"Με δυνατή ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, καταδικάζουμε τις Νεοφιλελεύθερες Πολιτικές των Κυ­βερνήσεων

ΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ,
ΤΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ,

ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΨΗΦΙΣΤΕ ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Πέρασαν τρία χρόνια περίπου από
την προηγού­μενη εκλογική διαδικασία του σωματείου μας, την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ.
 
Σ' αυτά τα τρία χρόνια π Ελλάδα
θυσιάζεται -κατά ομολογία και των «Δανειστών»- ως «Ιφιγένεια» στο βωμό της
διάσωσης της Ευρωζώνης, με τους Έλλη­νες να γίνονται τα πειραματόζωα στην
επιβολή των Νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
 
Είναι τέτοια η λαίλαπα της
απορρύθμισης, και μά­λιστα με τη θεσμική αποτύπωση μέσω των νομοθε­τημάτων που
έχουν ψηφισθεί, που διαχρονικές κα­τακτήσεις καταργήθηκαν εν' μια νυκτή, στο
όνομα της δήθεν σωτηρίας της Πατρίδας μας.
Η εμμονή των κυβερνήσεων των
τελευταίων ετών, στις οριζόντιες, άδικες και συνεχείς μειώσεις των εισοδημάτων
(Μισθών, Συντάξεων και Εφάπαξ), στην επιβολή δυσβάστακτων φόρων και «χαρα­τσιών»,
έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια στην κοι­νωνία και έχουν καταστρέψει την
παραγωγική βάση της χώρας.
 
Η ΔΑΚΕ
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, διαχρονικά πιστή στις αρχές και τις αξίες του Ριζοσπαστικού
και Κοινωνικού Φι­λελευθερισμού, απορρίπτει την «Κομμουνιστική» λο­γική
των μονόδρομων και τη «Σοσιαλιστική» πρακτι­κή των οριζόντιων περικοπών
και
απολύσεων.
 
Αντιπαλεύει τη Νεοφιλελεύθερη
Συναντίληψη της Συγκυβέρνησης για αποκρατικοποίηση, δηλ. χάρι­σμα, των Δημόσιων
Επιχειρήσεων Στρατηγικού-Κοι­νωνικού χαρακτήρα (ΔΕΗ, Νερά, Λιμάνια, κ.α) στους
ιδιώτες νια δήθεν ανταγωνιστικούς λόγους. Πολύ περισσότερο όταν αυτές οι
επιχειρήσεις παρουσιά­ζουν κέρδη και συνεισφέρουν στην Ελληνική Κοι­νωνία και
στον κρατικό Προϋπολογισμό.
 
Δυστυχώς σήμερα, τόσο το ΠΑΣΟΚ αρχικά όσο και Νέα Δημοκρατία, έχουν εκχωρήσει την
εξουσία στους τεχνοκράτες των Αγορών και των Τραπεζών, επιβάλλοντας την
κατάργηση του Κοινωνικού Κρά­τους, οδηγώντας την Ελληνική Κοινωνία σε έναν σύγχρονο Μεσαίωνα δυστυχίας, φτώχιας, ανερ­γίας.
 
Ήρθε η ώρα να αντιπαλέψουμε αυτή
την πολιτική της συνεχιζόμενης λιτότητας με
την ενεργό συμμε­τοχή μας στις διαδικασίες του Σ.Κ. προκειμένου να ανατρέψουμε
αυτές τις καταστροφικές πολιτικές.
Συναδέλφισσες -
Συνάδελφοι,

Μέσα σ' αυτόν τον κυκεώνα των αρνητικών εξελί­ξεων, η ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ θέλει να φέρει στην μνή­μη
σας και να επισημάνει ότι: 
 
