Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Ετήσια θέση

Ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες για δώδεκα (12) μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 4.662,00 €, σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, ως «γιατρού εργασίας» …

Περισσότερα »

Θέσεις για 5 άτομα

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων, προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων …

Περισσότερα »

Αιτήσεις συμμετοχής 11 θέσεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος …

Περισσότερα »