Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Θέση μία, ορισμένου χρόνου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της, ανακοινώνει η Εφορεία …

Περισσότερα »

Η ετήσια πρόσληψη

Χρονικής διάρκειας 12 μηνών για την περίοδο 2018-2019 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκηρύσσει την θέση …

Περισσότερα »

Πλήρωση δέκα θέσεων

Την πλήρωση δέκα (10) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα διδακτικά έτη …

Περισσότερα »