Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

Χειριστής Μηχανημάτων Έργου ζητείται από Δήμο

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου …

Περισσότερα »

Υπαλλήλους γραφείου ζητά η ΔΕΗ

Επεκτείνει τις εξαγγελίες για νέες θέσεις εργασίας και διοικητικού προσωπικού η ΔΕΗ, με συμβάσεις εργασίας και μέσω ΑΣΕΠ. Από αυτές επτά προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων προκηρύχθηκαν …

Περισσότερα »

Διοικητικό και Επιστημονικό προσωπικό για την κάλυψη 5 θέσεων

Την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ιεραρχημένων ως προς των αναγκαιότητά τους εγκρίνει ο δήμος Ζηρού, προκηρύσσοντας την διαδικασία. – Δύο ( 02 …

Περισσότερα »

Προσλήψεις αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του 3ου Δήμου της χώρας

581 άτομα ζητά επειγόντως ατόμων, αλλά μέχρι τότε για να καλύψει πάγιες ανάγκες του σε βασικούς τομείς λειτουργίας του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου …

Περισσότερα »

Δίμηνες προσλήψεις από τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εργασίες καθαρισμού, …

Περισσότερα »

20 εποχικές προσλήψεις Δήμου

Για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, εργατικό προσωπικό, για την κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών να καταθέσουν τις αιτήσεις …

Περισσότερα »

Διαθέσιμη μία θέση ωρομισθίου

Την πρόσληψη ενός (1) ωροµίσθιου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ18.23, για 8 ώρες εβδοµαδιαίως, για τη διδασκαλία µαθηµάτων της ειδικότητας «Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού» στο ΕΠΑ.Λ. Άνδρου, έως …

Περισσότερα »

Ιατρικός επισκέπτης ζητείται από μεγάλη εταιρεία

Ιατρικό Επισκέπτη στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του επιθυμεί να προσλάβει Όμιλος εταιριών με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας με έδρα τα Ιωάννινα υγείας, …

Περισσότερα »

3 θέσεις τακτικού Δημοτικού προσωπικού

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων, για την επίλυση προβλημάτων υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει …

Περισσότερα »

ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α αναζητεί προσωπικό

Στην πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού (ΠΕ Δασκάλων) για την λειτουργία των τμημάτων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. Γιαννιτσών – Κ.Δ.Α.Π. Κρύας Βρύσης) στο πλαίσιο …

Περισσότερα »

2 άτομα ζητά αγροτικός συνεταιρισμός

Να αναπτύξει την δραστηριότητα Κτηνιατρικών υπηρεσιών στους κτηνοτρόφους,  αναζητά νέα, δυναμικά και συνεργάσιμα στελέχη, για την κάλυψη των κενών του θέσεων, ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ …

Περισσότερα »

Δήμος ανακοίνωσε προσλήψεις Μουσικών

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ωδείου, ανακοινώνει το Νομικό Πρόσωπο …

Περισσότερα »

70 θέσεις έμμισθης πρακτικής για φοιτητές

Εβδομήντα θέσεις πρακτικής άσκησης πανελλαδικά σε φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. την περίοδο 2016-2017, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου τους, δίνοντας τη δυνατότητα έμμισθης εξάμηνης εργασίας …

Περισσότερα »

Ειδικό Συνεργάτη ζητά ακόμη ένας Δήμος

Να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε οικονομικά θέματα, θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε οικονομικά – λογιστικά …

Περισσότερα »

Έγκριση 389 προσλήψεων σε Δήμους, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ από το ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την πρόσληψη 389 εποχικών υπαλλήλων για αυτή την εβδομάδα σε Δήμους την ΔΕΗ αλλά και σε ΔΕΔΔΗΕ. ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Ο.Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ …

Περισσότερα »

3 Δημοτικές προσλήψεις ορισμένου χρόνου

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας ο …

Περισσότερα »

Ο κλάδος Τεχνολογίας θα προσλάβει 3.000 ανέργους

Την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και …

Περισσότερα »

Πανεπιστήμιο ζητά εκ νέου προσωπικό

Την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (οκτώ (8) άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, για τη διδασκαλία  …

Περισσότερα »

Πρόγραμμα εργασίας 4.000 ανέργων στο εμπόριο

Την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου», που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού …

Περισσότερα »

Προσλήψεις 26 ατόμων σε κρατικό φορέα

Προσλήψεις στους τομείς: α) Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, β) Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας, γ) Εισοδηματικής Πολιτικής και δ) Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων, που υπάγονται …

Περισσότερα »