ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου

Συνδικαλιστή - Ενεργού Δημότη

 [email protected]
Αν και στην
Ελλάδα δεν έχει υπάρξει προηγούμενο, η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι η
ιδιωτικοποίηση του νερού έχει ως σύνηθες αποτέλεσμα την αλματώδη αύξηση των τιμών και σε ορισμένες
περιπτώσεις την υποβάθμιση της
ποιότητας του.

Παρότι η τάση στην Ευρώπη είναι η ανάκτηση
των εταιριών ύδρευσης από τους δήμους και τους δημότες, για
μια ακόμη φορά με καθυστέρηση εικοσαετίας το ελληνικό κράτος «εκσυγχρονίζεται»
προς το παρελθόν.

 
 • Ποια άραγε θα
  είναι η μοίρα της ύδρευσης κοστοβόρων για την ιδιωτική πρωτοβουλία  απόμακρων
  η αραιοκατοικημένων περιοχών;
 • Τι
  είδους οικολογική επιβάρυνση μπορεί να επιφέρει η περαιτέρω
  απώλεια κοινωνικού ελέγχου στην ποσότητα του νερού που αντλείται και στο πού πωλείται;
 • Τι ακριβώς θα
  πωληθεί εν τέλει και σε τι ζημία του κοινωνικού συνόλου δεδομένου ότι
  οι επενδύσεις υψηλού κόστους αυτών των επιχειρήσεων αφορούν τις υποδομές τους που ήδη έχουν
  πληρωθεί με έξοδα των φορολογούμενων πολιτών;

Τέτοια
ερωτήματα μας κάνουν ιδιαίτερα επιφυλακτικούς στην ρητορική οικολογικών «ευαισθησιών» που αναπτύσσεται από τους
υπέρμαχους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τομέα των υδάτινων πόρων και
σκεπτικούς στην προθυμία με την οποία η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να
θέλει να «απεμπλακεί» από ένα πολυδιάστατο ζήτημα όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων της
χώρας.

Ως ενεργός Δημότης προτείνω  λοιπόν την
ανάληψη πρωτοβουλίας ενεργών και ευαισθητοποιημένων συνδημοτών που αντιτίθενται
στην ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων και της διανομής τους στην περιοχή μας.
Το καθαρό προσιτό νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει να παραμείνει ένα
δημόσιο αγαθό. Επιβάλλεται να ενημερωθούν όλοι οι συμπολίτες μας για τις
επιπτώσεις του να επιτραπεί στις εταιρείες να εμπορευματοποιήσουν και να
κερδίσουν από τα περιορισμένα αποθέματα υδάτινων πόρων. Η ιδιωτικοποίηση του
νερού είναι πρωτίστως θέμα δημοκρατίας. Αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε την
ύδρευση μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε οτιδήποτε; Προτείνω όσοι ενδιαφερόμαστε
για το μέλλον των υδάτινων πόρων στη χώρα και την πόλη μας, να ευαισθητοποιήσουμε
το κοινό σχετικά με το ευρύτερο θέμα της προσεκτικής διαχείρισης των υδάτων για
ιδιωτική και γεωργική χρήση. Να συνασπιστούμε - συνεταιριστούμε όλοι οι Πατρινοί
και να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε δυναμικά (σε επίπεδο κινητοποιήσεων
και σε οικονομικό επίπεδο) το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης της Δημοτικής Εταιρείας
Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας.

Το
ελληνικό δημόσιο και η ΤΡΟΙΚΑ έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους για την πώληση των
εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης ανά την Ελλάδα.

