Τοπική Αυτοδιοίκηση

Προσλήψεις παροδικών αναγκών Δήμου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καντάνου-Σελίνου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Περισσότερα »

Υποβολή αιτήσεων θέσεων για 4

Ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά τέσσερεις (4) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του,  µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης, …

Περισσότερα »

Τρεις Δημοτικές θέσεις απασχόλησης

Στην συνολική προκήρυξη τριών θέσεων απασχόλησης με έμμισθη εντολή και τάχιστες διαδιακσίες, ώστε το συντομότερο να καλυφθούν οι κενές του θέσεις προχωρά στην ειδικότητα των …

Περισσότερα »

Εργασία πλήρους απασχόλησης

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ, 8ωρης απασχόλησης για την κάλυψη των εποχικών του αναγκών, στην ειδικότητα του καθηγητή φυσικής αγωγής ο Δήμος Ηγουμενίτσας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ …

Περισσότερα »

Με µίσθωση έργου μία θέση

Ανακοινώνει την πρόθεση του να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠ∆∆, µε αντικείµενο τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου …

Περισσότερα »

11 θέσεις άμεσης πρόσληψης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Αριστοτέλειου Πνευματικού …

Περισσότερα »

Δήμος θα ενισχύσει τις οικογένειες των νέων φοιτητών-σπουδαστών Με την παροχή τροφίμων

Την απόφασή της να ενισχύσει με τρόφιμα, τις οικογένειες που τα παιδιά τους εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο ή στο ΑΤΕΙ της Επαρχίας, γνωστοποιεί η …

Περισσότερα »

Ζητείται προσωπικό για δουλειά ενός χρόνου

Ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ ενός έτους, με σκοπό την κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών του, ο Δήμος Κεφαλονιάς, στην ειδικότητα «διαμεσολαβητών, κοινωνικών …

Περισσότερα »

Θέσεις απασχόλησης για 20 άτομα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδικών χαρών), έως πέντε …

Περισσότερα »

9 οι καινούργιες προσλήψεις

Aνακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του …

Περισσότερα »

Ζητούνται καθαρίστριες για σχολεία και όχι μόνο

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 2 µηνών, ενός ατόµου ειδικότητας ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών και τριών (3) ατόµων ειδικότητας ΥΕ …

Περισσότερα »

Θέσεις για προσλήψεις μηνών

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, δέκα πέντε (15) Καθηγητών/Δασκάλων Μουσικής για το Τμήμα Ωδείου και επτά (7) Καθηγητών …

Περισσότερα »

Οι ειδικότητες για άνω των 10 θέσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγρ. 1 του Β.Δ/τος 16/1966, ανακοινώθηκαν οι διαδικασίες έναρξης υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για τις θέσεις του διδακτικού προσωπικού (καθηγητές …

Περισσότερα »

Πρόσκληση συμπλήρωσης αιτήσεων για 7 θέσεις

Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού, συνολικά επτά ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» …

Περισσότερα »

Δημοτικό Ωδείο ζητά εργαζόμενους

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών, έναντι αντιτίμου, ανακοινώνει το Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς, πέντε (5) …

Περισσότερα »

Ορισµένου χρόνου μία πρόσληψη

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του …

Περισσότερα »

Θέσεις εξάωρης απασχόλησης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξάωρης απασχόλησης, συνολικά Δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης …

Περισσότερα »

ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα αγγλικών Το πρόγραμμα και οι πληροφορίες

Μαθήματα αγγλικών για αρχάριους, ξεκινάει στα μέλη των ΚΑΠΗ, εμπλουτίζοντας τα προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝενεργώ που υλοποιείται από την ethelon, με τη δωρεά του …

Περισσότερα »

Άναοιξαν θέσεις για ειδικότητα εργατών

Προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη δέκα (10) εργατών καθαριότητας, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. …

Περισσότερα »

8μηνες θέσεις απασχόλησης

Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) έντεκα (11) δασκάλων στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών , με …

Περισσότερα »

Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις για τέσσερις θέσεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) επί ωρομισθία, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του, το Νομικό …

Περισσότερα »