Word of job and scissors, concept of Jobs Cut

Όμιλος αναζητά να προσλάβει εργαζόμενους

Άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης, συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής καθώς και των  συγγενών τους και παροχή benefits club card με σημαντικά προνόμια, προσφέρει για την κάλυψη των θέσεων εργασίας που προκήρυξε, ο όμιλος "Ευρωκλινική Αθηνών".

Υπάλληλο Δακτυλογράφησης Πορισμάτων Ασθενών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι
 • 2+ έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε περιβάλλον κλινικής/ νοσοκομείου
 • Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης
 • Καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (MS Office)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα

Ο Όμιλος προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής καθώς και των  συγγενών τους
 • Παροχή benefits club card με σημαντικά προνόμια

Παρακαλούμε  για την αποστολή του βιογραφικού σας στο [email protected] χρησιμοποιώντας τον κωδικό  ΠΟΡ.18

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Έμπειρο νοσηλευτή-τρια Αιμοδυναμικού/ Αγγειογραφικού Τμήματος

Απαραίτητα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι
 • 3+ έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (Αιμοδυναμικό/ Αγγειογραφικό Τμήμα) είναι απαραίτητη
 • Καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (MS Office)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα

Ο Όμιλος προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής καθώς και των  συγγενών τους
 • Παροχή benefits club card με σημαντικά προνόμια

Παρακαλούμε  για την αποστολή του βιογραφικού σας στο [email protected] χρησιμοποιώντας τον κωδικό  ΑΙΜ.05

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

The Athens Euroclinic, one of the most contemporary diagnostic, surgical and therapeutic centers in Greece, is currently seeking for an ambitious and highly motivated individual to fulfill the following position:

 Cath Lab nurse

Position Summary:

This particular person, as a member of the nursing staff, will be responsible for assessing, implementing and evaluating the delivery of care. The nurse assumes the responsibility and accountability for the delegation of patient care to other members of the health care team.

Qualifications/ Requirements:

BSc in Nursing

2-5 years previous experience as a Cath Lab nurse is a must have

Ability to communicate in English and Greek, both oral and written

PC literate

Ability to perform with protocols, time limitations and high degree of accuracy

Problem solving, critical thinking and priority setting skills

Strong interpersonal skills & ability to handle confidential information

The company offers:

A competitive remuneration package based on skills and experience

Opportunities for rapid career development & continuous training

Qualified candidates can forward their resumes, quoting Code CLN.05 to the following email: [email protected]

All applications will be treated as strictly confidential.

The company will only contact candidates with resumes that meet the required qualifications and criteria.

IT assistant

Η θέση αφορά σε έργο ορισμένης διάρκειας (10 μήνες)

 Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος-η Τ.Ε.Ι./ Α.Ε.Ι πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή – όχι απαραίτητη
 • Γνώση δικτύων (TCP/ IP) και λειτουργικών συστημάτων Windows
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον MS-Office
 • Ικανότητα επισκευής hardware και διάγνωσης σφαλμάτων λογισμικού
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές ικανότητες

Γνώσεις στα παρακάτω θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

Windows Server, Office 365, Active Directory, Hyper-V

 Περιγραφή θέσης

 • Τεχνική υποστήριξη (1st level) σε Η/Υ, δίκτυα και εκτυπωτές
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και καθοδήγηση χρηστών
 • Έλεγχος τήρησης των διαδικασιών της πληροφορικής

Ο Όμιλος προσφέρει:

Άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης, συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής  και παροχή benefits club card με σημαντικά προνόμια

Παρακαλούμε  για την αποστολή του βιογραφικού σας στο [email protected] χρησιμοποιώντας τον κωδικό IT/04

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Προϊστάμενο Βιοιατρικής Υπηρεσίας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προηγούμενη εμπειρία 6+ ετών σε αντίστοιχη θέση σε νοσηλευτικό ίδρυμα
 • Κάτοχος πτυχίου Tμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής
 • Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (MS Office) και Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες & ομαδικό πνεύμα με εμπειρία στην καθοδήγηση ομάδας