Εμείς
πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, στην περίπτωση που η κυβέρνηση
αποφασίσει να προχωρήσει στην πώληση της δικής ΔΕΥΑΠ, να διεκδικήσουμε την
εξαγορά της εταιρείας οι ίδιοι οι πολίτες.
Η ΔΕΥΑΠ είναι πράγματι δική μας, των πολιτών-καταναλωτών που
την έχουν πληρώσει και την έχουν φτάσει μέχρις εδώ. Αντί λοιπόν να αφήσουμε το
νερό που πίνουμε να πουληθεί από τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του, το ελληνικό
δημόσιο και το Δήμο, σε μια πολυεθνική του κλάδου του νερού, κινητοποιούμαστε
και οργανωνόμαστε ως πολίτες της Πάτρας, και όχι μόνο, ενώνουμε τις δυνάμεις
μας για να αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση διεκδικώντας την εξαγορά εμείς οι
ίδιοι.
Παρακάτω παραθέτω σχέδιο καταστατικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, το οποίο και θέτω σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν στην ιδρυτική διακήρυξη της:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 (
Κ.Ε.Υ.Α.Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ)

 
΄Αρθρο 1

ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι υπογράφοντες
………………………………………………………………………….. ιδρύουμε την Κοινωνική Εταιρεία Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Πάτρας με έδρα τ.. ………….. και σκοπό την εξαγορά της ΔΕΥΑΠ, από
κοινού με άλλους συνεταιρισμούς του αυτού σκοπού,
μέσω της ένωσης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης –
Αποχέτευσης με την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας, της οποίας μέτοχοι θα είναι οι
ανά δήμο και δημοτική κοινότητα του Δήμου Πατρέων, με σκοπό την εξαγορά και τη
διαχείριση της ΔΕΥΑΠ και την παροχή νερού στα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις με υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές, προστασία του περιβάλλοντος,
δημοκρατική λειτουργία και κοινωνική δικαιοσύνη. Η διάρκεια της Εταιρείας
ορίζεται στα 50 χρόνια.

 

Άρθρο 2

ΜΕΛΗ

Μέλη της ΚΕΥΑΔ Πάτρας
μπορούν να γίνουν φυσικά η νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία
:

1.       
Υδροδοτούνται
από την ΔΕΥΑΠ ή υποστηρίζουν τους σκοπούς της ΚΕΥΑΔ Πάτρας

2.       
Υποβάλλουν
αίτηση εγγραφής στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΥΑΔ Πάτρας δηλώνοντας ότι
αποδέχονται τους όρους του παρόντος καταστατικού. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τις
αιτήσεις στην πρώτη συνεδρίασή του από την υποβολή τους, αιτιολογώντας τυχόν
απόρριψη.

3.       
Καταβάλλουν σε τράπεζα της επιλογής τους το ποσό
των 140,00€ για την αγορά των 14 μερίδων που απαιτούνται ή 10€ για μία μερίδα,
η οποία είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη. Τα μέλη προκειμένου να
διατηρήσουν την ιδιότητά τους ως τακτικά, πρέπει εντός χρονικού διαστήματος 14
μηνών το πολύ, να συμμετάσχουν στην συγκρότηση Ειδικού Αποθεματικού εξαγοράς
της ΔΕΥΑΠ, αγοράζοντας 14 μερίδες τουλάχιστον, για κάθε ένα μέλος,
καταβάλλοντας στην τράπεζα της επιλογής τους συνολικά 140,00€. Η κατάθεση θα
γίνεται σε δύο λογαριασμούς. Στον πρώτο θα κατατίθενται 136,00€ και θα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε δύο κατευθύνσεις, είτε για τη
συμμετοχή του στην δημιουργία του απαιτούμενου κεφαλαίου για την ολοκλήρωση της
εξαγοράς της ΔΕΥΑΠ, είτε σε περίπτωση ματαίωσης του εγχειρήματος θα
επιστρέφεται, στο ακέραιο, σε λογαριασμό που έχει  δηλώσει εκ των προτέρων το κάθε μέλος. Στον
δεύτερο θα κατατίθενται 4,00€ και θα αποτελεί κεφάλαιο κίνησης και λειτουργίας
του Συνεταιρισμού όπου ανήκει το κάθε μέλος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
μπορούν να αποκτήσουν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες χωρίς περιορισμό,
υπό την δέσμευση εκπλήρωσης του προαναφερθέντος όρου συμμετοχής στο Ειδικό
Αποθεματικό Εξαγοράς της ΔΕΥΑΠ.

