Βασικός μισθός και επιδόματα

 Δείτε ποσο είναι ο νόμιμος μισθός και πόσο φτάνουν
τα επιδόματα γάμου και τριετίας ανάλογα με την προϋπηρεσία, με βάση την Εθνική
Γενική Συλλογική Σϋμβαση Εργασίας που υπέγραψαν ΓΣΕΕ, ΣΕΒ και οι άλλοι
εργοδοτικοί φορείς.
Λάβετε υπόψη, οι τριετίες "παγώνουν" στα επίπεδα
του 2012. Δηλαδή, αν έχετε συμπληρώσει τρία χρόνια, με το που θα μπείτε στον
4ο, δεν θα πάρετε την πρόσθετη αύξηση του 10%. Θα παραμείνετε καθηλωμένοι στα
ίδια επίπεδα.

Επίσης, ο βασικός μισθός θα παραμείνει "παγωμένος".

Παραδείγματα: Πόσο είναι ο μισθός, το ημερομίσθιο και τα
επιδόματα με βάση τη συλλογική σύμβαση
Μισθωτοί Κάτω των 25 ετών
Για άγαμο ηλικίας κάτω των 25 ετών με 4 χρόνια
προϋπηρεσία, ο μισθός διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικός μισθός     510,95
Επίδομα τριετιών     51,10
Επίδομα γάμου     0
Σύνολο μισθού     562,05
Για έγγαμο ηλικίας κάτω των 25 ετών με 2 χρόνια
προϋπηρεσία, ο μισθός διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικός μισθός     510,95
Επίδομα τριετιών     0
Επίδομα γάμου     51,10
Σύνολο μισθού     562,05
Για έγγαμο ηλικίας κάτω των 25 ετών με 4 χρόνια
προϋπηρεσία, ο μισθός διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικός μισθός     510,95
Επίδομα τριετιών     51,10
Επίδομα γάμου     51,10
Σύνολο μισθού     613,15
Μισθωτοί άνω των 25 ετών
Για άγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 2 χρόνια
προϋπηρεσία, ο μισθός διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικός μισθός     586,08
Επίδομα τριετιών     0
Επίδομα γάμου     0
Σύνολο μισθού     586,08
Για έγγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 2 χρόνια
προϋπηρεσία, ο μισθός διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικός μισθός     586,08
Επίδομα τριετιών     0
Επίδομα γάμου     58,61
Σύνολο μισθού     644,69
Για άγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 5 χρόνια
προϋπηρεσία, ο μισθός διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικός μισθός     586,08
Επίδομα τριετιών     58,61
Επίδομα γάμου     0
Σύνολο μισθού     644,69
Για άγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 10 χρόνια
προϋπηρεσία, ο μισθός διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικός μισθός     586,08
Επίδομα τριετιών     175,82
Επίδομα γάμου     0
Σύνολο μισθού     761,90
Για έγγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 10 χρόνια
προϋπηρεσία, ο μισθός διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικός μισθός     586,08
Επίδομα τριετιών     175,82
Επίδομα γάμου     58,61
Σύνολο μισθού     820,51
Για άγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 15 χρόνια
προϋπηρεσία, ο μισθός διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικός μισθός     586,08
Επίδομα τριετιών     175,82
Επίδομα γάμου     0
Σύνολο μισθού     761,90
Για έγγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 15 χρόνια
προϋπηρεσία, ο μισθός διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικός μισθός     586,08
Επίδομα τριετιών     175,82
Επίδομα γάμου     58,61
Σύνολο μισθού     820,51
Εργαζόμενοι με ημερομίσθιο
Με ημερομίσθιο κάτω των 25 ετών
Για άγαμο ηλικίας κάτω των 25 ετών με 2 χρόνια
προϋπηρεσία, το ημερομίσθιο
διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικό ημερομίσθιο     22,83
Επίδομα τριετιών     1,14
