Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Μία η πρόσληψη

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη με διοικητική και τεχνική εμπειρία σχετική με την διακυβέρνηση ΟΤΑ …

Περισσότερα »

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αρχόμενης …

Περισσότερα »

Εφορεία ζητά προσωπικό

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του 2 ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες» …

Περισσότερα »

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων ή παροδικών και κατεπειγουσών αναγκών …

Περισσότερα »

Θέσεις εργασίας με…απόσπαση

Ότι προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Επιστημονικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής Υπηρεσίας και των Αυτοτελών Τμημάτων με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας …

Περισσότερα »