Νέος χρηστικός οδηγός για τα capital controls
Επικαιροποίησε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών τις
ερωτήσεις και απαντήσεις για τα capital controls (ερωτήσεις 11 και 28)
καθώς υπήρξαν αλλαγές στις αγορές μέσω ίντερνετ και στις συναλλαγές των
επιχειρήσεων.
1. Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου;
Από τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, καταργήθηκε η
τραπεζική αργία και όλα τα καταστήματα των τραπεζών είναι ανοιχτά για
το συναλλακτικό κοινό. Επιπλέον, με τη νέα Πράξη όλες οι τραπεζικές
εργασίες επιτρέπονται με εξαίρεση εκείνες οι οποίες ρητά απαγορεύονται
σύμφωνα με την εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
2. Τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών;
Η ανάληψη μετρητών από τους συναλλασσόμενους
από τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως το ποσό
των 60 ευρώ ανά καταθέτη, ανά τράπεζα. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα
μεταφοράς του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα ή ημέρες και
πάντως το αργότερο στο τέλος της εβδομάδας (κάθε Παρασκευή). Δηλαδή,
κάθε εβδομάδα ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως του ποσού των
τετρακοσίων είκοσι (420) ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

3. Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών σε ξένο νόμισμα από τραπεζικό κατάστημα;
ΝΑΙ, μέχρι του ημερήσιου ορίου του ισόποσου
(με βάση την ισχύουσα ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία) των 60 ευρώ στο
ξένο νόμισμα. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η δυνατότητα μεταφοράς του
ημερήσιου ορίου σε επόμενη ημέρα και πάντως το αργότερο στο τέλος της
εβδομάδας.
4. Επιτρέπεται η κατάθεση επιταγής;
ΝΑΙ, επιτρέπεται η κατάθεση τραπεζικών και
ιδιωτικών επιταγών αποκλειστικά και μόνο σε πίστωση τραπεζικού
λογαριασμού. Πληρωμή επιταγών με μετρητά δεν επιτρέπεται.
5. Τι προβλέπεται για τις επιταγές επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από 20/7 μέχρι 31/8/2015;
Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από
την πληρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από την 20η
Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, όπως και γραμμάτια εις
διαταγήν και συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν εμφανίζονται σε αρχεία
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά
ιδρύματα ή από φορείς χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το
αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.
6. Μπορώ να έχω πρόσβαση στη θυρίδα μου;
ΝΑΙ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, είτε με την
τήρηση της συνήθους διαδικασίας, δηλαδή με σειρά χρονικής
προτεραιότητας, είτε κατόπιν συνεννόησης με την τράπεζα με την οποία
συναλλάσσεστε. Προς το σκοπό αυτό, έχουν ήδη δημοσιευτεί σχετικές
ανακοινώσεις των τραπεζών μελών της ΕΕΤ.
7. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη χρεωστική μου κάρτα για αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό;
ΝΑΙ, σύμφωνα με το ημερήσιο ή/και εβδομαδιαίο μέγιστο όριο ανάληψης ποσού που ισχύει και εντός Ελλάδος.
8. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή προπληρωμένη μου κάρτα για αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;
ΟΧΙ, η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν επιτρέπεται.
9. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στην Ελλάδα;
ΝΑΙ. Οι πιστωτικές, χρεωστικές και
προπληρωμένες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για αγορές
αγαθών και υπηρεσιών εντός Ελλάδος, μέχρι το όριο που προβλέπει η
σύμβασή σας με την τράπεζα.
10. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτικήχρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στο εξωτερικό;
ΝΑΙ, εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό και η
συναλλαγή σας γίνεται με χρήση της κάρτας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε
τις κάρτες σας για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό:
 • μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, και
   
 • εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.
11. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στο internet;
ΝΑΙ, χωρίς περιορισμούς, εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
Εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας:
 • μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα,
   
 • εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο
  εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως
  Τραπεζικών Συναλλαγών, και
   
 • για τις ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών:
1. Αγορές εισιτηρίων αεροπορικών εταιρειών.

2. Πληρωμές ξενοδοχείων.

3. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

4. Πληρωμές ταξιδίων και μεταφορών.

5. Πληρωμές ψηφιακών παρόχων μουσικού περιεχομένου και εφαρμογών (applications).

6. Πληρωμές συνδρομών, για εγγραφή ή ανανέωση συμμετοχής μέλους σε
επαγγελματικούς συλλόγους (δικηγορικούς/ ιατρικούς συλλόγους, κ.λπ)
ή/και για επιστημονικά και λοιπά έντυπα.

7. Πληρωμή υπηρεσιών εκπαίδευσης (δίδακτρα/ εστίες διαμονής/ συνδρομή βιβλιοθηκών, κ.λπ).

