14 προσλήψεις στον Πολύγυρο

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου
ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων
για την κάλυψη των αναγκών του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και
Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου (δημοτικό ωδείο) που
εδρεύει στον Πολύγυρο και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία , έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
Screen shot 2015-08-26 at 12.40.21 PMScreen shot 2015-08-26 at 12.40.29 PM
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι
υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα
ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση
πολυτεχνείου 50 (παλιό Δικαστικό Μέγαρο) απευθύνοντάς την στο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
πολιτιστικό ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ηΡΟΣΩ^ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
υπόψη κα Τσίλκα Ανδρονίκη (τηλ. επικοινωνίας: 2371023086 Στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας. Η συσώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα
(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 26-8-2015 την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι
μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕ1 (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα
αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης 1ολιτών (ΚΕ1) αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕ1 και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω
της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκέρτσος: Η Ελλάδα είναι η 8η φθηνότερη χώρα στην ΕΕ

 «Η Ελλάδα παραμένει μια σχετικά φθηνή χώρα σε σχέση με τα άλλα μέλη της ΕΕ», …