 • Δεν ψήφισε, ούτε στήριξε στο συνέδριο
  της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, την διάσπαση της ΔΕΗ σε θυγατρικές που άνοιξε το δρόμο για
  το ξεπούλημα, όπως έπραξαν οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ και ΣΑΔ.
 •  
 • Δεν χάιδεψε την αποτυχημένη Διοίκηση
  του κ. ΖΕΡΒΟΥ που με την πολιτική του στάση έχει κα­ταστήσει τη ΔΕΗ έρμαιο
  και Βορρά στις απαιτή­σεις γνωστών επιχειρηματικών συμφερόντων.
 •  
 • Δεν
  διστάσαμε να καταγγείλουμε ακόμα
  και τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, όταν μίλησε με απαξιωτικές
  εκφράσεις για το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ από το Ζάππειο.
 •  
 • Τολμήσαμε και τολμάμε, να αποτελούμε
  τη φω­νή των εργαζομένων και όχι να αποτελούμε κομματικά φερέφωνα ή γρανάζι
  της εκάστοτε Διοίκησης.
Για το λόγο αυτό χωρίς ντροπή,
αλλά με υπερηφάνεια γιατί δεν έχουμε γραμμάτια, δεν χρωστάμε σε κανένα,
κατεβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία με την επωνυμία ΔΑΚΕ
, γιατί
αποδείξαμε με τις θέ­σεις, τις απόψεις και τις παρεμβάσεις μας, ότι δεν είμαστε
φερέφωνα κανενός, αλλά μέλημα μας εί­ναι η προάσπιση της ΔΕΗ, των εργαζομένων
και του κοινωνικού συνόλου.
 
Πορευτήκαμε πάντα με γνώμονα το
συμφέρον της Επιχείρησης και των Εργαζομένων. Δεν μηδενί­σαμε ότι σωστό συντελέσθη
προς όφελος των εργαζομένων, γιατί δεν προτάξανε την Κομματική ή Συνδικαλιστική
σκοπιμότητα.
 
Για το λόγο αυτό μπορούμε να
σας κοιτάξουμε στα μάτια
και να σας καλέσουμε, έκτος της συμμε­τοχής σας
στην εκλογική διαδικασία στις 20 και 21
Νοεμβρίου, να μας εμπιστευτείτε, δίνοντας μεγα­λύτερη  δύναμη 
στην παράταξη  μας,  τη ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, την ΠΑΡΑΤΑΞΗ των
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 
 

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Η βαριά σκιά της μεγαλύτερης
μεταπολιτευτικής κοινωνικοοικονομικής κρίσης, ανέδειξε την έντονη αμφισβήτηση
του ρόλου των συνδικάτων από την κοινωνία και τους εργαζόμενους.
Δημιούργησε μια αδράνεια στους
απλούς μισθω­τούς, τους «Καθήλωσε στο καναπέ τους» και τους εμπόδισε να
αντιληφθούν έγκαιρα τα μακροπρόθε­σμα οφέλη από την Συνδικαλιστική οργάνωση,
ιδίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα. Με
αποτέλεσμα να αποδυ­ναμωθεί το συνδικαλιστικό κίνημα, να απέχει η πλειοψηφία
των εργαζομένων και να απολέσουμε τις μέχρι τώρα κατακτήσεις. Η ευθύνη είναι
συλλο­γική, γιατί ο καθένας βρήκε την ευκαιρία για μικροπαραταξιακές
σκοπιμότητες, να κατηγορεί τους άλ­λους και να αποκαλεί τον εαυτό του
«δικαιωμένο».
 
Για μας τη ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, το συνδικάτο αποτε­λεί μοχλό στήριξης και αποκούμπι
του κάθε εργα­ζομένου. Πιστεύουμε στον Αδέσμευτο, ανεξάρτη­το και ακηδεμόνευτο
ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος, χωρίς δεσμεύσεις, εξαρτήσεις, παλαιο­κομματικές
πρακτικές και παραγοντισμούς. Σήμερα όσο ποτέ απαιτείται η Αναγέννηση του. Απαλ­λαγμένο
από τις κακοδαιμονίες του παρελθόντος, να μιλά τη γλώσσα της αλήθειας χωρίς να
τάζει ου­τοπικούς παραδείσους, να αφουγκράζεται καθημε­ρινά το  σφυγμό και το κλίμα των εργαζομένων και να
παρεμβαίνει, πρωτίστως να έχει Ενιαία Συνδικαλιστική Δράση και Έκφραση. Όχι
λόγια και διαπι­στώσεις, αλλά πράξεις και αποτέλεσμα.
 
Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι θα
πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί από την Ομοσπονδία Οργανω­τικό συνέδριο. Ένα
συνέδριο που θα αποτελέσει ξεκαθάρισμα των Μηχανισμών που την έχουν αδρα­νοποιήσει.
Ένα συνέδριο που σκοπό θα έχει να επανακτήσει τη χαμένη εμπιστοσύνη των εργαζο­μένων.
Αξιοποιώντας νέες μορφές αγώνα, μαζικο­ποιώντας τα συνδικάτα και τη δράση τους,
μεταρ­ρυθμίζοντας την ατζέντα και τις θεσμικές πρακτικές τους. ξεπερνώντας τις
διαχρονικές αγκυλώσεις που μας ταλανίζουν.
 
Για μας τη ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ όλα αυτά δεν αποτε­λούν προεκλογικά λόγια και
υποσχέσεις. Αποτε­λούν καθημερινή πρακτική.
 
Βρεθήκαμε στην Πρώτη Γραμμή και
αποτρέψαμε τον Διαμελισμό της ΔΕΗ επί διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ. Παραμείναμε στην
ίδια θέση και την κατα­ψηφίσαμε, όταν η ΠΑΣΚΕ
και ΣΑΔ έκαναν τη μεγά­λη ΚΟΛΩΤΟΥΜΠΑ,
με τη σημερινή διοίκηση ΖΕΡΒΟΥ.
 
Για μας τις πολιτικές δεν τις
χαράζουν τα πρόσω­πα και τα κόμματα, αλλά τα συμφέροντα των εργα­ζομένων και
της επιχείρησης, γιατί το εργασιακό μας
μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μέλλον της επιχείρησης.
ΠΟΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
 
Κάθε μέρα που περνά, εκ του
αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι τα μνημόνια αποτελούν, εκτός από ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ υπαγορευμένη από ξένα και εγχώρια κέντρα συμ­φερόντων
και επιχειρηματικών ομίλων, στόχο την εκποίηση της περιουσίας της μεγαλύτερης
επιχεί­ρησης της χώρας με απρόβλεπτες συνέπειες για τους εργαζόμενους.
 
Εν μέσω καλοκαιριού πέρασαν από
το Δ.Σ. τη μεί­ωση στα τιμολόγια Υψηλής Τάσης, παραχωρήθηκαν τα ορυχεία της
Βεύης στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ-ΑΤΕ συμφερόντων ΜΠΟΜΠΟΛΑ. Αλλοίωσαν τον επί δε­καετίες πρωτοποριακό κανονισμό ΚΚΠ/ΔΕΗ, με το νέο
κανονισμό Μεταθετότητας που καθιστά τον εκάστοτε εργαζόμενο έρμαιο του
Διευθυντικού Δικαιώματος και των υπηρεσιακών αναγκών στα πλαίσια της δήθεν
Δημιουργικής Κινητικότητας.
 
Και εν μέσω καλοκαιριού
συντελέστηκε το μεγα­λύτερο σκάνδαλο. «Η απόφαση διά περιφοράς στο Δ.Σ., για τη
δημιουργία Δικτύου καταστημάτων Εμπορίας και το πελατολόγιο στον όμιλο  ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ,
γιατί η αντίδραση μας ήταν άμεση. Δεν είπα­με όμως τον τελευταίο λόγο. Το
περιβόητο μνημό­νιο συνεργασίας για τη δημιουργία καταστημάτων FRANCHISE μεταξύ ΔΕΗ & DAMCO-ENERGY εκτός του σκανδάλου αφού δεν πραγματοποιήθηκε δια­γωνισμός,
βάζει στην ανασφάλεια τους εργαζόμε­νους
των καταστημάτων πωλήσεων, διότι αύριο θα θεωρηθούν υπεράριθμοι ή άνευ
αντικειμένου.
 
