Δήμο Θέρμης: 17 θέσεις εργασίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού -
διδακτικού προσωπικού συνολικού αριθμού δέκα επτά (17) ατόμων, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα οχτώ (8)
μηνών, για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων της ΔΕΠΠΑΘ, κατά
την ακαδημαϊκή περίοδο 2015-2016.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή
συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που
διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κωδικό θέσης. 
Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου
ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους
συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι
κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29ΠΔ 50/2001).
Στην επιμόρφωση συμπεριλαμβάνεται η επιμόρφωση σε
παιδαγωγικά και παρεμφερή αντικείμενα κάτω των 2 ετών (εξαιρούνται οι τίτλοι
μεταπτυχιακών σπουδών 1 έτους).
3. Αποδεικτικό - βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.
Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας
ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα πολιτιστικών, χορευτικών και
μουσικών ιδρυμάτων εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού σε καθήκοντα συναφή προς το
αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες των κωδικών η
εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο
οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
4. Βεβαίωση καλλιτεχνικής/σκακιστική εμπειρίας στο
αντικείμενο της ειδικότητας. Γίνονται δεκτά αυθεντικά έντυπα (κατάλογοι,
προγράμματα, αποκόμματα, εφημερίδων, βιβλία, κλπ ), απλά φωτοαντίγραφα έντυπου
υλικού. Για διακρίσεις μαθητών γίνονται δεκτά απλά φωτοαντίγραφα αποδεικτικών της
δράσης, ενώ για τη σχέση μαθητείας γίνονται δεκτές και υπεύθυνες δηλώσεις
επικυρωμένες.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης
έκδοσης.
6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών
τέκνου.
7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης.
Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν
απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες)
ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην
κρίση της καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν
τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από
τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε
ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για
οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη
σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται
εμπρόθεσμα.
ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής
προσωπικού που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 153/2015 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης. Οι πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου
Θέρμης.
Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των
προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει η Διεύθυνση Πολιτιστικών
Δράσεων.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την
ανάρτηση. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
O! ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν την σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.culthermi.gr
της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση:
Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ.2310.463423) καθημερινά τις
εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ.έως 14.00 μ.μ.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα
πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την επομένη
της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού
Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Επιχείρησης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες
Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.. 
Γίνεται δεκτή και η
ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. 
Το
εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα
ταχυδρομείου.

Οι δαπάνες του παραπάνω ωρομίσθιου καλλιτεχνικού-διδακτικού
προσωπικού έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 201 5 και θα προβλεφθούν
οι αντίστοιχες στον προϋπολογισμό έτους 2016.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Βρετανία: Όχι σε χρήματα από το Ισραήλ λένε φοιτητές

Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι έντονες κινητοποιήσεις των φιλοπαλαιστινιακών φοιτητών σε όλη την χώρα που …