Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Δεκάδες θέσεις σε Έκθεση

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47) …

Περισσότερα »

Μορφή και χρόνος 20 προσλήψεων

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό συνολικού αριθμού 20 ατόμων, προς κάλυψη οικοδομικών και λοιπών εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για απασχόληση …

Περισσότερα »

Σωρεία θέσεων για Πωλητές

Μηνιαίο μισθό με ασφάλιση, άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης, υπόσχεται στους ενδιαφερόμενους …

Περισσότερα »

Πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ

Γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση ΙΔΟΧ για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής και …

Περισσότερα »