Προσφορές Εργασίας

Δεν έχετε πρόσβαση για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.

Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε δωρεάν!

Σύµβαση εργασίας για 14 εργαζόμενους

Για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2018- 2019), ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα …

Περισσότερα »

5 ατόμων προσλήψεις στο ΕΔΚΑ

Προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας 10 (Δικαίωμα υποβολής αίτησης), τo υπουργείο Εργασίας, προς υποβολή αίτησης για τη σύναψη πέντε …

Περισσότερα »

23 οι προσλήψεις σε Τομέα Καθαριότητας

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του, …

Περισσότερα »

28 εβδομάδων εργασία για 24 θέσεις

Την πρόσληψη ανακοινώνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 28 εβδομάδες, για συνολικά "24 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ …

Περισσότερα »

8 προσλήψεις έναντι αντιτίμου

Με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών …

Περισσότερα »

Προκήρυξη 23 θέσεων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 23 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Αχαρνών. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ …

Περισσότερα »

9 θέσεις για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

Συνολικά εννέα (9) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της,  ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας …

Περισσότερα »

Θέσεις με καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, ο Όμιλος "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ", επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Προβλήτα για την κάλυψη θέσης εργασίας στη …

Περισσότερα »

Δήμος ξεκίνησε την διαδικασία προσλήψεων

Συνολικά δύο (2) ατόμων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντίτιμο ή λοιπών αντικαταβολών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών …

Περισσότερα »

Ορισμένου χρόνου πρόσληψη συνολικά ενός ατόμου

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων εστίασης-σίτισης, το Κέντρο Εκπαιδεύσεως …

Περισσότερα »

Προσλήψεις σε θέσεις Εργατών

Ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) ΥΕ Εργατών Ταφής-Εκταφής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο …

Περισσότερα »

Επί 5, οι οκτάμηνες θέσεις απασχόλησης

Για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις), ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με …

Περισσότερα »