Εύρεση Εργασίας

Θέσεις ειδικοτήτων

Για την Αυτοτελή Μονάδα αυξηµένης φροντίδας, ανακοινώνει την πρόσληψη 2 Επιμελητών Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας επί θητεία,το Γενικό Νοσοκοµείο …

Περισσότερα »

Αναλυτικά τα πόστα νέων προσλήψεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του …

Περισσότερα »

Δεκάδες θέσεις 4ωρης ημερήσιας απασχόλησης

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων (4ωρης ημερήσιας απασχόλησης) για τον καθαρισμό κτηριακών εγκαταστάσεων της, η ΕΥΔΑΠ …

Περισσότερα »

Εθνικό Κέντρο άνοιξε θέσεις

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά 6 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης που εδρεύει …

Περισσότερα »

Η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης …

Περισσότερα »

Ζητείται άμεσα προσωπικό για την κάλυψη 30 θέσεων

Προκηρύσσει τριάντα (30) συνολικά θέσεις καθηγητών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου …

Περισσότερα »

Διπλή σύμβαση εργασίας

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», ο Δήμος Μυλοποτάμου. …

Περισσότερα »

Θέσεις συνολικά 6 ατόμων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» στο …

Περισσότερα »

Από Παρασκευή οι αιτήσεις προσλήψεων κοινωφελούς εργασίας Για εγγεγραμμένους ανέργους

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας ανέργων εγγεγραμμένων στον Οργανισμό για απασχόληση σε δήμους και υπηρεσίες ασύλου. Οι αιτήσεις γίνονται από …

Περισσότερα »

Προκηρύχθηκαν 8 θέσεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου …

Περισσότερα »

Εγκρίθηκαν 40 θέσεις τακτικού προσωπικού

40 θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του, αποφάσισε στην συνεδρίασή του κατά την συζήτηση της τροποποίησης – συμπλήρωσης του …

Περισσότερα »

Θέση από γνωστό συνεταιρισμό

Iατροφαρμακευτική ιδιωτική ασφάλιση, συνεχής εκπαίδευση, φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, υπόσχεται ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΘΕΣγάλα» που αναζητά έμπειρο «Βοηθό Λογιστή» για τις ανάγκες υποστήριξης της λειτουργίας …

Περισσότερα »

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις 70 θέσεων

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εβδομήντα (70) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών έκτακτων αναγκών του, ο Δήμος …

Περισσότερα »

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος προσλαμβάνει προσωπικό

Ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δυόμισι μήνες από την ημερομηνία απόφασης πρόσληψης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων …

Περισσότερα »

Η διεύθυνση αποστολής αιτήσεων για προσλήψεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του, το  ΓΝ …

Περισσότερα »

Αυτοτελές Τµήµα εξέδωσε ανακοίνωση για θέσεις εργασίας

Να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ηµερών, για να πραγµατοποιήσουν για διάρκεια έξι (6) µηνών {υποψήφιοι κατηγορίας Α’}, µέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές …

Περισσότερα »

Ανακοινώθηκαν δύο θέσεις

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο …

Περισσότερα »

Εσωτερικός οργανισμός Δήμου ζητά ένα άτομο

Ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης η οποία προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2314/Β΄/17-10-2011), ως «Γενικού Γραμματέα» ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος. Για την …

Περισσότερα »

Προσλήψεις σε εξέλιξη

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο …

Περισσότερα »

Για 6 άτομα κατάθεση βιογραφικών

Tην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» ανακοινώνει στο …

Περισσότερα »