Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Θέση ωρομίσθιας απασχόλησης

Ανακοινώνεται πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, ενός …

Περισσότερα »

Διπλή Δημοτική πρόσληψη

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών …

Περισσότερα »