46 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ανακοίνωση για την πλήρωση σαράντα έξι (46) θέσεων στελεχών και λοιπού
προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών
της αναφερομένης στο θέμα παιδικής εξοχής,

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων ,για τις θέσεις των στελεχών, με τα παραπάνω
προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία η οποία
πρέπει να αποδεικνύεται.

Το εποχιακό προσωπικό που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις
ανάγκες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής και θα του παρέχεται δωρεάν σίτιση και
διαμονή - υποχρεωτική-στις εγκαταστάσεις της Παιδικής Εξοχής στην περιοχή
Διόνυσος Κερατέας. Α.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση:

Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν
επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να
υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
(όπου απαιτείται). Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη
αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ η το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, αντιστοιχία ισχύουν
και γίνονται δεκτοί (μεταφρασμένοι).
3. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός
φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α,Φ.Μ.) καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από
το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Ι. (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) και ο αριθμός μητρώου
κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται: 1) ότι δεν έχουν
κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ,δηλαδή: Α) ότι δεν έχουν
καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (
κοινή και στην υπηρεσία). απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία. απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, καταπίεση. απιστία περί την υπηρεσία. παράβαση καθήκοντος, καθ'
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσια ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Β) ότι δεν είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και
εάν το αδίκημα έχει παραγραφεί
Γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση
2) να δηλώνεται αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά
την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε
δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την
ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή
όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία
απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης ( έναρξη και
λήξη).
5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον υπάρχει.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Όπου στην ανακοίνωση αναφέρονται « Φοιτητές» βεβαίωση της Σχολής που
φοιτούν, με την οποία θα πιστοποιείται η φοιτητική ιδιότητα, για το τρέχον
έτος. 8. Ιατρική πιστοποίηση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας ή
ιατρείο του ΕΟΠΠΥ, ότι είναι υγιείς και δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα.
Ειδικά το προσωπικό της κουζίνας θα πρέπει να προσκομισθεί με βιβλιάριο
υγείας εγκεκριμένο από την Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής της Περιφέρειας (πρώην
Νομαρχίας) Σημείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που
απαιτούνται για την πρόσληψη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην
ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 Π. .50/2001 και
Ν. 148/1914) Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής
Ενότητας Λαυρίου, του Δήμου Λαυρεωτικής, Γραφείο Προσωπικού , Κουντουριώτη 1 -
Λαύριο Αττικής, αρμόδιος κ.Γκίκας Φ, Μπαράτατζη Ν (τηλ. επικοιν.
22923-20152,20140) και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. εντός προθεσμίας 5
ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής της στο κατάστημα της
υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Λαυρεωτικής.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Αλλεπάλληλες συγκρούσεις στη Βουλή για τους ποινικούς κώδικες - Σήμερα το απόγευμα η ψηφοφορία

ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τόνισε ότι το νομοσχέδιο έρχεται για να προστατεύσει την πλειοψηφία …