Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα-Αναλυτικά οι θέσεις

Θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύσσουν οι
παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες και
ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων,
απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι
προσκλήσεις.
Στον παρακάτω πίνακα -τον πληρέστερο στην Ελλάδα- οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα μεταφέρεστε στην πρόσκληση. 
Προσκλήσεις
με σύντομη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (ακόμη και μιας
ημέρας) συνήθως υποκρύπτουν κακοδιοίκηση ή σκοπιμότητα. 

Τι σημαίνουν: 
ΠΕ=Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης, 
ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), 
ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), 
ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας
* 2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
* 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
* 3 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
* 3 ΠΕ Προγραµµατιστών
* 2 ΤΕ Λογιστών
* 2 ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
* 2 ΤΕ ∆ιοικητικών 
* 9 ∆Ε Σχεδιαστών 
* 3 ∆Ε ∆ιοικητικών 
* 10 ∆Ε Φυλάκων Εργοταξίου Ηµέρας 
* 8 ∆Ε Φυλάκων Εργοταξίου Νύκτας 
* 530 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%9D%CE%A8465%CE%A6%CE%983-%CE%A556?inline=true
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
* 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/78%CE%A0%CE%98465%CE%A6%CE%983-%CE%A7%CE%9F%CE%9E?inline=true
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου
* 1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%97%CE%9D465%CE%A6%CE%983-%CE%94%CE%93%CE%99?inline=true
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
* 1 ΠΕ Αρχαιολόγος
* 2 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες
Αιτήσεις μέχρι 14.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A8%CE%9D8465%CE%A6%CE%983-%CE%967%CE%99?inline=true
 Proslipsis.gr
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
* 1 ΔΕ Σχεδιαστών
Αιτήσεις μέχρι 11.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%9C%CE%A7465%CE%A6%CE%983-%CE%A9%CE%93%CE%9C?inline=true
Δήμος Καλαμαριάς Poslipsis.gr
* 60 Καλλιτεχνικό Προσωπικό
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%A8%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9E%CE%A1-%CE%A8%CE%A93?inline=true
Δήμος Μαρκοπούλου
* 1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
* 1 ΤΕ Νοσηλευτικής
* 2 ΔΕ Ταμίες Proslipsis.gr
* 13 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Αιτήσεις μέχρι 11.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C1%CE%A9%CE%A9%CE%9B%CE%9D-%CE%9E%CE%A1%CE%A5?inline=true
Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου
* 10 ΥΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις μέχρι 10.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%959%CE%A9%CE%A1%CE%9A-%CE%95%CE%9C0?inline=true
Δήμος Αγίας Παρασκευής
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστή Μηχανημάτων
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%93%CE%A4%CE%A96%CE%A5-348?inline=true
Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας
* 3 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%97%CE%95%CE%A9%CE%95%CE%A3-%CE%94%CE%A1%CE%A5?inline=true
Δήμος Αμαρίου
* 10 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%A8%CE%A8-4%CE%91%CE%A1?inline=true
Δήμος Ζαχάρως
* 1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
* 1 ΥΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A9%CE%A1%CE%A9%CE%A1%CE%97-%CE%A9%CE%A9%CE%98?inline=true
 Proslipsis.gr
Δήμος Κεφαλλονιάς
* 1 ΔΕ Διοικητικός
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγος
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Υδραυλικός
* 2 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
https://diavgeia.gov.gr/doc/71%CE%9F5%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%9F-%CE%92%CE%A5%CE%9F?inline=true
Δήμος Φλώρινας
* 5 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
* 4 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγων
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Υδραυλικών
* 15 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%93%CE%9F%CE%A9%CE%97%CE%99-2%CE%92%CE%97?inline=true
Δήμος Παιονίας
* 5 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%946%CE%A9%CE%9E%CE%A1-%CE%A7%CE%9F%CE%91?inline=true
Δήμος Σπάρτης
* 20 ΥΕ Εργατών Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 10.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A91%CE%A91%CE%9D-3%CE%98%CE%92?inline=true
Δήμος Κόνιτσας
* 1 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%96%CE%9D%CE%A9%CE%9B4-%CE%A686?inline=true
Δήμος Βοΐου
* 20 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 10.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/77%CE%98%CE%A6%CE%A997-%CE%9D7%CE%9B?inline=true
 Proslipsis.gr
Κέντρο Πληροφόρησης Νέστου - Καβάλα
* 1 ΠΕ Βιολόγων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
https://diavgeia.gov.gr/doc/733%CE%9146%CE%A884%CE%A7-%CE%A0%CE%9E%CE%91?inline=true
Δήμος Θέρμης
* 3 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%98%CE%914%CE%9F%CE%9B8%CE%93-%CE%9F%CE%9A%CE%A1?inline=true
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
* 1 ΥΕ Φροντιστή Γηπέδου
* 1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C9%CE%98%CE%9F%CE%9B8%CE%9E-%CE%9B04?inline=true
Δήμος Αποκορώνου
* 3 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A95%CE%A7%CE%A9%CE%A8%CE%A4-%CE%A8%CE%916?inline=true
 Proslipsis.gr
ΠΕ Λακωνίας
* Προσωπικό Δακοκτονίας
Αιτήσεις μέχρι 10.8.2015.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9997%CE%9B1-%CE%9694?inline=true
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Αχτσιόγλου για Κασσελάκη: Μου απευθύνθηκε με υποτιμητικό «στυλάκι» επειδή είμαι γυναίκα

Από τη μεριά του συνυποψηφίου μου δεν βλέπω κανένα σαφές πρόγραμμα, μόνο συνθήματα, είπε η …