Εύρεση Εργασίας

Πρόσληψη

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης του Γενικού …

Περισσότερα »

Θέση 2μηνη με ανανέωση ή παράταση της σύμβασης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για …

Περισσότερα »

Θέση με δυνατότητα χρονικής παράτασης

  Να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος 31η Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουλίου 2018) με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα …

Περισσότερα »

Θέση Καθαριστή/τρια εσωτερικών χώρων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018, …

Περισσότερα »

Προκηρύχθηκαν 54 νέες θέσεις

Προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 39 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για και κατ΄ ανώτατο έως τις 31/12/2019 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης …

Περισσότερα »

Άτομα ζητούνται για εργασία σε τουριστικές επιχειρήσεις

Να επικοινωνήσουν με το γραφείου του Δημάρχου και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους θα μπορούν αυτές τις ημέρες, για την θέσεις εργασίας που άνοιξαν. Αναλυτικά …

Περισσότερα »

Θέσεις με καθημερινή παρουσία και απασχόληση στους χώρους

Ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρω Έργου με σύμβαση μίσθωσης  έργου,  με  4 ερευνητές  ‐  συνεργάτες  με  καθημερινή  παρουσία  και  απασχόληση στους  χώρους  του  Εργαστηρίου  Γνώσης  και  Ευφυούς  Πληροφορικής,  του  τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής, …

Περισσότερα »

Από Δήμο ζητείται άμεσα προσωπικό

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγράφων. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Περισσότερα »

Πρόσληψη διπλή με ωριαία αποζημίωση

Θα προσλάβει 2 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και  , για την περίοδο 2017- 2018 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού …

Περισσότερα »

Θέση εργασίας με συνολικές αποδοχές 8.000 ευρώ

Προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, με τη διάρκεια της σύμβασης να είναι για ένα έτος, αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης και το ποσό …

Περισσότερα »

Ορισμένου χρόνου 6 προσλήψεις

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) …

Περισσότερα »

Θέσεις 11 μηνών για εργατικό προσωπικό

Ανακοινώνει την πρόσληψη εργατικού προσωπικού, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του …

Περισσότερα »

Δύο οι θέσεις διαστήματος 12 μηνών

Σύμφωνα με απόφαση της από 19-12-2017 Πράξης που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Επιτροπής Ερευνών της …

Περισσότερα »

Προκήρυξη πρόσληψης 8μηνης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας …

Περισσότερα »

Προσωπικό ζητείται για Σχολική Μονάδα

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, η Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της …

Περισσότερα »

Υποβολή βιογραφικών τεσσάρων θέσεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ο Δήμος Πύργου, …

Περισσότερα »

Θέσεις για Υπαλλήλους όλων των ειδικοτήτων

Υπαλλήλους όλων των ειδικοτήτων, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της μέσα στους επόμενους μήνες ζητά εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά με αντικείμενο τον Ξενοδοχειακό Τομέα …

Περισσότερα »