Πρόσληψη 65 ατόμων κατηγορίας ΠΕ 73

jobspromohr_

Πρόσληψη 65 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται 65 ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73 για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τις 15 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΣΟΥΖΑΝ ΓΙΑΚΟΥΠ ΧΑΤΙΤΖΕ ΠΕ73 Α 1 88,8 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
2 ΜΟΥΝΤΟΥΡ ΜΕΜΕΤ ΡΕΤΖΕΠ ΧΑΜΙΔΕ ΠΕ73 Α 2 114,867 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
3 ΚΟΥΡΑΚ ΡΙΤΒΑΝ ΧΑΣΑΝ ΜΑΚΠΟΥΛΕ ΠΕ73 Α 3 96,733 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
4 ΑΧΜΕΤ ΜΑΤΖΙΤ ΧΑΣΑΝ ΧΑΝΙΦΕ ΠΕ73 Α 4 96,733 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
5 ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΒΗΤ ΧΑΣΑΝ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 5 96,733 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
6 ΚΑΠΖΑ ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΜΙΝΕ ΠΕ73 Α 6 96,267 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
7 ΜΙΛΙΑΖΗΜ ΑΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΜΕΤ ΑΪΣΕ ΠΕ73 Α 7 95,6 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
8 ΚΑΣΙΚΤΣΗ ΧΑΣΑΝ ΑΡΗΦ ΜΕΜΕΤ ΑΝΙΦΕ ΠΕ73 Α 8 95,533 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
9 ΑΛΗ ΕΡΔΑΛ ΡΙΔΒΑΝ ΝΕΖΙΧΑ ΠΕ73 Α 9 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
10 ΚΙΑΣΗΦ ΣΕΔΑΤ ΣΕΡΙΦ ΤΖΕΒΡΙΕ ΠΕ73 Α 10 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
11 ΝΑΖΗΦ ΡΙΤΒΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΣΙΜΠΕ ΠΕ73 Α 11 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
12 ΤΡΑΜΠΑ ΜΩΧΑΜΕΤ ΣΑΜΠΡΗ ΚΙΟΥΡΣΙΕ ΠΕ73 Α 12 88,8 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
13 ΠΕΡΕΝΤΕ ΜΕΜΕΤ ΧΑΣΑΝ ΜΕΜΕΤ ΑΝΙΦΕ ΠΕ73 Α 13 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
14 ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΕΡΑΙ ΣΑΛΗ ΣΑΑΤΕΤ ΠΕ73 Α 14 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
15 ΕΦΕΝΤΗ ΙΡΦΑΝ ΜΠΑΪΡΑΜ ΤΖΕΜΙΛΕ ΠΕ73 Α 15 88,8 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
16 ΜΟΥΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΧΑΤΙΤΖΕ ΣΑΛΗ ΕΜΙΝΕ ΠΕ73 Α 16 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
17 ΧΑΣΑΝ ΣΕΦΑΕΤΗΝ ΝΕΖΑΤΗΝ ΣΑΜΠΡΙΕ ΠΕ73 Α 17 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
18 ΣΑΛΗΟΓΛΟΥ ΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΗΜΕΤ ΠΕ73 Α 18 88,8 Α-Έβρος – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
19 ΚΙΟΡ ΧΑΣΑΝ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΜΕΤ ΖΕΙΝΕΠ ΠΕ73 Α 19 88,4 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
20 ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΟΚΤΑΪ ΙΜΠΡΑΗΜ ΒΙΛΔΑΝ ΠΕ73 Α 20 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
21 ΤΟΠΑΛ ΙΛΧΑΝ ΡΑΜΑΔΑΝ ΤΖΕΜΙΛΕ ΠΕ73 Α 21 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
22 ΣΙΑΝ ΑΪΤΟΥΛ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΪΡΕ ΠΕ73 Α 22 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
23 ΚΙΓΙΤΖΗ ΝΟΥΡΧΑΓΙΑΤ ΤΖΑΦΕΡ ΣΑΜΙΕ ΠΕ73 Α 23 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
24 ΑΜΠΑΤΖΗ ΑΡΗΦ ΜΕΜΕΤ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 24 88,4 Α-Έβρος – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
25 ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΙΣΜΕΤ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 25 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
26 ΧΟΤΖΑ ΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΕΛ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΑΦΙΚΑ ΠΕ73 Α 26 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
27 ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΟΥΛΙΑ ΜΕΜΕΤ ΧΑΤΙΤΖΕ ΠΕ73 Α 27 88,4 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
28 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΜΕΤ ΧΑΣΑΝ ΑΖΗΜΕ ΠΕ73 Α 28 88,4 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
29 ΙΜΠΡΑΗΜ ΟΛΤΖΑΝ ΤΖΕΜΗΛ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 29 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
30 ΝΙΖΑΜ ΙΔΡΙΣ ΜΕΜΕΤ ΖΕΙΝΕΠ ΠΕ73 Α 30 87,9 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
31 ΧΟΥΣΕΙΝ ΕΡΔΟΥΑΝ ΧΑΣΗΜ ΕΜΗΝΕ ΠΕ73 Α 31 87,9 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
32 ΡΕΤΖΕΠ ΒΕΝΤΑΤ ΧΑΛΗΛ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 32 87,9 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
