Έρευνα: Σε ποια επαγγέλματα θα γίνουν προσλήψεις και σε ποια απολύσεις στην Ελλάδα

Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν υποτονικές προοπτικές προσλήψεων
για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του 2015 σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της Έρευνας της ManpowerGroup για τις Προοπτικές
Απασχόλησης.
Από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα,
το 5% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 18% προβλέπει
μείωση, το 51% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό,
ενώ 26% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το
προσεχές τρίμηνο.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, σε συνέχεια της
εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης
ανέρχονται σε -2%, μειωμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο και κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
«Η έρευνά μας διεξήχθη
κατά τη διάρκεια μίας περιόδου σημαντικών κοινωνικών και πολιτικών
εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο, η οποία συνδυαστικά με μία παρατεταμένη
περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, είχε ως αποτέλεσμα οι εργοδότες να
παραμείνουν επιφυλακτικοί, περιορίζοντας τα σχέδια προσλήψεων για τους
τελευταίους τρεις μήνες του 2015.
Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της
έρευνας είναι η αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού των εργοδοτών (από 5%
στο προηγούμενο τρίμηνο ανέβηκε στο 26%) που απάντησαν ‘Δεν γνωρίζω’
όταν κλήθηκαν να προβλέψουν μεταβολές στον αριθμό των εργαζομένων.
Προφανώς, η σημαντική αυτή μεταβολή αντικατοπτρίζει τη γενικότερη
αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας
μας. Είναι επομένως, επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει άμεση και
ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την ανάπτυξη
εποικοδομητικών πολιτικών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το 26% των
εργοδοτών αυτών δεν θα συνταχθεί τελικά με όσους έχουν αρνητικές
προοπτικές όσον αφορά την απασχόληση», τονίζει η Δρ Βενετία Κουσία,
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.
«Ωστόσο,
αξίζει να υπογραμμισθεί, ότι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που
αντιμετωπίζουμε και η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά τη δυναμική του
ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, δεν αποδυναμώνει τις
προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας, παρά τις ενδείξεις ότι ο ρυθμός
ανάκαμψης της οικονομίας θα συνεχίσει να είναι αργός. Συγκεκριμένοι
τομείς όπως ο τομέας των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης
Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και ο τομέας του
Τουρισμού, προβλέπουν, ακόμη και εν μέσω δύσκολων εποχών, αύξηση του
αριθμού εργαζομένων τους», δηλώνει η Δρ Κουσία.
Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας
Το εργατικό δυναμικό αναμένεται να μειωθεί σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2015.
Οι
εργοδότες του τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης
καταγράφουν τις πιο αδύναμες προβλέψεις προσλήψεων, με Συνολικές
Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -11%. Παράλληλα, απαισιόδοξες
προοπτικές της τάξης του -10% καταγράφονται τόσο στον τομέα του Δημοσίου
& Κοινωνικών Υπηρεσιών, όσο και στον τομέα των Μεταφορών &
Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές ανέρχονται σε -6% στον τομέα των
Κατασκευών και στον τομέα της Μεταποίησης. Στον αντίποδα, μικρές
αυξήσεις στον αριθμό των εργαζομένων -της τάξης του +2%- αναμένονται
στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και
Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα του Τουρισμού.
Σε
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων
αποδυναμώνονται και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η
σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 16 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται
στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Οι εργοδότες στον
τομέα του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου καταγράφουν μείωση της τάξης
των 12 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται
αποδυναμωμένες κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο στον τομέα των
Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών
προς Επιχειρήσεις, όσο και στον τομέα της Μεταποίησης. Παράλληλα, τα
σχέδια προσλήψεων μειώνονται κατά 9 και 8 ποσοστιαίες μονάδες
αντίστοιχα, στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών και στον
τομέα του Τουρισμού.
Επιπρόσθετα, συγκριτικά με το Δ’ Τρίμηνο του
2014, οι προθέσεις προσλήψεων φθίνουν και στους εννέα τομείς οικονομικής
δραστηριότητας. Η σημαντικότερη μείωση –της τάξης των 22 ποσοστιαίων
μονάδων- καταγράφεται από τους εργοδότες του τομέα Μεταφορών &
Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 16
ποσοστιαίες μονάδες, τόσο στον τομέα της Μεταποίησης, όσο και στον τομέα
του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι προοπτικές απασχόλησης
σημειώνουν πτώση 13 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα των Κατασκευών και
στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και
Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, ενώ οι τομείς της Γεωργίας και του
Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου εμφανίζονται αποδυναμωμένοι κατά 12
ποσοστιαίες μονάδες.
Προοπτικές Απασχόλησης σε σχέση με το Μέγεθος του Οργανισμού
Οι
εργοδότες των Μεγάλων Επιχειρήσεων, όπως παρουσιάζει το θέμα το aftodioikisi.gr, αναμένουν αύξηση του εργατικού
δυναμικού κατά το προσεχές τρίμηνο, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές
Απασχόλησης της τάξης του +6%. Ωστόσο, οι προβλέψεις προσλήψεων στις
άλλες τρεις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού αναμένεται να μειωθούν, με
την πιο αδύναμη αγορά εργασίας να καταγράφεται από τους εργοδότες στις
Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με Προοπτικές της τάξης του -10%. Παράλληλα, οι
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για τις Μεσαίου και Μικρού μεγέθους
επιχειρήσεις διαμορφώνονται σε -7% και -4% αντίστοιχα.
Οι
προθέσεις προσλήψεων εμφανίζονται αποδυναμωμένες και στις τέσσερις
κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του 2015, με
τις πιο σημαντικές πτώσεις, 13 και 12 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα,
να καταγράφονται στις Μεσαίου και Πολύ Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Οι
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για τις Μικρές Επιχειρήσεις
εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μείωση 5
ποσοστιαίων μονάδων σημειώνεται από τους εργοδότες των Μεγάλων
επιχειρήσεων.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του
προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές μειώνονται και στις τέσσερις
κατηγορίες μεγέθους οργανισμού, με σημαντικότερες τις μειώσεις 20 και 17
ποσοστιαίων μονάδων στις Μεσαίες και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις
αντίστοιχα. Παράλληλα, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 9
ποσοστιαίες μονάδες για τις Μικρές επιχειρήσεις και κατά 8 ποσοστιαίες
μονάδες για τις Μεγάλες επιχειρήσεις.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Συνολικά 612.000 Ισραηλινοί επισκέφτηκαν την Ελλάδα στο οκτάμηνο του 2023

Σε μια άκρως δυναμική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό εξελίσσεται το Ισραήλ - Τι ελκύει …