Και μέσα σε όλα αυτά η κυβέρνηση,
στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει και σε αντίθε­ση με το κοινό
αίσθημα, επιμένει ότι η Ελλάδα αλ­λάζει σελίδα. Τα ερωτηματικά όμως είναι
αμείλικτα:
 
 • Ποιόν εθνικό στόχο εξυπηρετεί η
  ιδιωτικοποίη­ση του ομίλου ΔΕΗ, η επικείμενη πώληση του
  ΑΔΜΗΕ, το ξεπούλημα των παραγωγικών μονά­δων, η παραχώρηση των λιγνιτικών
  κοιτασμά­των και των υδάτινων πόρων και η μικρή «ΔΕΗ» (το 30% της ΔΕΗ);
 • Πως διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, η τι­μή της KW και η πρόσβαση των πολιτών στο κοινωνικό αγαθό της
  ηλεκτρικής ενέργειας;
 • Γιατί θα πρέπει να ξεπουληθεί ο όμιλος ΔΕΗ. Μήπως για να
  αποπληρωθεί ακόμα μια φορά το Δημόσιο χρέος;
Για τη ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, η ΔΕΗ
αποτελεί Εθνικό Κε­φάλαιο και καμιά κυβέρνηση, δεν έχει την πολιτική
νομιμοποίηση να την εκποιήσει. Πολύ περισσότερο όταν η χρηματιστηριακή της αξία
υπολείπεται της πραγματικής.
 
Η πραγματική αξία του ομίλου ΔΕΗ αποτιμάται σήμερα, τουλάχιστον στα
εκατό (100) δισεκατομ­μύρια ευρώ.
 
Εάν για το Δημόσιο Συμφέρον και
την Ανόρθωση της Εθνικής Οικονομίας, επιβάλλεται να πωληθούν τμήματα του ομίλου
ΔΕΗ, τότε για οποιοδήποτε πο­σό που θα υπολείπεται της πραγματικής αξίας, θα
πρέπει να υπάρξουν Ποινικές Ευθύνες και Ειδικά Δι­καστήρια, σε όσους που με την
στάση τους ζημιώ­σουν το Δημόσιο συμφέρον.
 
Αυτή είναι η αταλάντευτη θέση
μας. Ως ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, παραμένουμε
σταθερή στη θέση μας για    ΔΕΗ,    ΙΣΧΥΡΗ,   
ΕΝΙΑΙΑ,    ΔΗΜΟΣΙΑ    και   
με ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
 
Διατηρώντας τον πρωταγωνιστικό
της ρόλο τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια, στις νέες συν­θήκες που έχουν
διαμορφωθεί με την απελευθέρω­ση της αγοράς Ενέργειας. Βελτιώνοντας παράλληλα
ποιοτικά και ανταγωνιστικά τις υπηρεσίες της, αξιοποιώντας την ακίνητη
περιουσία της, αναπτύσ­σοντας συμμαχίες με αξιόπιστες επιχειρήσεις του
Ενεργειακού τομέα, μέσω Κοινοπρακτικών σχημά­των, αλλά με την αδιαπραγμάτευτη
προϋπόθεση της συμμετοχής της ΔΕΗ με τουλάχιστον το 51% στο Εταιρικά σχήμα. Εάν
είχε υιοθετηθεί η θέση μας αυτή στο παρελθόν τότε δεν θα είχαμε αυτές τις μι­σθολογικές
μειώσεις πέραν του 40%.
ΕΜΠΟΡΙΑ
 
Η εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η Εμπορία λόγω
της συρρίκνωσης των καταστημάτων πωλήσεων, την έλλειψη προσωπικού και την
μεγάλη προσέλευση πελατών για ρυθμί­σεις των λογαριασμών τους, λόγω χαρατσιών
και μείωση των εισοδημάτων, έχει μεγιστοποιηθεί την καθημερινή ταλαιπωρία των
πελατών μας. Παράλ­ληλα, παρόλο το ζήλο και το φιλότιμο που καταβάλλουν
καθημερινά οι συνάδελφοι, βιώνουν απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, από την υπερβο­λική
εντατικοποίηση της δουλειάς τους και την υπέρμετρη φιλοτιμία και αγάπη στην
επιχείρηση.
 
Και αντί το Δ.Σ. με την Δ/νση
Εμπορίας να ζητή­σουν, να απαιτήσουν, την άμεση εξαίρεση της ΔΕΗ από τον
περιορισμό των προσλήψεων, αφού δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό,
προχώ­ρησαν στη σύνταξη μελέτης παραχώρησης του Δι­κτύου καταστημάτων Πωλήσεων
σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό όμιλο.
 
