9 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου

    
Ανακοίνωση για την πρόσληψη εξειδικευμένου
επιστημονικού προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης
του 6ου υποέργου «Αρχαιολογικός έλεγχος στην περιοχή των Μεσαμπελιών»
του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου» που είναι
ενταγμένο στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και
το ως άνω υποέργο εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την
Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με την Δ.Ε.Υ.Α.
Ηρακλείου, για χρονικό διάστημα απασχόλησης τεσσάρων (4) μηνών και όχι
πέραν της λήξης του υποέργου (30-11-2015):

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ Αρχαιολόγων Δύο (2)
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδα Α') Μία (1)
ΔΕ Εργατοτεχνιτών  
και ελλείψει αυτών Έξι (6)
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κλπ.
Η
διάρκεια απασχόλησης του ως άνω προσωπικού θα είναι για χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της λήξης του υποέργου
(30-11-2015).
Η απασχόληση θα είναι 5νθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.
Η
μισθοδοσία του προσλαμβανόμενου προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του
6ου υποέργου «Αρχαιολογικός έλεγχος στην περιοχή των Μεσαμπελιών» του
έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης
στην πόλη του Ηρακλείου» που είναι
ενταγμένο στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
και το ως άνω υποέργο εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από
την Υπηρεσία
μας στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με την Δ.Ε.Υ.Α.Η.
[ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 300648, Κωδικός ΣΑ: ΕΠ0028, Κωδικός Πράξης
ΣΑ:2010ΕΠ00280050 του Π.Δ.Ε.].
Έδρα του έργου ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Το
αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε
δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Η
παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της
εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων (http://www.yppo.gr).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν,
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε
περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα
δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου στη διεύθυνση Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24,
Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη κας Νικολίτσας Παναγοπούλου (τηλ.
Επικοινωνίας: 2810/288484 - 288394) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων
ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό
κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (από 29-6-2015 έως 3-7-2015).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α)
Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων
τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με
τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη
πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)
«Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Βρυξέλλες: Κοινή ανακοίνωση εννέα υπουργών Γεωργίας του ΕΛΚ - Ποια μέτρα προτείνουν για τους αγρότες

Οι υπουργοί εξέφρασαν την ανάγκη για γρήγορες και διαρθρωτικές λύσεις για την ελάφρυνση του φόρτου …