4μηνες προσλήψεις στη Λέσβο

Προσλήψεις τριών
ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τετράμηνης
διάρκειας, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Δημιουργία χώρων
Πολιτισμού-Στέγαση μόνιμης συλλογής παιδικού παιχνιδιού και βιβλίου» Δήμου Λήμνου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι
μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Ευκρινές
φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους,
συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα
όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι
τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Ευκρινές
φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη
Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) «Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται
στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών».
Υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι
επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν σε κλειστό φάκελο με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
(σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά
θα πρέπει να έχουν

πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου Σαπφούς
22-Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100- Λέσβος, υπόψη κας Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας:
22510 22087) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την
επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.yppo.gr ) και
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λέσβου. (Υποβολή αιτήσεων από 17-7-2015 έως 23-7-2015).

Ο κλειστός
φάκελος θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του κάθε υποψήφιου (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση)
καθώς και τα στοιχεία της προκήρυξης για την οποία υποβάλλουν αίτηση (αριθμός
πρωτοκόλλου προκήρυξης 4547/16-7-2015). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει
μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.
Η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Παγκόσμια Τράπεζα: Αυξάνεται το χάσμα ανάμεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες

Για το ένα τρίτο από αυτές, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι τώρα χαμηλότερο από εκείνο …