Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

Μερικής απασχόλησης δύο θέσεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής …

Περισσότερα »

Προκηρύχθηκαν θέσεις δεκατεσσάρων ατόμων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και ειδικότερα, για την Οργανική Μονάδα Έδρας Βέροια δεκατεσσάρων (14) …

Περισσότερα »

Προσλήψεις σε Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής 2018-2019» …

Περισσότερα »

Δύο νέα προγράμματα προσλήψεων 11.500 ανέργων Μέσω του ΟΑΕΔ

Το αργότερο έως τις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να αρχίσουν δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ προς όφελος συνολικά 11.500 ανέργων. Το πρώτο πρόγραμμα θα αφορά στην …

Περισσότερα »

Αποστολή αιτήσεων για 2 θέσεις απασχόλησης

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, το Ινστιτούτο Επαγγελµατικής …

Περισσότερα »

4 προσλήψεις

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου …

Περισσότερα »

Ζητείται Διοικητικός Υπάλληλος μερικής απασχόλησης

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.39104 απόφασης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας περί τροποποίησης – χορήγησης άδειας λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για …

Περισσότερα »

Θέσεις αντιμετώπισης απρόβλεπτων περιστάσεων

Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων …

Περισσότερα »

Η θέση με σύναψη σύμβασης

Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής –Παιδικοί Σταθμοί», με αντικείμενο …

Περισσότερα »