Πάτρα: Απολύσεις συνδικαλιστών από τη MEGA FOUR SECURITY Α.Ε και εντολή Εισαγγελέα για αναζήτηση των νομίμων εκπροσώπων στα πλαίσια του αυτοφώρου

Στην απόλυση 3 εργαζομένων και μάλιστα εκλεγμένων συνδικαλιστικών στελεχών της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Πανελλαδικό Κλαδικό Σωματείο Προσωπικού Ασφαλείας», η οποία εδρεύει στο Νομό Αχαϊας, προχώρησε η εταιρεία «MEGA FOUR SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
Η MEGA FOUR SECURITY παραβίασε το συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982, περί προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών και  στις 22.8.2012 κατήγγειλε παρανόμως και εκδικητικά τις συμβάσεις εργασίας των τριών πατρινών συνδικαλιστών.
Οι απολυμένοι συνδικαλιστές και το προεδρείο του Σωματείου μετέβησαν χθες το πρωί στα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας Πάτρας, συνοδευόμενοι από το Μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ κ. Δ. Καραγεωργόπουλο και υπέβαλλαν έγγραφη καταγγελία κατά των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας. Αμέσως η Επιθεώρηση Εργασίας υπέβαλλε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πλημελειοδικών Πάτρας και εκδόθηκε εντολή αναζήτησης των υπευθύνων της εταιρείας στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.
Σήμερα το πρωί οι συνδικαλιστές διοργανώνουν 2ωρη διαμαρτυρία έξω από το κατάστημα PRAKTIKER στην Ακτή Δυμαίων, η φύλαξη του οποίου έχει ανατεθεί στη MEGA FOUR SECURITY.
Διαβάστε παρακάτω την καταγγελία που υπέβαλλαν σήμερα το πρωί στην Επιθεώρηση Εργασίας οι συνδικαλιστές:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Της πρωτοβάθμιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλαδικό
Κλαδικό Σωματείο Προσωπικού Ασφαλείας»
, το οποίο εδρεύει στο Νομό Αχαϊας
και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα.

ΚΑΤΑ

1.      Της εδρεύουσας στην
Αργυρούπολη Αττικής (Κύπρου & Λ. Αργυρουπόλεως 1) εταιρείας, με την
επωνυμία «MEGA FOUR SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2.      Του Μαρκόπουλου
Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, κάτοικου, ως εκ της εργασίας του, Αργυρούπολης
Αττικής (Κύπρου & Λ. Αργυρουπόλεως 1), με την ιδιότητά του ως προέδρου και
διευθύνοντος συμβούλου της άνω εταιρείας.

3.      Του Σιτζάνη
Εμμανουήλ, κάτοικου, ως εκ της εργασίας του, Αργυρούπολης Αττικής (Κύπρου &
Λ. Αργυρουπόλεως 1), με την ιδιότητά του ως Γενικού Διευθυντή και φερόμενου ως
νομίμου εκπροσώπου της άνω εταιρείας.

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Στο
πλαίσιο ατομικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που σύναψαν με
την εταιρεία «MEGA FOUR SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», οι συνάδελφοι Διαμαντόπουλος
Γεράσιμος, Παναγόπουλος Ιωάννης, και Οχτάρας Χρίστος
, εργάζονταν ως Περιφερόμενοι
Φύλακες σημείων καταστημάτων Ν. Αχαϊας και συγκεκριμένα ο 1ος από 24.1.2005,
ο 2ος από 10.1.2005, ο 4ος από 2.7.2007.

Από
την έναρξη δε της εργασιακής τους σχέσης, άπαντες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους,
επιδεικνύοντας απαράμιλλη επιμέλεια, συνέπεια, υπευθυνότητα και εργατικότητα,
χωρίς ποτέ να έχουν δεχθεί την παραμικρή αρνητική κριτική κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, ενώ πολλάκις τύχαναν επαίνων και ευμενών σχολίων από τους
Προϊσταμένους και Διευθυντές τους . Κατά τα λοιπά οι σχέσεις τους με τους
συναδέλφους τους υπήρξαν πάντοτε άριστες και καθόλα αρμονικές, καθότι ποτέ δεν
αποτελέσαν αιτία προστριβών και εντάσεων. Αντιθέτως επιστρατεύοντας όλα τα
τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα συντελέσανε αποφασιστικά στην εύρυθμη
λειτουργία της επιχείρησης.

Ωστόσο
μετά από πολλά έτη συνεχούς απασχόλησης, η καθής όλως αιφνιδίως, κοινοποίησε
την 21.8.2012, δια δικαστικού επιμελητή, έγγραφη καταγγελία της εργασιακής τους
σχέσης

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι ότι η ως άνω καταγγελία
υπήρξε πλήρως προκλητική, παράνομη, καταχρηστική και ως εκ τούτου άκυρη, διότι
πραγματικό παραγωγικό αίτιο αυτής αποτέλεσε η έντονη και επί μακρό χρόνο
συνδικαλιστική δράση απάντων των απολυμένων.