Η ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ είναι αντίθετη σε αυτή την ενέργεια των διοικούντων
και θα την αποτρέψει με κάθε νόμιμο μέσο. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει: 
 
 • Να αρθεί άμεσα ο περιορισμός των
  προσλήψε­ων στον όμιλο ΔΕΗ και να καλυφθούν τα κενά από μόνιμο προσωπικό

  και όχι από οκτάμηνα ή εργολάβους. Η πολιτική της λύσης των εργαζό­μενων
  με οκτάμηνα, εκτός ότι δεν επιλύει το πρόβλημα,  εκπαιδεύει  και 
  το  προσωπικό των
  ανταγωνιστών μας.
 • Να αξιοποιηθούν οι Νέες τεχνολογίες
  και να ενημερωθούν οι πελάτες μας, ώστε να βελτιω­θούν οι παρεχόμενοι
  τρόποι εξυπηρέτησης
  ( π.χ.Τηλεφωνική, μέσω Διαδικτύου, κ.α.). Τα υπόψη
  τμήματα, να επανδρωθούν με μόνιμο προσωπικό της Επιχείρησης και όχι σε
  συνεργασίες με άλλες Εταιρείες Εργολάβους).
 • Να επεκταθεί το Δίκτυο των
  καταστημάτων πω­λήσεων της ΔΕΗ,
  τουλάχιστον οε κάθε καποδιστριακό
  Δήμο,  επανδρωμένα  με το αναγκαίο προσωπικό και με
  καθημερινή  λειτουργία των υπηρεσιών
  του.
 • Να διευρύνει τις υπηρεσίες και την
  ένταξη νέων προϊόντων προς τους πελάτες μας
  , που θα διευ­ρύνουν  και 
  τα  έσοδα  στη 
  βάση  ενός νέου management με οικονομικά κίνητρα ανταποδοτι­κής.
Για την εφαρμογή όλων των
παραπάνω, αλλά και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την Επιχείρηση
της εφαρμογής του Ν. 4001/2011, δεν θα ήμασταν αντίθετοι και λόγω της χρονικής
πίεσης, στη δυνατότητα συνεργασίας με ιδιώτες μέ­σω Franchise. Με τη βασική προϋπόθεση, να γίνε­ται με Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για τις
περιοχές στις οποίες δεν έχει παρουσία σήμερα η ΔΕΗ.
 
Άλλωστε, αυτή είναι η συνήθης
διαδικασία που την εφαρμόζουν όλες οι εταιρείες για την επέκταση των δικτύων
τους, διευρύνοντας τα έσοδα τους και χωρίς να παραχωρούν στοιχεία ή πελατολόγιο
σε Ανταγωνιστές τους. Από αυτήν την ενέργεια η ΔΕΗ θα μπορούσε να εισπράξει
περί είκοσι (20) εκατομ­μύρια ευρώ, χωρίς καμία δαπάνη.
ΔΕΔΔΗΕ 
 
Στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα
ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης του νέου Επιχειρησιακού σχε­δίου (BUSINESS ΡLΑΝ) του ΔΕΔΔΗΕ. Σαν συνδικαλι­στικό
κίνημα οφείλουμε να προτάξουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη πρόταση,
διαφυλάσσοντας τα Εργασιακά μας Δικαιώματα, την Βιωσιμότητα και την Ανάπτυξη
της Επιχείρησης.
 
Η ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ πιστεύει ότι, η παρουσία του ΔΕΔΔΗΕ, τόσο τεχνικά όσο και Διοικητικά θα πρέ­πει να βρίσκεται δίπλα
στο πελάτη. Διαφωνούμε σε πιθανό σενάριο συρρίκνωσης των πρακτορείων σε ένα ανά
Νομό και τη πιθανή αναγκαστική μετά­θεση των συναδέλφων μας με πρόσχημα τον
εξορθολογισμό των δαπανών.
Η διαδικασία αυτή ανεβάζει το κόστος και δεν
εξυπηρετεί τον πελά­τη/καταναλωτή. Για μας η ανάπτυξη της επιχείρη­σης αποτελεί
πρώτη προτεραιότητα, με βασική κα­τεύθυνση να σταματήσει η πολιτική της
εργολαβοποίησης, με τις γνωστές συνέπειες της οικονομικής αιμορραγίας που
υφίσταται σήμερα η Επιχείρηση.
 
Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης και των
διαδικασιών λειτουργίας της, θα συμβάλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους
(π.χ. εγκατάσταση των νέων «Έξυπνων Μετρητών», κ.α.).
ΑΔΜΗΕ 
 
Η Τριχοτόμηση της ΔΕΗ και η
δημιουργία θυγατρι­κών, έδωσε τη δυνατότητα στην επιχειρούμενη Εκ­ποίηση του ΑΔΜΗΕ και την είσοδο Στρατηγικού
Επενδυτή στο Δίκτυο μεταφοράς.
 
Ο ΑΔΜΗΕ με την τεράστια Δημόσια περιουσία που αγγίζει τα 10 δις, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ηλεκτρικού
συστήματος της χώρας,
διασφαλίζο­ντας την ηλεκτροδότηση και τον απρόσκοπτο
εφο­διασμό των καταναλωτών, συμβάλλοντας στην οι­κονομική και παραγωγική
ανάπτυξη.
 
Η ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, είναι
αντίθετη στη προσπά­θεια ξεπουλήματος της Επιχείρησης και των Δι­κτύων
Μεταφοράς,
διότι εκτός ότι αποτελεί Εθνική Υποδομή, το οποιοδήποτε τίμημα
δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αναγκαιότητα της παραμονής τους υπό κρατικό
έλεγχο. Η Ιστορία έχει αναδείξει, ότι σε περιόδους κρίσης γίνεται προσπάθεια
κατα­στροφής αυτών των υποδομών του αντιπάλου. Ο βαρβαρισμός της Σερβίας και π
καταστροφή των αντίστοιχων υποδομών της, αποδεικνύει το Στρατηγικό τους ρόλο.
 
Και αντί η Κυβέρνηση να
προασπίσει τα Εθνικά Δί­κτυα και τις
υποδομές, όπως άλλωστε είχε δεσμευ­τεί, σε μια στιγμή που η ΓΕΡΜΑΝΙΑ σήμερα τα ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ, προχωρά στο ξεπούλημα με στόχο να ωφελήσει Ιδιωτικά
Συμφέροντα και Διεθνή Καρ­τέλ Ενέργειας.
 
Με γνώμονα το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ και τα συμφέ­ροντα των
εργαζομένων και της επιχείρησης, η ΔΑΚΕ
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, είχε καταψηφίσει στο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ την διασπάσει της
επιχείρησης σε θυ­γατρικές. Τότε που ΠΑΣΚΕ και ΣΑΔ, έκαναν τη με­γάλη
ΚΟΛΩΤΟΥΜΠΑ.
 
Σαν ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ πιστεύουμε, ότι εκτός των δυναμικών αντιδράσεων θα
πρέπει, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, να διεκδικήσουμε και δικαστικά την
ενσωματωμένη ασφαλιστική περιουσία μας στον ΑΔΜΗΕ, αποτρέποντας το ξεπούλημα
της.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
 
Από τα τέλη της δεκαετίας του '80
ακούμε ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα καταρρέει και απειλού­νται οι μελλοντικές
συντάξεις, και σε κάθε ασφαλι­στική «Μεταρρύθμιση» που νομοθετούν, συνοδεύε­ται
από μια ενορχηστρωμένη καμπάνια περί «Νοικο­κυρέματος» και οργάνωση του
ασφαλιστικού συ­στήματος που καταλήγει στην υποβάθμιση των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων και του Κοινωνικού χα­ρακτήρα της Ασφάλισης. Ενοχοποιώντας την
Κοινω­νική Ασφάλεια για τα δεινά της οικονομίας και δαιμονοποιούν το Κοινωνικό
Κράτος, νια να καλύψουν τις ευθύνες τους, στη διαχείριση των αποθεματικών των
ταμείων διαχρονικά.
 
Τα θύματα όλων αυτών των
παρεμβάσεων είναι οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη.
 
Τα δύο τελευταία χρόνια, υπήρξαν
22 νομοθετι­κές - ασφαλιστικές παρεμβάσεις που μετέτρεψαν τη Σύνταξη σε προνοιακό  Επίδομα.
 
