7 προσλήψεις στα Ιωάννινα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (07) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων», που εδρεύει
στο Πέραμα Ιωαννίνων και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι
υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μετά την τελευταία αναμόρφωση του Παραρτήματος ΣΟΧ επισημαίνεται
τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων στην ακόλουθη
διεύθυνση: Σπηλαίου 19, Πέραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 455 00, απευθύνοντάς την
στο Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, υπόψη κου Γεωργίου Κάκου, τηλ.
Επικοινωνίας: 2651081650. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας
και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Σύμφωνα
με την αριθ. 43/2015 Γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του
Ν. 2190/1994 (Α’28) του Συμβουλίου Επικρατείας με την οποία γνωμοδότησε
ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
Ορισμένου Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία , συνεχίζεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 9-9-2015 και έως 17-9-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. (σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/563/2015 ανακοίνωση του Σπηλαίου Περάματος)
Οι
υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 
α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)
γ)
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών
Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).
ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Νέα Υόρκη: Σταθερά το κορυφαίο οικονομικό κέντρο στον κόσμο

Το Λονδίνο στη δεύτερη θέση,  σύμφωνα με τον δείκτη Global Financial Centres - «Πιέζουν» Σιγκαπούρη και …