4.       
Δεν έχουν
νομικά κωλύματα και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Τα
μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από την ΚΕΥΑΔ Πάτρας τουλάχιστο τρία
χρόνια μετά την εγγραφή τους, με έγγραφη δήλωσή τους που υποβάλλεται στο
διοικητικό συμβούλιο τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής
χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τις σχετικές αιτήσεις και
εισηγείται στην ετήσια ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει ή
απορρίπτει τελικά είσοδο και έξοδο μελών, τις μεταβιβάσεις μερίδων, και
συντάσσει με απόφασή της κάθε φορά την ισχύουσα λίστα μελών, μερίδων, του
αντίστοιχου κεφαλαίου καθώς και του σχηματισθέντος Ειδικού Αποθεματικού
Εξαγοράς της ΔΕΥΑΠ. Η ισχύουσα λίστα μελών, όπως εγκρίνεται από την
Γ.Σ., υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές.

Η
ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης του
ποσού εγγραφής στην τράπεζα της επιλογής του και την απόφαση αποδοχής της
αίτησης από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η
συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα
ανάδειξής τους σε όργανα που προβλέπει το παρόν καταστατικό επιτρέπεται μετά
την έγκριση εγγραφής από τη γενική συνέλευση. Στο διάστημα αυτό, μεταξύ της
απόφασης αποδοχής της αίτησης από το Δ.Σ. και της έγκρισής της από τη Γ.Σ., τα
μέλη χαρακτηρίζονται δόκιμα. Η ίδια γενική συνέλευση αποφασίζει για τις
αιτήσεις εγγραφής των μελών, που δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό συμβούλιο.

Η
απόφαση της γενικής συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη
λήξη των εργασιών της στους ενδιαφερόμενους. Κατά της απόφασης επιτρέπεται
προσφυγή στο ειρηνοδικείο Πάτρας. Η απόφαση του ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε
έφεση που ασκείται στο μονομελές πρωτοδικείο Πάτρας. Η απόφαση του μονομελούς
πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.

Με
απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία που προβλέπει το παρόν καταστατικό, το μέλος μπορεί να αποκλειστεί
από την ΚΕΥΑΔ Πάτρας
στις περιπτώσεις που προβλέπει το παρόν καταστατικό ή αν, από παράβαση των
υποχρεώσεών του, βλάπτονται τα συμφέροντα της ΚΕΥΑΔ Πάτρας.
Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της
γενικής συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους αποκλεισμού. Μέσα σε δύο (2)
μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
προσφύγει στο ειρηνοδικείο Πάτρας. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι παραπάνω
διατάξεις του άρθρου αυτού. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από
την ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή
από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία.

Στο
μέλος που αποχωρεί μετά από τρία τουλάχιστο χρόνια ή αποκλείεται από το
συνεταιρισμό αποδίδονται οι συνεταιριστικές μερίδες που εισέφερε το αργότερο
τρεις μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η
αποχώρηση ή ο αποκλεισμός.

Οι
συνεταιριστικές μερίδες μεταβιβάζονται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

 
Άρθρο 3

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Οι
κάτοχοι των μερίδων έχουν την ευθύνη μέχρι του ύψους των μερίδων τους απέναντι
σε τρίτους σε ότι αφορά στην ΚΕΥΑΔ Πάτρας. Η ευθύνη των
μελών δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό τους. Η
σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του
μέλους ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης.

 
Άρθρο 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Κάθε
μέλος συμμετέχει στις διαδικασίες της ΚΕΥΑΔ Πάτρας με μία μόνο
ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που διαθέτει.