Επίδομα γάμου     0
Σύνολο ημερομισθίου     23,97
Για έγγαμο ηλικίας κάτω των 25 ετών με 2 χρόνια
προϋπηρεσία, το ημερομίσθιο διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικό ημερομίσθιο     22,83
Επίδομα τριετιών     1,14
Επίδομα γάμου     2,28
Σύνολο ημερομισθίου     26,25
Με ημερομίσθιο άνω των 25 ετών
Για έγγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 7 χρόνια
προϋπηρεσία, το ημερομίσθιο
διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικό ημερομίσθιο     26,18
Επίδομα τριετιών     2,62
Επίδομα γάμου     2,62
Σύνολο ημερομισθίου     31,42
Για άγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 7 χρόνια
προϋπηρεσία, το ημερομίσθιο
διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικό ημερομίσθιο     26,18
Επίδομα τριετιών     2,62
Επίδομα γάμου     0
Σύνολο ημερομισθίου     28,80
Για έγγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 10 χρόνια
προϋπηρεσία, το ημερομίσθιο
διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικό ημερομίσθιο     26,18
Επίδομα τριετιών     3,93
Επίδομα γάμου     2,62
Σύνολο ημερομισθίου     32,73
Για άγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 15 χρόνια
προϋπηρεσία, το ημερομίσθιο
διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικό ημερομίσθιο     26,18
Επίδομα τριετιών     5,24
Επίδομα γάμου     0
Σύνολο ημερομισθίου     31,42
Για έγγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 15 χρόνια
προϋπηρεσία, το ημερομίσθιο
διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικό ημερομίσθιο     26,18
Επίδομα τριετιών     5,24
Επίδομα γάμου     2,62
Σύνολο ημερομισθίου     34,04
Για άγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 19 χρόνια
προϋπηρεσία, το ημερομίσθιο
διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικό ημερομίσθιο     26,18
Επίδομα τριετιών     7,85
Επίδομα γάμου     0
Σύνολο ημερομισθίου     34,03
Για άγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 10 χρόνια
προϋπηρεσία, το ημερομίσθιο
διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικό ημερομίσθιο     26,18
Επίδομα τριετιών     3,93
Επίδομα γάμου     0
Σύνολο ημερομισθίου     30,11
Για έγγαμο ηλικίας άνω των 25 ετών με 19 χρόνια
προϋπηρεσία, το ημερομίσθιο
διαμορφώνεται ως εξής:
Βασικό ημερομίσθιο     26,18
Επίδομα τριετιών     7,85
Επίδομα γάμου     2,62
Σύνολο ημερομισθίου     36,65
Υπολογίστε το ύψος του μισθού που αντιστοιχεί στα
χρόνια εργασίας και την ηλικία του εργαζόμενου ακολουθώντας τα βήματα του
ειδικού εργαλείου του money-money.gr παρακάτω.
Το αποτέλεσμα δίνει το μισθό και το επίδομα
γάμου.
Με τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
(ΕΓΣΕ) διατηρείται το επίδομα γάμου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό δικαιούνται επίδομα γάμου.
Οι τριετίες "παγώνουν" στα
επίπεδα του 2012. Δηλαδή, αν έχετε συμπληρώσει τρία χρόνια, με το που
θα μπείτε στον 4ο, δεν θα πάρετε την πρόσθετη αύξηση του 10%. Θα
παραμείνετε καθηλωμένοι στα ίδια επίπεδα.
Και ο βασικός μισθός θα παραμείνει
"παγωμένος"
Άρα:  
Για να βρείτε πόσος θα είναι ο μισθός ακολουθήστε τα βήματα
του παρακάτω οδηγού και συμπληρώστε τα στοιχεία που ισχύουν σήμερα για εσάς,
δηλαδή την ηλικία, τον τρόπο πληρωμής, την προϋπηρεσία
και την οικογενειακή σας κατάσταση.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …