Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Προκήρυξη 23 θέσεων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 23 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού …

Περισσότερα »