Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Σε καθαριότητα 2 συμβάσεις

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Εφορείας …

Περισσότερα »

Εποχικές προσλήψεις

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τριών μηνών απασχόλησης, ενός ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών …

Περισσότερα »

60ήμερες προσλήψεις για 24 θέσεις

Προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες πρόκειται να προσλάβει με δίμηνη σύμβαση εργασίας 24 άτομα, για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ηράκλειο-Καλοκαίρι …

Περισσότερα »