 Καθήκοντα  – Αρμοδιότητες:

 • Ομαλή λειτουργία της Βιοιατρικής υπηρεσίας
 • Τεχνική υποστήριξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της κλινικής και Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης
 • Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, με βάση διεθνή πρότυπα & κανόνες ασφάλειας και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων
 • Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος
 • Ενημέρωση/ εκπαίδευση του προσωπικού στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και την επιμόρφωση τους σε θέματα συντήρησης
 • Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξή τους στο νοσοκομείο.

Ο Όμιλος προσφέρει:

Άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης, Συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής, Παροχή benefits club card με σημαντικά προνόμια

Παρακαλούμε  για την αποστολή του βιογραφικού σας στο [email protected] χρησιμοποιώντας τον κωδικό  ΠΒΥ.04

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Έμπειρο νοσηλευτή/τρια

Απαραίτητα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι (με την αντίστοιχη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι απαραίτητη
 • Καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (MS Office)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα

Ο Όμιλος προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής καθώς και των  συγγενών τους
 • Παροχή benefits club card με σημαντικά προνόμια

Παρακαλούμε  για την αποστολή του βιογραφικού σας στο [email protected] χρησιμοποιώντας τον κωδικό  NOS.18

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Ιατρό Δερματολόγο (Αισθητική Δερματολογία)

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Ιατρικής
• Επιθυμητή προϋπηρεσία στην αισθητική δερματολογία αλλά όχι απαραίτητη
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
• Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα

Ο Όμιλος προσφέρει:

• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής καθώς και των συγγενών τους
• Παροχή benefits club card με σημαντικά προνόμια

Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο [email protected] χρησιμοποιώντας τον κωδικό ΔΕΡ.18

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Ειδικευμένο Ιατρό Γενικής Ιατρικής (General Practitioner)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα της Γενικής Ιατρικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και δυνατότητα συνταγογράφησης
 • Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται
 • Ικανότητα διαχείρισης καθηκόντων με υπομονή και αξιοπιστία
 • Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης

Ο Όμιλος προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Παρακαλούμε  για την αποστολή του βιογραφικού σας στο [email protected] χρησιμοποιώντας τον κωδικό  Γ.Ι.03

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το link https://www.euroclinic.gr/

Ειδικευμένο Ιατρό Παθολόγο

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παθολογική κλινική
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και δυνατότητα συνταγογράφησης
 • Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται
 • Ικανότητα διαχείρισης καθηκόντων με υπομονή και αξιοπιστία
 • Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης

Ο Όμιλος προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Παρακαλούμε  για την αποστολή του βιογραφικού σας στο [email protected] χρησιμοποιώντας τον κωδικό  ΠΑΘ.  03

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το link https://www.euroclinic.gr/

Έμπειρο Χειριστή Αξονικού & Μαγνητικού Τομογράφου (Ραδιολόγο / Ακτινολόγο)

 Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Ραδιολόγου – Ακτινολόγου Τ.Ε.Ι  ή αντίστοιχης σχολής διετούς φοίτησης (με την αντίστοιχη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος)
 • Εμπειρία σε αξονικό μαγνήτη είναι απαραίτητη
 • Άριστη γνώση χρήσης μηχανημάτων MRI και CT
 • Γνώση μαστογράφου και οστεοπυκνόμετρου θα θεωρηθεί επιπλέον, αλλά όχι απαραίτητο προσόν
 • Καλή γνώση Η/Υ και αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα

Παρακαλούμε  για την αποστολή του βιογραφικού σας στο [email protected] χρησιμοποιώντας τον κωδικό  RAD_14

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το link https://www.euroclinic.gr/


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Οι πληρωμές από υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την εβδομάδα 17-21 Μαΐου

Την πληρωμή των αποζημιώσεων για την αποζημίωση δώρου Πάσχα Απριλίου για αναστολές συμβάσεων εργασίας και …