Στα €2.398 ο μέσος μισθός στο δημόσιο και €3.267 στους εκπαιδευτικούς στην ... Κύπρο

Σχεδόν στις 40.000 ανέρχονταν οι εργοδοτούμενοι της
κρατικής μηχανής τον Ιούλιο. Οι κρατικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και έκτακτοι,
ανέρχονταν σε 39.159 άτομα και επιπλέον εργοδοτούνταν 188 γιατροί οι οποίοι
ήταν ασκούμενοι για απόκτηση ειδικότητας και 127 άτομα ήταν οι κρατικοί
αξιωματούχοι.
Ηλικιακά ούτε γερασμένο ούτε νέο είναι το ανθρώπινο δυναμικό της κρατικής
μηχανής, με τη μέση ηλικία υπαλλήλου να είναι το 43ο έτος. Ο μέσος μισθός
ανέρχεται στις €2.398 στο δημόσιο με τους εκπαιδευτικούς να παίρνουν κεφάλι
καθώς υπολογίζεται στις €3.267.
Το κόστος του μηνιαίου κρατικού μισθολογίου (βασικός μισθός, γενικές αυξήσεις
και τιμάριθμος), τον Ιούλιο ανήλθε στα €103.748.793, εξαιρουμένων των
επιδομάτων και των εισφορών του Κράτους ως εργοδότη.

Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε μελέτη που
διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο. Η μελέτη διενεργείται για πρώτη φορά και
περιλαμβάνει στοιχεία που σκιαγραφούν το ηλικιακό και μισθολογικό προφίλ των
κρατικών εργοδοτουμένων.
Ειδικότερα, ο χάρτης κατανομής του κρατικού μισθολογίου ξεδιπλώνεται ως
ακολούθως:
● €41,5 εκατ. ή ποσοστό 40% κατανέμεται σε 17.336 υπαλλήλους της δημόσιας
υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στο 44,3% των υπαλλήλων της κρατικής μηχανής
● €22 εκατ. ή ποσοστό 21% κατανέμεται σε 9.680 υπαλλήλους των Δυνάμεων
Ασφαλείας, που αντιστοιχεί στο 24,7% αυτών των υπαλλήλων
● €39 εκατ. ή ποσοστό 38% κατανέμεται σε 11.952 υπαλλήλους της Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στο 30,5% των υπαλλήλων της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
● €1 εκατ. ή ποσοστό 1% κατανέμεται σε 191 υπαλλήλους της Δικαστικής Υπηρεσίας,
που αντιστοιχεί στο 0,50% των υπαλλήλων της Υπηρεσίας
Από τα πιο πάνω στοιχεία διαφαίνεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι
εργαζόμενοι των Δυνάμεων Ασφαλείας απορροφούν χαμηλότερο ποσοστό επί του
κόστους του μισθολογίου σε σύγκριση με την αναλογία τους σε αριθμό.Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί και τα άλλα στελέχη της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας όπως
και οι δικαστές απορροφούν μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους του μισθολογίου σε
σύγκριση με την αναλογία τους σε αριθμό υπαλλήλων.
Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, ο μέσος όρος μισθού τον Ιούλιο είχε ως εξής:
στη δημόσια Υπηρεσία €2.398, στη Δικαστική Υπηρεσία €5.235, στις Δυνάμεις
Ασφαλείας €2.287 και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία €3.267
Επίσης, σύμφωνα με το philenews.com,  ενδιαφέρουσα είναι η κατανομή του προσωπικού ανά μισθολογική κλίμακα και
όπως μεταξύ άλλων προκύπτει, η πλειονότητα, 8.183 υπάλληλοι, είναι
τοποθετημένοι στην κλίμακα Α8. Η κατανομή στις υπόλοιπες κλίμακες αποτυπώνεται
ως ακολούθως: 4.446 υπάλληλοι πληρώνονται στην Α5, 3.584 είναι στην Α10, 3.139
στην Α7, 2.801 στην Α2 και 2.203 βρίσκονται στην Α1.

14.000 δημόσιοι πάνω από 50 ετών
 
Το ηλικιακό προφίλ των κρατικών υπαλλήλων διαμορφώνεται
κυρίως ως εξής:

● 8.774 ή 22,41% είναι ηλικίας μεταξύ 35-40 ετών

● 9.492 υπάλληλοι ή 24,24% είναι ηλικίας 50 ετών και άνω

● 5.040 υπάλληλοι ή 12,87% είναι άνω των 55 ετών και δικαιούχοι σε σύνταξη, σε
περίπτωση εθελοντικής αφυπηρέτησης. Από το σύνολο των 39.159 υπαλλήλων, οι
8.233 έχουν υπολειπόμενη υπηρεσία, (μέχρι την υποχρεωτική αφυπηρέτηση) από
25-30 χρόνια. Η μέση υπολειπόμενη υπηρεσία είναι τα 21 χρόνια.
 Σχεδόν
στις 40.000 ανέρχονταν οι εργοδοτούμενοι της κρατικής μηχανής τον
Ιούλιο. Οι κρατικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και έκτακτοι, ανέρχονταν σε
39.159 άτομα και επιπλέον εργοδοτούνταν 188 γιατροί οι οποίοι ήταν
ασκούμενοι για απόκτηση ειδικότητας και 127 άτομα ήταν οι κρατικοί
αξιωματούχοι.