Προχώρησαν στο διαχωρισμό της
κύριας σύνταξης σε βασική 360 ευρώ που θα εγγυάται το κράτος και σε αναλογική, ανάλογα
 των διαχρονικών καταβαλ­λόμενων εισφορών
των ασφαλισμένων και της δυ­νατότητας οικονομικής καταβολής από πλευράς των
ταμείων. Αποτελεί ιδιαιτερότητα το ασφαλιστικό
μας, διότι δεν «έπαιξαν» τις εισφορές μας αλλά τις κεφαλαιοποίησαν στην
περιουσία της ΔΕΗ.
 
Με την ψήφιση του νέου
νομοσχεδίου και την εφαρμογή του από 
1/1/2014,  ολοκληρώνεται ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ.
 
Σαν ασφαλισμένοι στον όμιλο ΔΕΗ
και συνταξιού­χοι, δεχθήκαμε διαχρονικά και μετά το 1999, υπο­βάθμιση των
ασφαλιστικών και υγειονομικών παρο­χών, με τελευταία την ενσωμάτωση των Πολυιατρείων
μας στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 
Δυστυχώς η αντίδραση της
ομοσπονδίας μας στην ενέργεια αυτή της κυβέρνησης, ήταν με μία «χλια­ρή» καταγγελία, παρόλο που υπήρξαν εξαιρέσεις σε αντίστοιχες δομές
υγείας (π.χ. ΕΥΔΑΠ).
 
Σαν ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι διατάξεις
τόσο του Ιδρυτικού Ν.4491/66, όσο και των μεταγενέστερων αρχή γε­νομένης από
τον Ν. 2773/1999, που αναγνωρίζει την ενσωματωμένη περιουσία του ασφαλιστικού
μας, τις υποχρεώσεις του ομίλου ΔΕΗ προς τους Ασφαλισμένους, διεκδικώντας με
κάθε τρόπο, ακό­μη και Νομικά:
 
 • Την 
  καταβολή των απωλειών σε 
  συντάξεις, εφάπαξ και παροχών υγείας νια τους ασφαλι­σμένους, από
  τις επιχειρήσεις του Ομίλου ΔΕΗ.
 • Την ενεργοποίηση του ανενεργού
  θεσμοθετη­μένου πόρου από την χρήση των Δικτύων Ηλε­κτρικής Ενέργειας, από
  τους εκάστοτε προμη­θευτές.
 • Την Επανασύσταση των πολυίατρείων μας,
  για την υγειονομική κάλυψη και Πρωτοβάθμια υγεία των ασφαλισμένων μας, με
  Οικονομική και Διοι­κητική Αυτοτέλεια στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι,
 
Όλα τα παραπάνω για
μας την ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, αποτελούν προτεραιότητες που θεωρούμε ότι το
συνδικαλιστικό κίνημα στον όμιλο ΔΕΗ θα πρέπει να διεκδικήσει.
 

 Για το λόγο αυτό σε
καλούμαι, να κάνεις την Ορ­γή, Συμμετοχή,
στην εκλογική διαδικασία της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
στις 20 & 21 Νοεμβρίου 2013.

 
Η ψήφος σου στην ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ αποτελεί δύ­ναμη στην ΦΩΝΗ
των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ χωρίς αγκυ­λώσεις σε πολιτικό σχηματισμό. Άλλοι ήταν ιστορι­κά
αυτοί, που ήταν η φωνή των κομμάτων τους στους εργαζόμενους.
Με Δυνατή ΔΑΚΕ
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, καταδικάζουμε
 • Τις Νεοφιλελεύθερες Πολιτικές των Κυ­βερνήσεων
 • Τη Δημαγωγία, τον Λαϊκισμό  
 • Τους ουτοπικούς παραδείσους  
 • Την Γραφειοκρατική Συνδικαλιστική Αντί­ληψη
ΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ,
ΤΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ,
ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΨΗΦΙΣΤΕ ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΩΝ
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Βρυξέλλες: Κοινή ανακοίνωση εννέα υπουργών Γεωργίας του ΕΛΚ - Ποια μέτρα προτείνουν για τους αγρότες

Οι υπουργοί εξέφρασαν την ανάγκη για γρήγορες και διαρθρωτικές λύσεις για την ελάφρυνση του φόρτου …