Ειδικότερα,
διευκρινίζουμε ότι άπαντες είναι εκλεγμένα μέλη της πρωτοβάθμιας κλαδικής
συνδικαλιστικής οργάνωσης, με την επωνυμία «Πανελλαδικό
Κλαδικό Σωματείο Προσωπικού Ασφαλείας»
. Συγκεκριμένα ο 1ος από
τους απολυμένους Διαμαντόπουλος
Γεράσιμος είναι Αντιπρόεδρος της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο
Παναγόπουλος Ιωάννης είναι Ταμίας της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης και ο
Οχτάρας Χρίστος είναι εκλεγμένο μέλος της επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του
ως άνω σωματείου.

Όλοι
τους στηρίξανε δυναμικά όλες τις αποφάσεις που έλαβε το Σωματείο μας για την
προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, κατά το προηγούμενο διάστημα, όπου η
επιχείρηση, προφασιζόμενη τη γενικότερη παγκόσμια οικονομική κρίση, προσπάθησε
να επιβάλει στους εργαζομένους δυσμενή εργασιακά μέτρα. Όλες δε οι ανωτέρω κινήσεις
επεβλήθησαν παρανόμως από την εργοδότρια εταιρεία  και όλοι τους αντιδρούσανε εντόνως και ασκούσανε
συνδικαλιστικές πιέσεις δια αγωνιστικών μέσων στα οποία άπαντες εξ αυτών
πρωτοστατήσανε, αντιστεκόμενοι στην αντεργατική και εκδικητική προς συγκεκριμένους
εργαζομένους στάση της διοίκησης.

Άπαντες
δε υπήρξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στην καθής ενεργά
συνδικαλιζόμενοι.

 ΝΟΜΙΚΗ
ΒΑΣΗ

1.
Σύμφωνα με το Ν. 1264/1982 ειδική προστασία απολαμβάνουν τα συνδικαλιστικά
στελέχη, καθώς ως άκυρη προβλέπεται η καταγγελία της σχέσης εργασίας των μελών
της διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης, ενώ η ως άνω προστασία ισχύει κατά τη
διάρκεια της θητείας και ένα χρόνο μετά τη λήξη της, εκτός εάν συντρέχει ένας
από τους σπουδαίους λόγους που αναφέρονται στο νόμο και διαπιστωθεί αρμοδίως.
Συνεπώς εάν απολυθεί συνδικαλιστικό στέλεχος χωρίς να διαπιστωθεί η ύπαρξη
σπουδαίου λόγου από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 1264/1982
η απόλυση είναι άκυρη και διώκεται ποινικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του ίδιου νόμου.

Το
περιεχόμενο δηλαδή της ως άνω προστασίας συνίσταται στον περιορισμό του
δικαιώματος για απόλυση, η οποία δεν μπορεί να γίνει παρά για ορισμένους λόγους
περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 10 του Ν. 1264/1982 και μετά από κρίση της
ειδικής επιτροπής του άρθρου 15 του ως άνω Νόμου, η οποία κρίνει για το αν
συντρέχει ένας από τους λόγους για τον οποίο επιτρέπεται η καταγγελία. Εφόσον
δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία από τον εργοδότη, ήτοι η προσφυγή αυτού στην
ειδική επιτροπή προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών, η γενόμενη καταγγελία
είναι άκυρη.

Εν
προκειμένω, η εργοδότρια εταιρεία, παρά την προαναφερόμενη απαγόρευση και χωρίς
να ακολουθήσει την ως άνω διαδικασία, προέβη σε καταγγελία της ατομικής τους σύμβασης
εργασίας, η οποία είναι άκυρη ως αντίθετη σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.
Ειδικότερα, κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβαση εργασίας τους και οι 3 εξ
αυτών προστατεύονταν ως συνδικαλιστικά στελέχη, ενώ η εταιρεία γνώριζε την
ιδιότητά τους αυτή.

Κατά
συνέπεια είναι άκυρη η καταγγελία της ατομικής σύμβασης εργασίας τους, λόγω των
ως άνω συνδικαλιστικών τους ιδιοτήτων.

 

2.
Επίσης από το Ν. 1264/1982 αναγνωρίζεται και γενική προστασία στους
εργαζομένους για τη συνδικαλιστική τους δράση, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου αυτού είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας οποιουδήποτε
εργαζόμενου για νόμιμη συνδικαλιστική δράση, όταν δηλαδή αυτή ασκείται στα όρια
του Νόμου και εστιάζεται σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στη διαφύλαξη και
προαγωγή των οικονομικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών
συμφερόντων, καθώς και αυτή που γίνεται ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους ίδιους
σκοπούς.

