Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Αιτήσεις δύο θέσεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη άμεσων, …

Περισσότερα »

Πρόσληψη για 8 μήνες

Ανακοινώνει την πρόσληψη ενός εργαζόμενου ειδικότητας με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υπάρχοντες ανάγκες του, η Περιφερειακή …

Περισσότερα »