ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

«Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου»

Λουτράκι 6-6-2012    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι
– Συναδέλφισσες
Την
Τρίτη 5-6-2012 υπογράφηκε η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) για τους όρους
εργασίας και αμοιβής του προσωπικού της επιχείρησης, η οποία θα ισχύει μέχρι
την 31-12-2013. Το κείμενο της νέας ΣΣΕ είναι αναρτημένο στον πίνακα
ανακοινώσεων του Σωματείου. Η ΣΣΕ 2012-2013, όπως αυτή επικυρώθηκε με
συντριπτική πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 2-6-2012,
περιλαμβάνει: μειώσεις των καταβαλλόμενων αποδοχών σε ποσοστό 6,2% κατά μέσο
όρο (περίπου 6,5% μ.όρο για τους Full Time και 3,7% μ.όρο για τους Part Time) με
προστασία των χαμηλόμισθων, εφαρμογή συστήματος 4ήμερης εκ περιτροπής
απασχόλησης, υπολογισμό αποζημίωσης χωρίς τις

ανωτέρω περικοπές αποδοχών και
ημερών εργασίας, κατοχύρωση των υπαρχόντων βασικών μισθών και επιδομάτων,
επέκταση του δικαιώματος μειωμένου ωραρίου για όσους προστατεύουν άτομα με
βαριά ασθένεια ή αναπηρία, επέκταση των αδειών για ασθένεια εξαρτώμενων μελών,
λόγω θανάτου συγγενούς και μονογονεϊκών οικογενειών, χορήγηση φιλοδωρημάτων
καθ’ όλη τη διάρκεια ασθένειας που θα βεβαιώνεται από ΙΚΑ, κρατικό Νοσοκομείο ή
Κέντρο Υγείας, κατοχύρωση όλων των θεσμικών όρων των προηγούμενων ΣΣΕ. 

