Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

5 ατόμων προσλήψεις στο ΕΔΚΑ

Προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας 10 (Δικαίωμα υποβολής αίτησης), τo υπουργείο Εργασίας, προς υποβολή …

Περισσότερα »

Προκήρυξη 23 θέσεων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 23 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού …

Περισσότερα »