Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Θέσεις Μόνιμης διάρκειας

Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους  στην Προκήρυξη 4Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/12-4-2018, τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με …

Περισσότερα »

Κατεπείγουσες προσλήψεις

Για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά …

Περισσότερα »