Ημερομηνίες και ενστάσεις για ΕΕΤΑΑ και παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ να έχει
ολοκληρωθεί οι γονείς αναμένουν τώρα τα προσωρινά αποτελέσματα και την
διαδικασία των ενστάσεων ώστε να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα για τις
εγγραφές των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς με επιδότηση από το ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το το χρονοδιάγραμμα της ΕΕΤΑΑ, με
την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου των αιτήσεων θα προκύψουν οι Προσωρινοί
Πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών ανά Περιφέρεια και Νομό.
Οι πίνακες αυτοί, θα αναγράφουν τον κωδικό της μητέρας και
του παιδιού όσο και τα στοιχεία της αντίστοιχης Δομής (επωνυμία, διεύθυνση,
τηλέφωνα επικοινωνίας).
Οι αιτούντες μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους
- προσωρινά αποτελέσματα - σε ειδική εφαρμογή, που θα αναρτηθεί την ημέρα
έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ:
paidikoi.eetaa.gr .

Η εφαρμογή θα απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, που
αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου. Παράλληλα από την
εφαρμογή θα λαμβάνονται οι κωδικοί μητέρας και παιδιού, ώστε οι αιτούντες να
μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και από τους Προσωρινούς Πίνακες πλήρων και
ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ:
paidikoi.eetaa.gr. Διαδικασία ενστάσεων Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων
πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών και επί των Πινάκων απορριφθεισών
μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail με σκαναρισμένα έγγραφα και εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησής τους, σύμφωνα με
το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης», που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2 της
παρούσας.
Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς
(courier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα
πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», για το σχολικό έτος 2015 - 2016.
Η υποβολή της ένστασης κατά τον ανωτέρω τρόπο θα πρέπει να
γίνει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται, ήτοι μέχρι τις 10/9/2015. Για το
εμπρόθεσμο της ένστασης, που θα υποβληθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα λαμβάνεται
υπόψη η ημερομηνία που πρωτοκολλείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Ημερομηνίες υποβολής
ενστάσεων: 8/9/2015 -10/09/2015 Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν
υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 10/09/2015
και ώρα 14:00. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης
Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.). Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος
για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και φυσικά να συνοδεύεται από το
απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο
ένστασης δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Προσοχή:
Στην διαδικασία των ενστάσεων δεν θα γίνεται αποδεκτή
ουδεμία αλλαγή στις επιλεγείσες από τις μητέρες δομές. Οριστικά Αποτελέσματα
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι οριστικοί Πίνακες
κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και των απορριφθεισών ανά Περιφέρεια και
Νομό. Από τη σύζευξη του οριστικού πίνακα κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων με
τον οριστικό πίνακα των υπαγχθεισών Δομών και με τη βοήθεια μηχανογραφικού
συστήματος θα προκύψουν οι πίνακες τοποθέτησης των τέκνων των ωφελουμένων ανά
θέση φιλοξενίας στις Δομές ανά Περιφέρεια και Νομό.
Οι πίνακες αυτοί, θα αναγράφουν τον κωδικό της μητέρας και
του παιδιού όσο και τα στοιχεία της αντίστοιχης Δομής (επωνυμία, διεύθυνση,
τηλέφωνα επικοινωνίας).
Οι αιτούντες μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της
αίτησή τους στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.:
paidikoi.eetaa.gr. Η εφαρμογή θα απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, που
αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου. Παράλληλα από την
εφαρμογή θα λαμβάνονται οι κωδικοί μητέρας και παιδιού, ώστε να μπορούν να δουν
τα αποτελέσματα και από τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης, που θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: paidikoi.eetaa.gr .
Οι μητέρες που δεν θα τοποθετηθούν κατά τη σύζευξη σε
ενταγμένες δομές, θα περιληφθούν σε νέους Πίνακες επιλαχουσών ανά Περιφέρεια
και Νομό, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας επιτευχθείσας βαθμολογίας.
Ο πίνακας αυτός, θα χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση κενών
θέσεων, που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους μόνο για τις
δομές που είχαν επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής τους και σύμφωνα με την
ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία.
Η ανάρτηση όλων των ανωτέρω Πινάκων (ωφελούμενες,
επιλαχούσες) θα γίνει: στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: paidikoi.eetaa.gr στις
13/09/2015.
Οι μητέρες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την
ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΑΒΑΞ: Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 3,4 δισ. ευρώ

Ο πρόεδρος του ομίλου ΑΒΑΞ Χρήστος Ιωάννου υπογράμμισε ότι «νέοι δρόμοι ανοίγουν για την ΑΒΑΞ …