Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δύο οι προκηρύξεις στον ίδιο φορέα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018, …

Περισσότερα »

Προσλήψεις περιορισμένου χρόνου

Ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό με άμεσες διαδικασίες λόγω των πολλαπλών αναγκών του αυτή την χρονική περίοδο, για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια …

Περισσότερα »

Προσλήψεις βάσει του άρ.206 του ν.3584/2007

Για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, βάσει του …

Περισσότερα »

Θέσεις 2 υπαλλήλων Υ/Ε

Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 2 µηνών, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 2 υπαλλήλων Υ/Ε, καθώς υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν, η …

Περισσότερα »

15 οι θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, εργατικό/τεχνικό προσωπικό προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του, για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο …

Περισσότερα »

Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής άνοιξε προσλήψεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος …

Περισσότερα »

Δίμηνη για τρεις, εργασία ιδιωτικού δικαίου

Για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων εποχικών αναγκών του, γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 2 μήνες από την υπογραφή …

Περισσότερα »

Προσλαμβάνει προσωπικό Δημοτικός Φορέας

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 2 ατόμων, ο Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου …

Περισσότερα »

14 άτομα ζητούνται για πρόσληψη

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά Δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών αναγκών στον τομέα πρασίνου καθώς …

Περισσότερα »

Θέσεις ορισµένου χρόνου για 30 άτομα

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 30 ατόμων, με σκοπό της διεκπεραίωση ευθυνών, ως «υδρονοµέων άρδευσης» για την αρδευτική περίοδο …

Περισσότερα »

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 13 θέσεων

Συνολικά δεκατριών (13) ατόμων,  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης & …

Περισσότερα »

Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων Μία νέα κοινωνική δομή

Μία από τις πιο προωθημένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ενίσχυση των ανέργων πολιτών, έθεσε σε λειτουργία ο δήμος Βόλβης, Πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη και …

Περισσότερα »

Προσωπικό ζητείται για κενές θέσεις

Την άμεση πρόσληψη 20 ατόμων αναρτώντας και την σχετική προκήρυξη με τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες, ώστε να καλυφθούν οι υπάρχουσες κενές θέσεις, μέχρι και …

Περισσότερα »

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις Το προσεχές Σαββατοκύριακο

Δωρεάν ιατρικές προληπτικές εξετάσεις, με έξι ειδικότητες γιατρών, για όλους τους κατοίκους , διοργανώνει το σαββατοκύριακο 28 & 29 Απριλίου η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία …

Περισσότερα »

Προθεσμία αιτήσεων 11 θέσεων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών που εδρεύουν στο …

Περισσότερα »

Θέσεις διοικητικού προσωπικού

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, η Δημοτική Κοινωφελής …

Περισσότερα »

Προσλήψεις 13 θέσεων σε Δημοτικές Διευθύνσεις

Συνολικά δεκατριών (13) ατόμων,  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης & …

Περισσότερα »

Προσλήψεις σε σταθμούς Δημοτικής αρχής

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος …

Περισσότερα »

Υποβολή αιτήσεων έως τις 23 του μηνός για 6 θέσεις

Να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως τις 23/04/2018 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της Λ. …

Περισσότερα »

Πρώτες προσλήψεις σε Δημοτική Κατασκήνωση

Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 10 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου για τη λειτουργία της …

Περισσότερα »

Δικαιολογητικά 15 θέσεων για απασχόληση

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, εργατικό/τεχνικό προσωπικό προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του, για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο …

Περισσότερα »

Μία πρόσληψη Εργατών Καθαριότητας.

Ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ενός (1) ατόµου, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, µετά την κήρυξη του ∆ήµου …

Περισσότερα »