Θυμίζουμε
ότι η εταιρεία ζητούσε τον Δεκέμβριο οριζόντια μείωση βασικών μισθών 15% χωρίς
σε αυτό το ποσοστό να συνυπολογίζεται 4ήμερη εργασία
(αφού διατηρούσε το
δικαίωμά της για μονομερή εφαρμογή του μέτρου, γεγονός που όταν συνέβαινε, όπως
ήταν βέβαιο, θα μείωνε την μισθοδοσία κατά 32% περίπου), ενώ την ίδια μείωση
μισθών, και μάλιστα σε μόνιμη βάση, αξίωνε και η νέα διοίκηση της επιχείρησης
τον Απρίλιο (αφού ξεκίνησε την διαπραγμάτευση από την εξοντωτική μείωση 25%), σε
συνδυασμό με 4ήμερη εργασία, απαίτηση για συνυπογραφή 300 απολύσεων και
απροσδιόριστη κατάργηση όρων και διατάξεων προηγούμενων ΣΣΕ. Ο αγώνας όλων των
εργαζομένων για σύναψη ΣΣΕ χωρίς αυτούς τους επαχθείς όρους έφερε το σημερινό
αποτέλεσμα.
Η
νέα ΣΣΕ, με τον συνδυασμό περικοπής αποδοχών και ημερών εργασίας, μειώνει το
κόστος μισθοδοσίας σε ποσοστό 22% περίπου κατά μ.όρο, γεγονός δυσάρεστο αλλά
αναγκαίο για λόγους βιωσιμότητας της επιχείρησης. Ο περιορισμός της
δραστηριότητας και η δεινή οικονομική της κατάσταση έχει διαπιστωθεί όχι μόνο
από το Δ.Σ. του Σωματείου αλλά από το σύνολο των εργαζομένων.  
Στο
σημείο αυτό θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε το γενικότερο θεσμικό και εργασιακό
πλαίσιο κάτω από το οποίο διεξήχθη η διαπραγμάτευση για τη φετινή ΣΣΕ. Όπως
γνωρίζετε, η νέα μνημονιακή νομοθεσία έχει βίαιο αντεργατικό χαρακτήρα και αμφισβητείται
από τα συνδικάτα ως αντισυνταγματική και αντίθετη με τις Διεθνείς Συμβάσεις και
το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο. Σε κάθε περίπτωση αποβλέπει στην επικράτηση
των ατομικών συμβάσεων εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας, με
απεριόριστο το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και αποδυνάμωση του ρόλου των
συνδικάτων, χάρη στα οποία κατακτήθηκαν τα δικαιώματα των εργαζομένων και η
κοινωνική πρόοδος. 
Σύμφωνα
με το νόμο περί μετενέργειας, «με την πάροδο του τριμήνου από τη λήξη ή
καταγγελία μίας ΣΣΕ και εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα ΣΣΕ, εξακολουθούν να
ισχύουν από τους κανονιστικούς όρους αποκλειστικά εκείνοι που αφορούν τον
βασικό μισθό και τα επιδόματα προϋπηρεσίας, τέκνων, σπουδών και
επικινδυνότητας. Κάθε άλλο επίδομα παύει να ισχύει. Η προσαρμογή των
συμβάσεων γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων
».
Ταυτόχρονα, η κακή διατύπωση αυτών των διατάξεων δημιουργεί σκόπιμη παρερμηνεία
για την ένταξη των θεσμικών όρων των ΣΣΕ στις ατομικές συμβάσεις, με αποτέλεσμα
οι περισσότεροι εργοδότες να ακολουθούν παρελκυστική τακτική προκειμένου να
οδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο, με το επιχείρημα ότι οι νέες
διατάξεις για τη μετενέργεια καταργούν το σύνολο των θεσμικών όρων των ΣΣΕ, με
τα αρμόδια Δικαστήρια να επιλύουν σε τελικό βαθμό αυτή τη διαφορά. Επιπλέον
όλων αυτών, θεσμοθετήθηκε η ουσιαστική κατάργηση της Μεσολάβησης και
Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) δεδομένου ότι χρειάζεται πλέον η σύμφωνη γνώμη εργαζομένων
και εργοδοτών για προσφυγή σε αυτές τις υπηρεσίες σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων
,
ενώ παλαιότερα αρκούσε η προσφυγή ενός μέρους, δηλ. σχεδόν πάντοτε μόνο των
εργαζομένων.    
Μέσα
σε αυτό το εξαιρετικά δυσχερές και αντεργατικό περιβάλλον, η αγορά εργασίας
κυριολεκτικά «έχει πάρει φωτιά». Σύμφωνα με στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας,
το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου υπογράφηκαν 70.000 ατομικές συμβάσεις με μειώσεις
μισθών 24% μ.όρο, ενώ έχουν υπογραφεί ΣΣΕ που αφορούν 15.000 άτομα με μειώσεις
μισθών 22% μ.όρο. Αυτές οι περικοπές αφορούν 5ήμερη εργασία και δεν
περιλαμβάνουν μειώσεις οι οποίες οφείλονται σε μετατροπή συμβάσεων πλήρους
απασχόλησης σε μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, και οι οποίες έχουν αυξηθεί
κατά 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Είναι βέβαιο ότι αυτά τα οικονομικά
στοιχεία θα επιδεινωθούν δραματικά το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα έχει
λήξει η μετενέργεια πολλών συμβάσεων που αφορούν εκατομμύρια εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα, και οι ατομικές συμβάσεις θα κατακλύσουν την αγορά εργασίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η εφαρμογή της μετενέργειας στην Κοινοπραξία, δηλ.
απλά και μόνο η εφαρμογή του μνημονιακού νόμου, θα μείωνε το συνολικό κόστος
μισθοδοσίας κατά 16,5% περίπου, ενώ αν συνυπολογιστεί και η μονομερής εφαρμογή 4ήμερης
εργασίας η μείωση θα άγγιζε το 33%.              
Συνάδελφοι
– Συναδέλφισσες  