33 ΤΑΡΑΚΤΣΗ ΧΑΚΗ ΑΧΜΕΤ ΑΪΣΕ ΠΕ73 Α 33 87,9 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
34 ΧΑΤΖΗ ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ ΚΕΜΠΙΡΕ ΠΕ73 Α 34 87,9 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
35 ΣΑΛΗ-ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΜΑΛΗΔΗΝ ΤΖΕΜΗΛ ΑΪΣΕ ΠΕ73 Α 35 87,467 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
36 ΣΑΜΠΑΝ ΜΕΜΕΤ ΤΖΑΪΤ ΧΑΛΗΛ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 36 87 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
37 ΚΑΠΖΑ ΜΕΜΕΤ ΤΖΕΜΑΛΗ ΕΜΙΝΕ ΠΕ73 Α 37 86,967 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
38 ΙΝΤΡΙΖ ΣΕΒΗΜ ΑΔΕΜ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 38 86,967 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
39 ΧΑΣΑΝ ΑΪΝΟΥΡ ΜΟΥΧΑΜΕΡ ΧΑΜΠΙΜΠΕ ΠΕ73 Α 39 86,3 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
40 ΚΟΥΡΟΥ ΝΙΧΑΤ ΑΧΜΕΤ ΕΜΙΝΕ ΠΕ73 Α 40 86,133 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
41 ΜΠΙΛΓΗΝ ΧΑΚΑΝ ΣΟΥΚΡΗ ΦΙΡΝΤΕΣ ΠΕ73 Α 41 86,133 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
42 ΟΣΜΑΝ ΧΟΤΖΑ ΑΧΜΕΤ ΟΣΜΑΝ ΑΙΣΕ ΠΕ73 Α 42 83,9 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
43 ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΧΑΝ ΤΖΑΧΗΤ ΑΙΣΕ ΠΕ73 Α 43 83,6 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
44 ΑΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΤΝΑΝ ΑΜΕΤ ΑΪΣΕ ΠΕ73 Α 44 82,833 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
45 ΧΑΛΗΛ ΡΕΜΖΙΕ ΦΑΧΡΗ ΕΜΙΝΕ ΠΕ73 Α 45 79,2 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
46 ΧΑΜΔΗΟΓΛΟΥ ΜΙΝΕ ΜΟΥΝΙΟΥΡ ΝΕΡΜΙΝ ΠΕ73 Α 46 79,133 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
47 ΟΜΕΡ ΤΑΧΗΡ ΕΜΙΝ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 47 78,367 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
48 ΣΑΡ ΧΑΣΑΝ ΡΙΤΒΑΝ ΑΛΗ ΧΑΜΙΝΤΕ ΠΕ73 Α 48 78,367 Α-Έβρος – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
49 ΣΕΡΙΦ ΜΕΧΜΕΤ ΑΜΕΤ ΚΑΝΤΙΡΕ ΠΕ73 Α 49 78,367 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
50 ΑΓΚΟ ΑΪΓΚΟΥΛ ΣΑΛΗ ΣΑΖΙΕ ΠΕ73 Α 50 78,367 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
51 ΤΟΥΡΟΥΤ ΝΕΒΗΜ ΝΕΝΤΗΜ ΣΑΜΠΙΧΑ ΠΕ73 Α 51 78,367 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
52 ΟΣΜΑΝ ΧΟΤΖΑ ΟΣΜΑΝ ΝΙΑΖΗ ΣΑΜΠΡΙΕ ΠΕ73 Α 52 78,367 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
53 ΕΓΙΟΥΠ ΤΖΕΒΔΕΤ ΧΑΣΑΝ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 53 78,367 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
54 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡ ΙΣΜΑΗΛ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΕΜΠΑΑΤ ΠΕ73 Α 54 77,733 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
55 ΤΑΤΑΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΖΙΖ ΝΑΖΙΛΕ ΠΕ73 Α 55 77,733 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
56 ΧΟΥΣΕΜΕ ΜΕΧΜΕΤ ΣΑΜΠΡΗ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 56 77,733 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
57 ΑΧΜΕΤ ΕΜΙΝ ΜΕΜΕΤ ΑΜΕΤ ΖΟΥΡΕ ΠΕ73 Α 57 75,967 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
58 ΙΜΠΡΑΜ ΣΕΝΟΛ ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΙΚΙΟΥΡΕΜ ΠΕ73 Α 58 75,967 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
59 ΜΕΜΕΤ ΟΖΝΟΥΡ ΣΟΥΚΡΗ ΝΕΡΜΙΝ ΠΕ73 Α 59 75,933 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
60 ΧΑΣΑΝ ΦΑΪΚ ΟΖΓΚΙΟΥΡ ΡΕΜΖΗ ΧΑΪΡΙΕ ΠΕ73 Α 60 75,9 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
61 ΚΑΡΑ ΧΟΤΖΑ ΛΕΙΛΑ ΣΑΜΠΡΗ ΧΑΜΙΔΕ ΠΕ73 Α 61 72,9 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
62 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝ ΓΚΟΥΦΙΔΑΝ ΤΖΕΜΑΛΗ ΤΖΕΜΙΛΕ ΠΕ73 Α 62 61,167 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
63 ΧΑΣΑΝ ΡΙΤΒΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΚΑΔΡΙΕ ΠΕ73 Α 63 58,6 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
64 ΑΛΗ ΤΟΥΝΤΖΑΪ ΝΟΥΡΗ ΣΑΜΠΡΙΕ ΠΕ73 Α 64 58,467 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
65 ΚΕΡΕΜ ΑΛΗ ΟΜΕΡ ΦΑΪΖΕ ΠΕ73 Α 65 58,133 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα

 

 

 


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση για τους ΚΑΔ – Ποιους αφορά 

To ΦΕΚ αναλυτικά Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5250/Β΄/27-11-2020) η Απόφαση Α.1259/2020 με την …