για σύνολο 2 εργαζομένων, με νόμιμες διαδικασίες και απολαβές, με σκοπό να διεκπεραιωθούν εκκρεμότητές του, με σύμβαση ΙΔΟΧ ειδικότητας …

Περισσότερα »

Θέσεις των 8 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη των νέων προσλήψεων με τάχιστες διαδικασίες και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για την κάλυψη αναγκών, με σύμβαση ΙΔΟΧ έως 13/2/2018, συνολικού αριθμού …

Περισσότερα »

Ποικιλία ειδικοτήτων σε νέες προσλήψεις

Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύµβασης έως το τέλος του έργου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών …

Περισσότερα »