Τοπική Αυτοδιοίκηση

Προσλήψεις διάρκειας 12 μηνών γα 17 θέσεις

Ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 17 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου του, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: …

Περισσότερα »

Προσλήψεις σε ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 3 ατόμων για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). …

Περισσότερα »

2 οι θέσεις από Ν.Π.Δ.Δ

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και …

Περισσότερα »

Προκήρυξη 43 θέσεων εργασίας

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ , που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και …

Περισσότερα »

Από Δήμο ζητούνται άμεσα 9 άτομα

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 9 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018, …

Περισσότερα »

Με σύμβαση ανακοινώθηκαν 4 προσλήψεις

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018), ανακοινώνει …

Περισσότερα »

Προσλήψεις 6 ατόμων από Νομικό Πρόσωπο

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» το Νομικό …

Περισσότερα »

Με σύµβαση εργασίας ζητούνται για πρόσληψη οδηγοί

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ο ∆ήµος …

Περισσότερα »

Ανάρτηση οριστικού πίνακα αποκλειομένων της προκήρυξης 3Ε/2017

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ.152/13.02.2018 Απόφαση του Β΄ Τμήματος (σύμφωνα με την 77/2017 Πράξη του Προέδρου του ΑΣΕΠ) οριστικοποιήθηκε ο πίνακας υποψηφίων, για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη τυπικών …

Περισσότερα »

Επιπλέον προσλήψεις μέσω προκήρυξης

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», (Περίοδος 2017 …

Περισσότερα »

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δύο θέσεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, …

Περισσότερα »

Επιχείρηση Δήμου ενδιαφέρεται για 8 άτομα

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018), …

Περισσότερα »

Αναζητά εργαζόμενο Κοινωφελής Επιχείρηση

Την πρόθεση της  να συνάψει Σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα άτομο για τη θέση του Οδηγού στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των …

Περισσότερα »

7 προσλήψεις σε ∆ηµοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 7 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της …

Περισσότερα »

Θέσεις μέχρι και 31 Ιουλίου

Με σύμβαση ΙΔΟΧ έως 31/07/2018, γίνονται γνωστές οι προσλήψεις με την διαδικασία να είναι ήδη σε εξέλιξη και να κατατίθενται τα απαραίτητα βιογραφικά των ενδιαφερομένων, ως …

Περισσότερα »

Ζητούνται 4 εργαζόμενοι στο πλαίσιο υλοποίησης δράσης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) …

Περισσότερα »

8 θέσεις ειδικοτήτων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου …

Περισσότερα »