Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων 5 θέσεων αορίστου χρόνου

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων«Φαρμακοποιών» [κωδικός θέσης:10011] με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην …

Περισσότερα »