Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Πρόσληψη για...έναν

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων …

Περισσότερα »

4 οι θέσεις με σύμβαση

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών …

Περισσότερα »

Δίμηνη θέση

Ανακοινώνει με γρήγορες διαδικασίες, ακολουθώντας πάντα τους υπάρχοντες κανονισμούς προσλήψεων, την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για την πρόσληψη …

Περισσότερα »