8. Πληρωμή ασφαλιστικών, ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων.

9. Πληρωμές ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο
ηλεκτρονικό εμπόριο προς διεθνείς παρόχους υπηρεσιών, απαραίτητων για τη
λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων, όπως, ενδεικτικά, συνδρομή
φιλοξενίας σε server, συνδρομή domain name, συνδρομή σε παρόχους φύλαξης
αρχείων, συνδρομή σε παρόχους cloud-based υπηρεσιών λειτουργίας, όπως
πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), πλατφόρμες επικοινωνίας
με χρήστες, συνδρομή για συντήρηση ελάχιστης παρουσίας για λόγους
διαφήμισης σε Google/ Facebook.

12. Αν χάσω ή μου κλέψουν την κάρτα
μου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορώ να κάνω συναλλαγή με την
κάρτα μου τι μπορώ να κάνω;
Θα πρέπει να δηλώσετε την απώλεια της κάρτας
σας στην τράπεζα η οποία την έχει εκδώσει. Για τη διαδικασία έκδοσης της
νέας σας κάρτας θα ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία της τράπεζας.
13. Μπορώ να ανοίξω νέο λογαριασμό;
ΟΧΙ, εκτός αν το άνοιγμα του νέου λογαριασμού
αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των
οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως και με την προϋπόθεση ότι δεν
υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να
διενεργηθούν:
 • πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου,
   
 • πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς την
  ίδια τράπεζα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της
  28ης Ιουνίου 2015,
   
 • καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων,
   
 • εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring),
   
 • εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων,
   
 • εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,
   
 • κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στην ίδια τράπεζα,
   
 • άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό
  είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει
  διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε
  την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις
  χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει
  δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,
   
 • πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή
  ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του
  ισόποσου σε ξένο νόμισμα,
   
 • αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην
  περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του
  υφιστάμενου τροφοδότη λογαριασμού της, καταθετικού ή όψεως,
   
 • κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
14. Μπορώ να προσθέσω συνδικαιούχο σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό μου;
ΟΧΙ, η συγκεκριμένη τραπεζική εργασία δεν επιτρέπεται.

15. Μπορώ να εξοφλήσω πρόωρα το δάνειό μου;

Πρόωρη, μερική ή ολική εξόφληση του δανείου
σας επιτρέπεται μόνο με κατάθεση μετρητών ή με μεταφορά κεφαλαίων
(έμβασμα) από το εξωτερικό.
16. Μπορώ να ζητήσω την πρόωρη λήξη της προθεσμιακής μου κατάθεσης;
ΟΧΙ, εκτός αν η πρόωρη λήξη αφορά αποκλειστικά και μόνο την ισόποση εξόφληση:
 • οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,
   
 • τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στην ίδια τράπεζα,
   
 • πληρωμής μισθοδοσίας στην ίδια τράπεζα,
   
 • πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
   
 • πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό
  στην ίδια τράπεζα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την
  προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε καταθετικό λογαριασμό
  ταμιευτηρίου ή όψεως.
17. Είμαι επιχείρηση που επιθυμεί να
αρχίσει να δέχεται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και
προπληρωμένες κάρτες. Μπορώ να το κάνω;
ΝΑΙ, εφόσον καταρτίσετε σύμβαση με τράπεζα,
ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργεί στην
Ελλάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού
για την εκκαθάριση συναλλαγών καρτών με βάση την νέα αυτή σύμβαση.
Αντίθετα, δεν επιτρέπεται η κατάρτιση
συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή
τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος
τηρείται σε τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος
εκτός Ελλάδος.
18. Είμαι επιχείρηση που δέχεται
συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες. Πότε θα
πιστώνεται ο λογαριασμός μου;
Η εκκαθάριση των συναλλαγών με κάρτες
πληρωμών, ελληνικών και ξένων, θα γίνεται με πίστωση του λογαριασμού της
επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβασή σας.
19. Μπορώ ως επιχείρηση να αρνηθώ συναλλαγές με κάρτες;
ΟΧΙ, διότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
προβλέπεται ότι όποιος αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές
και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται, με βαρύτατα πρόστιμα ή/και
φυλάκιση, κατά τις διατάξεις:
 • των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα,
   
