Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Ζήτηση για ΥΕ και ΔΕ προσωπικό

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων (∆Ε Οδηγός απορριµµατοφόρου, ΥΕ Εργάτης/τρια καθαριότητας ) …

Περισσότερα »

Προκήρυξη εργασίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών …

Περισσότερα »

Άνοιξαν θέσεις 23 ατόμων

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 23  ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων …

Περισσότερα »