Τοπική Αυτοδιοίκηση

Θέση με δυνατότητα χρονικής παράτασης

  Να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος 31η Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουλίου 2018) με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα …

Περισσότερα »

Θέση Καθαριστή/τρια εσωτερικών χώρων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018, …

Περισσότερα »

Άτομα ζητούνται για εργασία σε τουριστικές επιχειρήσεις

Να επικοινωνήσουν με το γραφείου του Δημάρχου και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους θα μπορούν αυτές τις ημέρες, για την θέσεις εργασίας που άνοιξαν. Αναλυτικά …

Περισσότερα »

Από Δήμο ζητείται άμεσα προσωπικό

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγράφων. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Περισσότερα »

Πρόσληψη διπλή με ωριαία αποζημίωση

Θα προσλάβει 2 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και  , για την περίοδο 2017- 2018 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού …

Περισσότερα »

Θέση εργασίας με συνολικές αποδοχές 8.000 ευρώ

Προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, με τη διάρκεια της σύμβασης να είναι για ένα έτος, αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης και το ποσό …

Περισσότερα »

Ορισμένου χρόνου 6 προσλήψεις

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) …

Περισσότερα »

Θέσεις 11 μηνών για εργατικό προσωπικό

Ανακοινώνει την πρόσληψη εργατικού προσωπικού, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του …

Περισσότερα »

Προκήρυξη πρόσληψης 8μηνης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας …

Περισσότερα »

Υποβολή βιογραφικών τεσσάρων θέσεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ο Δήμος Πύργου, …

Περισσότερα »

Προκήρυξη θέσεων «ΔΕ Οδηγών»

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 2 ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου να μεταφέρει τα …

Περισσότερα »

Επί 12 μήνες η εργασία για έναν

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ψηφιοποίηση και διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε./πρόδρομες εργασίες» συνολικής διάρκειας έως …

Περισσότερα »

Συνολικά 2 ατόμων νέες θέσεις

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. …

Περισσότερα »

Οι ειδικότητες 2 θέσεων σε Δημοτικές υποχρεώσεις

Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα …

Περισσότερα »

23 προσλήψεις 8μηνης διάρκειας

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει  ο …

Περισσότερα »

Θέσεις 2 ατόμων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας …

Περισσότερα »

Εργαζόμενος ζητείται για μία θέση από Δημοτική Επιχείρηση

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής …

Περισσότερα »

Πρόσληψη υπό όρους

Ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και ως τη λήξη της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, ο οποίος θα …

Περισσότερα »

Τριπλή Δημοτική πρόσληψη

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλμυρού. Ειδικότητες: Βρεφονηπιοκόμος …

Περισσότερα »

Θέσεις ειδικότητας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης «∆ΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ …

Περισσότερα »