Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

Νέες προσλήψεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Άνοιξαν σε εμπορικά καταστήματα θέσεις πωλητών, για την κάλυψη αναγκών, με ωράριο είτε 8ωρο, είτε μερικής απασχόλησης, με ασφάλεια, σε καλό εργασιακό περιβάλλον, όπως αναφέρουν …

Περισσότερα »

9 οι νέες προσλήψεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του, ο …

Περισσότερα »

8μηνες ωρομίσθιες θέσεις

Αποφασίζει την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών, ωρομίσθιου καλλιτεχνικού …

Περισσότερα »

Θέσεις για 31 άτομα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά 31 ατόµων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας [24 ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του …

Περισσότερα »

Ειδικότητες θέσεων-Προκήρυξη

Την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών …

Περισσότερα »

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για 8 θέσεις

Έχοντας υπ’ όψιν τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2017 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μήνες, δεκαοκτώ …

Περισσότερα »

Υποβολή έντυπης αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 4 θέσεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) ΥΕ Εργατών Ταφής-Εκταφής, για χρονικό διάστημα …

Περισσότερα »

Κάλυψη θέσεων από Δήμο

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου …

Περισσότερα »

Ακόμα 24 ώρες αποστολή βιογραφικών για συνολικά 35 προσλήψεις

Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του …

Περισσότερα »

Θέσεις για 4

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, …

Περισσότερα »

Προσλήψεις στο πλαίσιο προγράμματος

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » της …

Περισσότερα »

Δημοτική πρόσληψη 20 ατόμων-Οι θέσεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμωνμε συγκεκριμένους όρους και προυποθέσεις για την κάλυψη των αναγκών του, ώστε άμεσα να δώσει λύση στο ζήτημα, ο Δήμος Αγρινίου. …

Περισσότερα »

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 63 θέσεων

Την πρόσληψη για 63 συνολικά άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Δημοτικού …

Περισσότερα »

Αποστολή αιτήσεων τριών προσλήψεων

Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του,  με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «CIVITAS DESTINATIONS το οποίο …

Περισσότερα »

15 οι θέσεις Εργατών/Εργατριών

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 15 εργατών/Εργατριών γενικών καθηκόντων, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Αρριανών, δίμηνης διάρκειας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα »

Προσλήψεις κατηγορίας ΥΕ

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του, ο …

Περισσότερα »

14 χρόνια για να προσληφθούν Σταδιακά όλες οι μόνιμες προσλήψεις

Τα καθήκοντά τους ανέλαβαν 11 νέοι μόνιμοι υπάλληλοι 14 χρόνια μετά την τελευταία προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την …

Περισσότερα »