Εύρεση Εργασίας

Πρόσληψη για υλοποίηση Δημοτικής δράσης

Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας συνολικά ενός ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019), …

Περισσότερα »

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για δύο θέσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με ημερομηνία 10/10/2018, η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ με αριθμό 10Κ/2018, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 118 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής …

Περισσότερα »

Για χρονικό διάστημα δύο μηνών, μία θέση

Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής …

Περισσότερα »

Διπλή πρόσληψη σε διπλή προκήρυξη

Ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία …

Περισσότερα »

Aπόσπαση μονίμων ή με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία καθώς και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ, προτίθεται …

Περισσότερα »

6 συμβάσεις εργασίας µερικής απασχόλησης µε ωριαία αποζηµίωση

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης (µε ωριαία αποζηµίωση) διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες, δασκάλους µουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών …

Περισσότερα »

Με αντίτιµο σε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 6 θέσεις

  Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 6 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (µε αντίτιµο) του Νοµικού …

Περισσότερα »

Άμεση ζήτηση 25 ατόμων

Με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων, για την  αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, μετά την κήρυξη του σε Κατάσταση Εκτάκτου …

Περισσότερα »

Υπογραφή 8μηνων συμβάσεων για 5 εργαζόμενους

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα 8 οκτώ μηνών από την ημερομηνία υπογραφής …

Περισσότερα »

Θέσεις αναγκών σε Περιφερειακή Ενότητα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, που …

Περισσότερα »

Σύμβαση απασχόλησης με ανοιχτή την προοπτική χρονικής επέκτασης της

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, με …

Περισσότερα »

Πλήρωση θέση ευθύνης

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των …

Περισσότερα »