Οδηγίες προς ναυτιλομένους, σχετικά με τις παγίδες των ασφαλιστηρίων


"Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία οχημάτων, είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ασφάλισης στην Ελλάδα.
Παρ’
όλα αυτά, οι καταναλωτές γνωρίζουν ελάχιστα για τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους, ενώ διάφορες φήμες που κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα,
συμβάλουν στην παραπληροφόρηση και στη περαιτέρω συσκότιση του θέματος.
Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω, ώστε να είστε καλυμμένοι.
Να θυμάστε πάντα ότι η ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει εντός 30 ημερών.
Υποχρεωτικές καλύψεις
Η
ελληνική νομοθεσία υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες τροχοφόρων οχημάτων
(αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, γεωργικών ελκυστήρων κλπ) να ασφαλίζονται
για την αστική τους ευθύνη έναντι τρίτων από ατυχήματα που θα προκληθούν
από τα οχήματα τους. Δηλαδή ασφαλιζόμαστε υποχρεωτικά για την περίπτωση
που θα προκληθεί από υπαιτιότητα μας κάποιο ατύχημα, οπότε η
ασφαλιστική μας εταιρεία θα αποζημιώσει τον αναίτιο τρίτο εμπλεκόμενο.
Προαιρετικές καλύψεις
Όλες
οι υπόλοιπες καλύψεις που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες,
π.χ. κάλυψη κλοπής, φωτιάς, θραύσης κρυστάλλων κλπ., είναι προαιρετικές,
δηλαδή αν και είναι πολύ χρήσιμες, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τις
συμπεριλάβουμε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο μας.
Είναι συχνό το
φαινόμενο, όταν κάποιος καταναλωτής ζητήσει από τον Ασφαλιστικό του
Πράκτορα ή από την Ασφαλιστική του Εταιρεία, να αφαιρεθεί κάποια κάλυψη
από το συμβόλαιο (π.χ. ζημιές από καιρικά φαινόμενα) προκειμένου να
μειώσει το κόστος, να του απαντάνε ότι αυτό δεν γίνεται διότι οι
καλύψεις αυτές είναι μέρος του «πακέτου» και προσφέρονται όλες μαζί.
Ο
καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει ότι αυτή η απάντηση είναι παραπλανητική
και αποσκοπεί στο να διατηρήσει ψηλά τα έσοδα των εταιρειών. Όλες οι
εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το συμβόλαιο στις
επιθυμίες του καταναλωτή.
Αν δείτε ότι επιμένουν στην άρνηση τους, τότε
αφ’  ενός πηγαίνετε σε άλλη εταιρεία, αφ’  ετέρου προβείτε σε καταγγελία
σε Ένωση Καταναλωτών, την Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή και την Υπηρεσία
της Τραπέζης της Ελλάδος
Όροι και εξαιρέσεις
Οι
περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες δίνουν στους πελάτες τους μόνο μια
απλή βεβαίωση ασφάλισης, όπου αναφέρονται ονομαστικά οι καλύψεις.
Οι
καταναλωτές οφείλουν να ζητούν αντίγραφο των Γενικών και Ειδικών Όρων
του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, έτσι ώστε να γνωρίζουν ακριβώς τι τους
προσφέρει η κάθε κάλυψη. Π.χ. η κάλυψη για κακόβουλες φθορές μπορεί να
συνοδεύεται από εξαίρεση για την περίπτωση που η ζημιά στο όχημα μας
προκληθεί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ή ταραχών.
Έχοντας στα
χέρια μας τους Όρους του Συμβολαίου γνωρίζουμε αν οι καλύψεις του
Συμβολαίου μας παρέχουν πραγματικό όφελος, ή αν είναι γεμάτες εξαιρέσεις
οπότε πληρώνουμε άδικα γι’ αυτές.
Νομική προστασία
Η
κάλυψη Νομικής Προστασίας έχει ως εξής: σε περίπτωση που προκληθεί
κάποιο ατύχημα με το όχημα μας και θεωρούμε ότι δεν φταίμε εμείς αλλά ο
άλλος εμπλεκόμενος, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καλύψει τα δικαστικά έξοδα
(αμοιβή δικηγόρου, παράβολα δημοσίου κλπ), προκειμένου να κινηθούμε
δικαστικώς και να διεκδικήσουμε την αποζημίωση μας.
Αν
συνεργαζόμαστε με κάποιον συγκεκριμένο δικηγόρο, μπορούμε να ζητήσουμε
από την Ασφαλιστική μας Εταιρεία να αναλάβει αυτός την υπόθεση.
Αν
δεν έχουμε δικηγόρο, η Ασφαλιστική μας Εταιρεία θα μας συστήσει
κάποιον. Το συμβόλαιο μας πρέπει ν’ αναφέρει το όριο κάλυψης, δηλαδή
μέχρι ποιο ποσό θα καλύψει η Ασφαλιστική Εταιρεία τα δικαστικά έξοδα
(π.χ. μέχρι 3.000 €).
Ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα
Στην
περίπτωση που κάποιο από τα εμπλεκόμενα οχήματα, δεν είναι ασφαλισμένο
(είτε γιατί ο ιδιοκτήτης του αμέλησε να το ασφαλίσει είτε διότι έκλεισε η
ασφαλιστική του εταιρεία), τότε το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, αναλαμβάνει το
ρόλο να καλύψει τις ζημιές που τυχόν προκλήθηκαν από υπαιτιότητα του
ανασφάλιστου οδηγού. Το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ καλύπτει μόνο τις ζημιές που
σχετίζονται με τις υποχρεωτικές καλύψεις (Αστική Ευθύνη για Υλικές
Ζημιές και Σωματικές Βλάβες) Ο αναίτιος οδηγός δεν έχει να φοβάται κάτι
αν εμπλακεί σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα.
Θα καλέσει την
Τροχαία για να καταγραφεί το συμβάν και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με
το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ για να κανονίσει την αποζημίωση του, όπως δηλαδή
θα έκανε αν το άλλο όχημα ήταν ασφαλισμένο. Το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ θα
καταβάλει αποζημίωση και στη συνέχεια θα στραφεί κατά του ανασφάλιστου
οδηγού για να πάρει από αυτόν όποιο ποσό κατέβαλε ως αποζημίωση.
Ατύχημα με οδηγό που δεν έχει δίπλωμα ή είναι μεθυσμένος
Πολλοί
οδηγοί θεωρούν ότι αν εμπλακούν σε ατύχημα όπου ο υπαίτιος οδηγός δεν
έχει δίπλωμα ή είναι μεθυσμένος (ή είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών
ουσιών), τότε έχουν πρόβλημα και δεν θα αποζημιωθούν. Η άποψη αυτή 100%
λανθασμένη.
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα καλέσουμε την Τροχαία, θα
επιμείνουμε να γίνει αλκοτέστ και να καταγραφούν τα αποτελέσματα και θα
βεβαιωθούμε ότι στο Δελτίο που θα συντάξει η Τροχαία αναφέρεται ότι ο
άλλος οδηγός δεν έχει δίπλωμα.
Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε με
την Ασφαλιστική Εταιρεία του άλλου οδηγού, η οποία οφείλει να μας
αποζημιώσει κανονικά. Προσοχή: το γεγονός ότι κάποιος οδηγός δεν έχει
δίπλωμα ή οδηγούσε μεθυσμένος δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι είναι
υπεύθυνος για την πρόκληση του ατυχήματος.
Υπάρχουν περιπτώσεις
όπου τα Δικαστήρια θεώρησαν ότι από τις συνθήκες του ατυχήματος προέκυψε
ότι η σύγκρουση προκλήθηκε από τον άλλο (δηλαδή από τον νηφάλιο ή με
κανονικό δίπλωμα) οδηγό και η μέθη ή η έλλειψη διπλώματος δεν συνέβαλαν
στην πρόκληση του ατυχήματος
Τι κάνουμε αν εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα
Αν
εμπλακούμε σε ατύχημα, ασχέτως αν θεωρούμε ότι φταίμε ή όχι, οφείλουμε
να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να αποφύγουμε ανώφελες
αντιπαραθέσεις.
Καλούμε αμέσως την Τροχαία, το ΕΚΑΒ αν υπάρχουν
τραυματίες και τη Φροντίδα Ατυχήματος της Ασφαλιστικής μας Εταιρείας.
Αποφεύγουμε να μετακινούμε τα οχήματα από την τελική τους θέση μετά τη
σύγκρουση, εκτός αν δημιουργείται κίνδυνος για νέο ατύχημα.
Αν
υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες κρατάμε τα στοιχεία τους και ζητάμε να
παραμείνουν στο σημείο μέχρι να έρθει η Τροχαία, για να τους καταγράψει
και αυτή.
Σημειωτέον ότι η Τροχαία, αν υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, συντάσσει ένα απλό Δελτίο Συμβάντος με ελάχιστες πληροφορίες.
Γι’
αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε να καταγραφούν πρόσθετες χρήσιμες
λεπτομέρειες, όπως π.χ. οι πινακίδες σήμανσης, η λειτουργία των φωτεινών
σηματοδοτών, η ύπαρξη παρανόμως παρκαρισμένων οχημάτων που περιορίζουν
την ορατότητα ή εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία. Αν υπάρχουν
τραυματισμοί, θα πρέπει να δηλωθούν άμεσα, ακόμη και αν είναι ελαφριοί.
Τέλος,
δεν πρέπει να απογοητευόμαστε αν δούμε ότι η Ασφαλιστική Εταιρεία του
υπαίτιου οδηγού αρνείται να μας αποζημιώσει. Η προσφυγή στα Δικαστήρια
πρέπει να είναι η τελευταία μας επιλογή, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές
είναι και η μόνη επιλογή για να αποζημιωθούμε."
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ρωσία: Ασθμαίνει, αλλά δεν καταρρέει η οικονομία της και χάρη στη... Δύση

Παρά τις προβλέψεις περί του αντιθέτου η ρωσική οικονομία δεν κατέρρευσε μετά τις κυρώσεις. Ωστόσο, …