 • του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191),
   
 • του άρθρου 18 α ν. 146/1914 (Α΄ 21), και
   
 • του άρθρου 19 ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.
20. Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αλλοδαπών τραπεζών χρησιμοποιούνται κανονικά;
Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αλλοδαπών
τραπεζών εφόσον έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται τόσο για
αγορές αγαθών και υπηρεσιών όσο και για αναλήψεις μετρητών χωρίς
περιορισμούς, εντός των ορίων της σύμβασής σας με την εκδότρια τράπεζα.
21. Μπορούν να γίνονται μεταφορές κεφαλαίων από το εξωτερικό;
ΝΑΙ. Η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς που
τηρούνται σε αλλοδαπή τράπεζα σε λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα που
λειτουργεί στην Ελλάδα επιτρέπονται.
22. Οι μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπονται;
ΟΧΙ, εκτός αν εντάσσονται στις εξαιρέσεις που
επεξεργάζεται σε καθημερινή βάση η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών
Συναλλαγών και για τις οποίες χορηγεί ειδική άδεια.
Για όσες περιπτώσεις επιτρέπεται ένα έμβασμα ή
μια μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό αρμόδια να αποφασίζει είναι η
Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Τα αιτήματα των συναλλασσομένων
μπορούν να υποβάλλονται στην τράπεζα συνεργασίας τους. Στη συνέχεια, η
τράπεζα θα αποστέλλει αίτημα στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών
Συναλλαγών η οποία και θα εγκρίνει, το σύνολο ή μέρος του αιτούμενου
ποσού εφόσον οι συναλλαγές αυτές κρίνονται αναγκαίες και δικαιολογούνται
επαρκώς.
23. Πώς γίνεται η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων;
Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων γίνεται
χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών
Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και
   
 • μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού
  κάλυψης νοσηλίων και ιατρικών εξόδων με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό
  του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του
  δικαιούχου.
Επίσης, επιτρέπεται η ανάληψη από τραπεζικό
λογαριασμό και η μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών μέγιστου εφάπαξ ποσού
δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα για ένα
συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία, υπό την
προϋπόθεση της έγγραφης τεκμηρίωσης του σκοπού της μετάβασης.
24. Πώς γίνεται η πληρωμή διδάκτρων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού;
Η πληρωμή διδάκτρων γίνεται χωρίς τον
περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και
   
 • μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού με
  πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος και όχι σε
  λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.
Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά
ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης
φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα
ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, σε λογαριασμό,
που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή.
25. Ποσά που πιστώνονται στον τραπεζικό μου λογαριασμό από το εξωτερικό μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου στο εξωτερικό;
ΝΑΙ, στο σύνολό τους. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η
ανάληψη με μετρητά του συνόλου του μεταφερόμενου από το εξωτερικό
χρηματικού ποσού. Η ανάληψη μπορεί να γίνεται εντός του ημερήσιου ή/και
του εβδομαδιαίου ορίου, με εξαίρεση τις ναυτιλιακές εταιρείες που
αναφέρονται στους Ν. 27/1975, 959/1979 και στο Ν.δ. 2687/1953, οι οποίες
μπορούν να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ημερησίως. Με απόφαση της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών δύναται να επιτρέπεται η ανάληψη και να
ορίζεται όριο ποσού ανάληψης μετρητών ανά ημέρα –μεγαλύτερο του γενικά
ισχύοντος - και για άλλους κλάδους επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης.
Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής
κεφαλαίων από το εξωτερικό και της εκ νέου εκροής αυτών στο εξωτερικό,
θα είναι ευθύνη της τράπεζας και πρέπει να είναι πλήρης. Οι τράπεζες θα
ανακοινώσουν τον τρόπο και το χρόνο υλοποίησης της εφαρμογής της εν λόγω
δυνατότητας.
26. Επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών εκτός Ελλάδος;
Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ
ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) ή του
ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο
εξωτερικό. Από τον περιορισμό των 2.000 ευρώ εξαιρούνται οι μόνιμοι
κάτοικοι εξωτερικού. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παραπάνω
απαγόρευσης, να προβλέπονται διαφοροποιήσεις για χώρες της ζώνης
SCHENGEN και για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπίζονται
ειδικές εξαιρέσεις για κατηγορίες προσώπων.
27. Επιτρέπεται η καταβολή χρηματικής απαίτησης κατασχεθείσας εις χείρας τράπεζας σε μετρητά;
ΟΧΙ, σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής
απαίτησης εις χείρας τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου, το ποσό είτε καταβάλλεται με έκδοση
επιταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του
κατασχόντος που τηρείται στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα.
28. Τι γίνεται με τις συναλλαγές πληρωμών για εμπορικούς σκοπούς στο εξωτερικό (πληρωμή εισαγωγών);
Για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα έμβασμα ή
μια μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπεται, αρμόδια να αποφασίζει
είναι η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Ωστόσο, με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών (ΦΕΚ Β΄ 1563/24.7.2015), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1625/3.8.2015) δόθηκε στις τράπεζες η δυνατότητα εξέτασης
και αξιολόγησης αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, οι
οποίοι αιτούνται εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια,
προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.), άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και
πιστώσεων σε αναμονή, και έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, προς το
εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
Το ημερήσιο εγκριτικό όριο των τραπεζών ανά εργάσιμη ημέρα ορίζεται:
 • από 0 έως 150.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές), και
   
 • εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται και ανακοινώνεται από την Επιτροπή (ΦΕΚ Β΄ 1625/3.8.2015).
Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει τις 5.000
ευρώ, το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη για
κάθε τράπεζα διαμορφώνεται ως ακολούθως:
1) για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, δεν
μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων
εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών, κατά το αντίστοιχο
ημερολογιακό τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω της συγκεκριμένης
τράπεζας,
2) για τις λοιπές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και λοιπών βοηθητικών
υλών, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης,
κατά το προηγούμενο έτος, μέσω της συγκεκριμένης τράπεζας.
Στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το σύνολο των
εγκρινομένων συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο διάστημα από
30.07.2015 έως και 31.12.2015, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία
των συναλλαγών που πραγματοποίησε η ως άνω επιχείρηση το δεύτερο
ημερολογιακό εξάμηνο του προηγουμένου έτους.
Για κάθε συναλλαγή ύψους έως και 5.000 €, η
οποία απαιτεί την αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό για την εξόφληση
τιμολογίου, δεν ισχύει το ως άνω μηνιαίο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι το
σύνολο των εγκριθεισών αυτών συναλλαγών ανά εργάσιμη ημέρα δεν
υπερβαίνει το 1/10 του ημερήσιου εγκριτικού ορίου κάθε Π.Ι.
Ο έλεγχος για τη συνδρομή των  ως άνω
προϋποθέσεων γίνεται από την τράπεζα, η οποία ζητά κάθε αναγκαίο
παραστατικό και έγγραφο από τον πελάτη.
Σε κάθε περίπτωση, τα αιτήματα που αφορούν
πληρωμές εισαγωγών για εμπορικούς σκοπούς θα πρέπει να υποβάλλονται,
ανεξαρτήτως ύψους ποσού των σχετικών παραστατικών, από τους
ενδιαφερόμενους στα σημεία εξυπηρέτησης της πελατείας των τραπεζών,
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που θα τους παρέχονται. Στη συνέχεια, η
τράπεζα είτε θα διεκπεραιώνει μόνη της είτε θα αποστέλλει αίτημα στην
Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών η οποία είτε  θα εγκρίνει, το
σύνολο ή μέρος του αιτούμενου ποσού ή θα το απορρίπτει. Τόσο οι τράπεζες
όσο και η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών εξετάζουν κατά
προτεραιότητα συναλλαγές, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διαφύλαξη
δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,
εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών, τροφίμων, πρώτων υλών, καυσίμων,
προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, προμήθεια
αγαθών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, και ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό παραγωγικών εταιρειών.
29. Επιτρέπεται η πληρωμή βάσει εγγυητικών επιστολών;
ΝΑΙ, εφόσον το χρηματικό ποσό της πληρωμής κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό.
30. Επιτρέπεται η χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων;
ΝΑΙ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και την επιχειρηματική πολιτική της τράπεζας.
31. Επιτρέπεται η αποπληρωμή / εξόφληση ανοιχτών δανείων & ορίων;
ΝΑΙ, επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής σύμβασής σας με την τράπεζά σας.
32. Ανάληψη μετρητών από πρεσβείες επιτρέπονται;
Επιτρέπεται η χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη
μετρητών από έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό στις πρεσβείες
και στα μέλη των διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα με την επίδειξη
σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την οικεία πρεσβεία ή του διπλωματικού
διαβατηρίου.
33. Πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζόμενους επιτρέπονται;
ΟΧΙ, εφόσον ο λογαριασμός που χρεώνεται για
την πληρωμή μισθοδοσίας τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα
και οι λογαριασμοί που πιστώνονται τηρούνται σε τράπεζες του εξωτερικού.
Από τον περιορισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές
αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού
Δημοσίου. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες
αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό,
οι οποίοι τηρούν λογαριασμούς μισθοδοσίας σε τράπεζα που εδρεύει και
λειτουργεί στην Ελλάδα, επιτρέπεται να μεταφέρουν το ισόποσο της
μισθοδοσίας τους σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας
εγγράφως την ιδιότητά τους.
34. Πληρωμές συντάξεων στο εξωτερικό για συνταξιούχους  επιτρέπονται;
ΝΑΙ, επιτρέπονται οι πληρωμές συντάξεων και
προνοιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό από φορείς κοινωνικής
ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με πίστωση λογαριασμού
που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί εκτός
Ελλάδος, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος της σύνταξης ή του
προνοιακού επιδόματος λάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο τη σύνταξή του ή το
προνοιακό επίδομα πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας, η οποία
κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ (Α΄65).