Πρόσφατα

Περισσότερα Νέα

Πρόσληψη ετήσια

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα άτοµο συνολικής διάρκειας έως 12 µήνες, για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας …

Διαβάστε περισσότερα »