Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Η θέση με μίσθωση

Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: …

Περισσότερα »

Ειδικότητας μία πρόσληψη

Την πρόσληψη ανακοινώνει  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για συγκεκριμένες αρμοδιότητες, το ΝΠΔΔ «Κέντρο …

Περισσότερα »