Έχει
δε κριθεί νομολογιακά ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 1264/1982 είναι
άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση. Για να
είναι δε άκυρη, κατά το ως άνω άρθρο η καταγγελία δεν απαιτείται η
συνδικαλιστική δράση να αποτελεί την αποκλειστική αιτία της απόλυσης, αλλά
αρκεί ότι συντέλεσε απλώς στην απόφαση για την απόλυση, με την έννοια ότι χωρίς
αυτή ο εργοδότης δεν θα προέβαινε στην καταγγελία (ΑΠ 282/2009, ΕΕργΔ 2009,
1544)

Έτσι
η καταγγελία της σύμβασης εργασίας απάντων των απολυμένων μελών  είναι σε κάθε περίπτωση άκυρη ως καταχρηστική,
διότι τα παραγωγικά αίτια που οδήγησαν στην απόλυσή τους, υπερβαίνουν τα όρια
άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα
χρηστά ήθη ή από τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, αφού η
απόλυσή τους έγινε ως επιτίμιο και αποκλειστικά και μόνο για λόγους εκδίκησης,
εξαιτίας της συνδικαλιστικής τους δράσης, όπως αυτή αναπτύχθηκε στην
συνδικαλιστική μας οργάνωση.

Η
βολή που δεχόμεθα και ως συνδικαλιστική οργάνωση κατά την δεδομένη χρονική
στιγμή δεν είναι τυχαία, αλλά εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο διαρκούς
δίωξης των εργαζομένων που ενεργοποιούνται συνδικαλιστικά.. Η καθής δηλαδή έχει
στοχοποιήσει συγκεκριμένους εργαζομένους, οι οποίοι αντιστέκονται και σε κάθε
ευκαιρία προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτούς, αρνούμενη οποιαδήποτε νόμιμη αντίδραση
ή διαμαρτυρία.

Δεδομένου
λοιπόν ότι όλες οι ανωτέρω καταγγελίες συνδέονται με τη νόμιμη συνδικαλιστική
μας δράση, αντίκεινται ρητά στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1264/1982
και διώκονται από το άρθρο 23 του ίδιου νόμου.

 Γνωρίζοντας
λοιπόν η εταιρεία και οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ότι ειδικά προστατευτικά
πλαίσια εμπόδιζαν την απόλυσή  τους και
θέλοντας αφενός μεν να παρακάμψει αυτά αφετέρου δε να γλιτώσει από
«ανεπιθύμητους» συνδικαλιστές, προφασίστηκε την κατάργηση πόστου φύλαξης, ώστε
να προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης των συναδέλφων.

 Εν
προκειμένω με την λήξη της εργασιακής τους σχέσης δεν υφίσταται απλώς επείγουσα
περίπτωση και κίνδυνος των δικαιωμάτων μας, αλλά συντρέχει κατεπείγουσα
περίπτωση και σοβαρότατη πιθανότητα δημιουργίας τετελεσμένων γεγονότων, που όχι
μόνο θέτουν σε κίνδυνο, αλλά ουσιαστικά και τυπικά ματαιώνουν την οποιαδήποτε
διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και προβολή των αξιώσεών μας, ενώ παράλληλα
θέτουν και το ενδεχόμενο ματαίωσης της συνδικαλιστικής μας δράσης.

Επειδή
για όλους τους ανωτέρω λόγους η καταγγελία της εργασιακής μας σχέσης είναι
παράνομη, καταχρηστική και ως εκ τούτου άκυρη.

Επειδή,
οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας έχουν διαπράξει ποινικό αδίκημα διωκόμενο
από το Άρθρο 23 του Ν.1264/1982.

Επειδή
η άρνηση της εταιρείας να αποδεχθεί την εργασία των συναδέλφων  μας έχει στερήσει το αποκλειστικό βιοποριστικό
μέσο που διαθέτουν με άμεση συνέπεια να περιέλθουν σε δεινή οικονομική
κατάσταση αντιμετώπισης των βιοποριστικών αναγκών τους, όπως ανωτέρω αναφέρονται
και ως εκ τούτου υπάρχει επείγουσα περίπτωση άμεσης παρέμβασης της υπηρεσίας
σας.

Επειδή
λοιπόν παρίσταται άμεση ανάγκη και κατεπείγουσα περίπτωση προς αποτροπή του
επικείμενου κινδύνου τόσο της απονεκρώσεως της εργασιακής τους  σχέσης όσο και της περιελεύσεως τους σε πλήρη
ένδεια, καθόσον η εν λόγω εργασία αποτελεί για αυτούς βιοποριστικό μέσο.

Επειδή
πρέπει να ασκηθεί από την υπηρεσία σας αυτεπάγγελτα δίωξη κατά των νομίμων
εκπροσώπων της εταιρείας.

Επειδή
η παρούσα καταγγελία είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και
με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας και των μελών μας.

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να ασκηθούν
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία σας όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την ποινική
δίωξη των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας και κάθε άλλου υπευθύνου, στα
πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.

Να συγκληθεί
άμεσα τριμερή εργατική διαφορά (Ν.1876/1990).

Να
επιβληθούν όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Να
υποχρεωθεί η καθής να αποδέχεται προσωρινά τις προσηκόντως προσφερόμενες
υπηρεσίες τους.

Πάτρα, 22.8.2012

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                      Ο
Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μιχαήλ                                      Κρίγκος Νικόλαος

 

 
 
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μητσοτάκης προς Σκόπια και Τουρκία: Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους

Για την Τουρκία ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «οι κόκκινες γραμμές μας είναι αδιαπραγμάτευτες, και …

One comment

  1. εδω η ελλαδα βουλιαζει οι συνδηκαλιστεσ μασ λειπανε.