2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλβης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού- διδακτικού
προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης, που
εδρεύει στον Σταυρό Θεσσαλονίκης , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 102 ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού
αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σταυρός ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ειδικότητας Προσαρμοσμένης
Φυσικής Αγωγής «Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με 1 2 θέσεις
εργασίας στο Δήμο Βόλβης ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (/eidhseis/theseis-ergasias)

Δήμου
Βόλβης - Δραστηριότητας Πλήρης απασχόληση δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος» 103 ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού αθλητισμού
& Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης Σταυρός ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ειδικότητας Παραδοσιακών
χορών Πλήρης απασχόληση «Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός
από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω
Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «ΣΟΧ» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον
ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. Υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης Δημοτικό κατάστημα
Ν. Βρασνών Τ.Κ. 57021 Θεσσαλονίκη υπόψιν κ. Βέντα Εμελίας (τηλ. επικοινωνίας:
2397021727). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα
έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση : Οργανισμός
Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης , Δημοτικό κατάστημα Ν.
Βρασνών β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης (www.dimosvolvis.gr).

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΑΑΔΕ: 5+1 ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διασύνδεση των POS με τα Ταμειακά Συστήματα

Η ΑΑΔΕ απαντά σε 5+1 κρίσιμες ερωτήσεις για το έργο της διασύνδεσης των POS με …