Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ζήτηση έκτακτου προσωπικού

  Θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες της πυρασφάλειας του Δήμου, …

Περισσότερα »

Τα κριτήρια για μείωση ή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

Από τις 16 Απριλίου ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πλήρη ή μερική απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων. …

Περισσότερα »

Ιδιωτικού δικαίου η προκήρυξη 40 θέσεων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 40 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, γνωστοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας. …

Περισσότερα »

Δώδεκα θέσεις απασχόλησης

Ύστερα από την υπ’ αριθ.56/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού …

Περισσότερα »

Πρόσληψη ατομική

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός ατόμου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του υδροθεραπευτηρίου Λουτρών …

Περισσότερα »

Από Δήμο 20 θέσεις για προσωπικό

Ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού 20 ατόμων προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των Υπηρεσιών του, για απασχόληση μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα …

Περισσότερα »

Δίμηνες οι προσλήψεις 10 ατόμων

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, συνολικά 10 ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη, …

Περισσότερα »

Νέο πακέτο πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει ο Δήμος Βοίου, για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια …

Περισσότερα »

Δημοτική Υπηρεσία έχει ανάγκη από 4 άτομα

Στην πρόσληψη 4 εργατών με γρήγορες διαδικασίες και απόλυτη εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας, προχωρά για να καλύψει τις ανάγκες του, στην "Υπηρεσία Πρασίνου", ο Δήμος …

Περισσότερα »

Προκήρυξη συνόλου 20 προσλήψεων

Την άμεση πρόσληψη 20 ατόμων αναρτώντας και την σχετική προκήρυξη με τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες, ώστε να καλυφθούν οι υπάρχουσες κενές θέσεις, μέχρι και …

Περισσότερα »

Έως αύριο οι αιτήσεις τριών θέσεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων και ενός (1) ΔΕ …

Περισσότερα »

Για έναν σύμβαση εργασίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «COproductioN with NaturE for City …

Περισσότερα »

Ζήτηση για οδηγούς και εργάτες καθαριότητας

Προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη πενήντα δύο (52) ατόµων (2 οδηγών και 50 εργατών καθαριότητας), µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) …

Περισσότερα »

Ζητείται εργατικό-τεχνικό προσωπικό

Ότι θα προσλάβει, εργατικό/τεχνικό προσωπικό προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του, για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο για …

Περισσότερα »

Ανακοίνωση 20 ακόμα προσλήψεων

Προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων), ανακοινώνει την  πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού 20 ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, …

Περισσότερα »

Με ημερομίσθια οι νέες προσλήψεις

Ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό προς κάλυψη των αυξημένων αναγκών του το προσεχές διάστημα, συνολικού αριθμού 20 ατόμων, για απασχόληση μέχρι και πέντε …

Περισσότερα »

Εκατοντάδες προσλήψεις εποχικών θέσεων

Ενέκρινε τη σύναψη τριακοσίων πενήντα έξι (356) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, ή έως εννέα (9) …

Περισσότερα »