Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Μπαράζ θέσεων σε ΙΕΚ

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά ενενήντα ενός (91) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με …

Περισσότερα »

Ακόμα 18 ωρομίσθιες προσλήψεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, ωροµίσθιων καθηγητών µουσικής, …

Περισσότερα »