Από
όλα τα ανωτέρω, αβίαστα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η φετινή διαπραγμάτευση
πραγματοποιήθηκε κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες και προϋποθέσεις. Στην
πραγματικότητα είχαμε να αντιμετωπίσουμε την κατεδάφιση της εργατικής
νομοθεσίας και κάθε έννοιας συλλογικής προστασίας. Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έχοντας να αντιμετωπίσουμε μία εργοδοτική πλευρά
που ήξερε πολύ καλά ότι είχε όλα τα όπλα με το μέρος της. Σε αυτή την προσπάθεια
δεν ήμασταν ποτέ μόνοι. Μας στήριξαν όλοι οι νεοεκλεγέντες βουλευτές της Κορινθίας,
η ΓΣΕΕ η οποία εξέδωσε Δελτίο Τύπου υποστήριξης του αγώνα μας, ο Υπουργός
Εργασίας κ. Α.Ρουπακιώτης με τις πολύτιμες συμβουλές του, ο Δήμαρχος Κορίνθου
κ. Α.Πνευματικός, οι δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Λουτρακίου με το ψήφισμά
τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητούμε συγγνώμη από όσους ξεχάσαμε να αναφέρουμε.

Θέλουμε
ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Λουτρακίου κ. Κ.Λογοθέτη, ο οποίος και
με την ιδιότητα του Προέδρου της Τουριστικής Λουτρακίου Α.Ε. μας στήριξε από
την πρώτη στιγμή και συνέβαλε καταλυτικά στην εκτόνωση της κρίσης και στην
εξεύρεση λύσης για την σύναψη Σ.Σ.Ε.    
Κυρίως
όμως οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους εσάς που όλο αυτό το διάστημα μας
στηρίξατε έμπρακτα και με κάθε τρόπο. Δεν θα κατορθώναμε τίποτα αν δεν ήσασταν
όλοι δίπλα μας. Η συμμετοχή και ο ενθουσιασμός σας στις απεργιακές
κινητοποιήσεις και στις Γενικές Συνελεύσεις ήταν αποφασιστικού χαρακτήρα
παράγοντες που συνετέλεσαν ώστε η εργοδοσία να αποδεχθεί μία ανεκτή λύση. Για
άλλη μία φορά φάνηκε περίτρανα ότι η ενότητα, η αποφασιστικότητα και η
συσπείρωση γύρω από το Σωματείο είναι το μεγαλύτερο όπλο των εργαζομένων και η
πιο αποτελεσματική ασπίδα των συμφερόντων και των δικαιωμάτων μας ενάντια στη
μνημονιακή λαίλαπα των αντεργατικών νόμων και στην ασυδοσία των εργοδοτών. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Βάζοντας το
«εγώ» κάτω από το «εμείς». Κανείς μόνος του. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε
πολλά. Είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί να το αποδείξουμε πολλές φορές στο
μέλλον.  
Κλείνοντας,
θα απευθύνουμε λίγα λόγια προς την εργοδοτική πλευρά. Οι εργαζόμενοι «έβαλαν
πλάτη» παραχωρώντας το 1/4 των αποδοχών τους προκειμένου να στηρίξουν τη
βιωσιμότητα της εταιρείας. Για άλλη μία φορά απέδειξαν τόσο την ωριμότητά τους
στη λήψη αποφάσεων όσο και την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. Είναι όμως γενική
απαίτηση αυτή η παραχώρηση «να πιάσει τόπο». Ενδεχόμενες πρακτικές «τιμωρίας»
της αγωνιστικότητας των εργαζομένων (π.χ. κόψιμο διαλειμμάτων, αστείες αναφορές
κτλ.) και σχέδια εκτεταμένης συρρίκνωσης της εταιρείας είναι ο εύκολος δρόμος.
Εμείς είμαστε οπαδοί των δύσκολων δρόμων. Στα εύκολα θα μας βρουν απέναντι. Στα
δύσκολα θα είμαστε μαζί τους. Αναμένουμε να δούμε από τους διοικούντες σχέδιο
και όραμα ώστε αυτή η επιχείρηση να επανέλθει εκεί που πραγματικά ανήκει. Στην
κορυφή των ελληνικών καζίνο.     

Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας

Δραμουντάνης Βασίλης          Γκίκας Γιάννης      

            

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΑΔΜΗΕ: Κατέγραψε διπλασιασμό κερδών για το 2023

Με αύξηση των κερδών κατά 100,3% έκλεισε το 2023 για τον όμιλο ΑΔΜΗΕ  Διπλασιασμό των …