Ηλικιακά ούτε γερασμένο ούτε νέο είναι το ανθρώπινο δυναμικό της
κρατικής μηχανής, με τη μέση ηλικία υπαλλήλου να είναι το 43ο έτος. Ο
μέσος μισθός ανέρχεται στις €2.398 στο δημόσιο με τους εκπαιδευτικούς να
παίρνουν κεφάλι καθώς υπολογίζεται στις €3.267.

Το κόστος του μηνιαίου κρατικού μισθολογίου (βασικός μισθός, γενικές
αυξήσεις και τιμάριθμος), τον Ιούλιο ανήλθε στα €103.748.793,
εξαιρουμένων των επιδομάτων και των εισφορών του Κράτους ως εργοδότη.

Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε
μελέτη που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο. Η μελέτη διενεργείται για
πρώτη φορά και περιλαμβάνει στοιχεία που σκιαγραφούν το ηλικιακό και
μισθολογικό προφίλ των κρατικών εργοδοτουμένων.

Ειδικότερα, ο χάρτης κατανομής του κρατικού μισθολογίου ξεδιπλώνεται ως ακολούθως:

● €41,5 εκατ. ή ποσοστό 40% κατανέμεται σε 17.336 υπαλλήλους της
δημόσιας υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στο 44,3% των υπαλλήλων της κρατικής
μηχανής

● €22 εκατ. ή ποσοστό 21% κατανέμεται σε 9.680 υπαλλήλους των Δυνάμεων
Ασφαλείας, που αντιστοιχεί στο 24,7% αυτών των υπαλλήλων 

● €39 εκατ. ή ποσοστό 38% κατανέμεται σε 11.952 υπαλλήλους της
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στο 30,5% των υπαλλήλων της
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

● €1 εκατ. ή ποσοστό 1% κατανέμεται σε 191 υπαλλήλους της Δικαστικής
Υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στο 0,50% των υπαλλήλων της Υπηρεσίας

Από τα πιο πάνω στοιχεία διαφαίνεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι
εργαζόμενοι των Δυνάμεων Ασφαλείας απορροφούν χαμηλότερο ποσοστό επί του
κόστους του μισθολογίου σε σύγκριση με την αναλογία τους σε αριθμό.

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί και τα άλλα στελέχη της Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας όπως και οι δικαστές απορροφούν μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους
του μισθολογίου σε σύγκριση με την αναλογία τους σε αριθμό υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, ο μέσος όρος μισθού τον Ιούλιο είχε ως
εξής: στη δημόσια Υπηρεσία €2.398, στη Δικαστική Υπηρεσία €5.235, στις
Δυνάμεις Ασφαλείας €2.287 και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία €3.267


Επίσης ενδιαφέρουσα είναι η κατανομή του προσωπικού ανά μισθολογική
κλίμακα και όπως μεταξύ άλλων προκύπτει, η πλειονότητα, 8.183 υπάλληλοι,
είναι τοποθετημένοι στην κλίμακα Α8. Η κατανομή στις υπόλοιπες κλίμακες
αποτυπώνεται ως ακολούθως: 4.446 υπάλληλοι πληρώνονται στην Α5, 3.584
είναι στην Α10, 3.139 στην Α7, 2.801 στην Α2 και 2.203 βρίσκονται στην
Α1.
 
14.000 δημόσιοι πάνω από 50 ετών
 
Το ηλικιακό προφίλ των κρατικών υπαλλήλων διαμορφώνεται κυρίως ως εξής:

● 8.774 ή 22,41% είναι ηλικίας μεταξύ 35-40 ετών

● 9.492 υπάλληλοι ή 24,24% είναι ηλικίας 50 ετών και άνω

● 5.040 υπάλληλοι ή 12,87% είναι άνω των 55 ετών και δικαιούχοι σε
σύνταξη, σε περίπτωση εθελοντικής αφυπηρέτησης. Από το σύνολο των 39.159
υπαλλήλων, οι 8.233 έχουν υπολειπόμενη υπηρεσία, (μέχρι την υποχρεωτική
αφυπηρέτηση) από 25-30 χρόνια. Η μέση υπολειπόμενη υπηρεσία είναι τα 21
χρόνια.
 

- See more at:
http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/271619/sta-2398-o-mesos-misthos-sto-dimosio-kai-3267-stous-ekpaideftikous#sthash.dkTdqIhx.dpuf

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Youth Pass: Πότε θα καταβληθεί και αναλυτικά που θα αξιοποιηθεί

Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος, έως το τέλος του 2023, περίπου 140.000 νέοι …