Το
μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί και να παίρνει πληροφορίες για την πορεία των
υποθέσεων της ΚΕΥΑΔ Πάτρας, να παίρνει με δικές του δαπάνες αντίγραφα των
πρακτικών της γενικής συνέλευσης, του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών
και ζημιών.

Το
μέλος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη της χρήσης, σύμφωνα με το παρόν
καταστατικό, και στο προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα με τις μερίδες του.

  

ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΕΥΑΔ Πάτρας

Άρθρο
5

ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.      Η
Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ΚΕΥΑΔ Πάτρας
και αποφασίζει για όλα τα θέματα που την αφορούν.

2.      Η
Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση δύο φορές το χρόνο και σε
έκτακτες συνεδριάσεις τουλάχιστο άλλες δύο φορές το χρόνο, μετά από την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 3μήνου της ΔΕΥΑΠ, ύστερα από πρόσκληση του
Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της
διαχειριστικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη
συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και
το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή τα 2/10 των μελών.

Η πρόσκληση
αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα
θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη δεκατέσσερις
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα της γενικής συνέλευσης με κάθε πρόσφορο
μέσο.

Αν το διοικητικό
συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την
υποβολή της αίτησης του εποπτικού συμβουλίου ή των μελών, τη σύγκληση διατάζει
το ειρηνοδικείο Πάτρας, ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν
συντρέχει λόγος.

Η γενική
συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της
συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστο μέλη της ΚΕΥΑΔ Πάτρας.
Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες
χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα
θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ' όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης
παρίστανται τα δύο πέμπτα τουλάχιστον των μελών. Αν δεν υπάρξει και πάλι
απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη
πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της
αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων
στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των εκατό (100).

3.      Στην
αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο πρόεδρος και ο γραμματέας της Γ.
Συνέλευσης. Έως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος ή μέλος του
διοικητικού συμβουλίου ή, αν δεν παραβρίσκεται κανείς, ένας αντιπρόσωπος που
υποδεικνύεται από τη συνέλευση. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της
συνέλευσης και ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο
και από τον ίδιο. Στη συνέλευση μπορεί να παρίστανται αντιπρόσωποι της ‘Ένωσης
ΚΕΥΑΔΠ, ελληνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δικτύων κοινωνικών επιχειρήσεων
ύδρευσης - αποχέτευσης. Η γενική συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα
που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3)
του συνόλου των μελών, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα
που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα
θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των
παρισταμένων μελών. Η ψηφοφορία γίνεται όπως ορίζει το παρόν καταστατικό.

4.      Ειδικά
για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού
και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να
ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

5.      Στην
αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως:  

5.1.  Η
τροποποίηση του καταστατικού.

5.2.  Η
συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση της ΚΕΥΑΔ Πάτρας.

5.3.  Η έγκριση
των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού.

5.4.  Η απόφαση
για συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή.

5.5.  Οι γενικοί
όροι της δραστηριότητας της, ανάλογα με τους σκοπούς της, ιδίως της από κοινού
παροχής των υπηρεσιών της με άλλες κοινωνικές εταιρείες ύδρευσης – αποχέτευσης.

5.6.  Η έγκριση
του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

5.7.  Η εκλογή και
η απαλλαγή κάθε ευθύνης του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου καθώς και των
αντιπροσώπων της ΚΕΥΑΔ Πάτρας σε δευτεροβάθμιες κοινωνικές εταιρείες του αυτού
σκοπού.

5.8.  Η επιβολή
εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών
καταστάσεων.

6.      Οι
αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού
των ψηφισάντων μελών.

7.      Απόφαση
της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την
ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δε
συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει
ένας μήνας από τότε που πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα
ισχύει έναντι όλων.

8.      Η
γενική συνέλευση μπορεί με απόφαση της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του
εδαφίου ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού στο διοικητικό συμβούλιο.

 
Άρθρο
6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Για
τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας της, τη
μεταβολή του ποσού της μερίδας ή της ευθύνης των μελών, τον αποκλεισμό του
μέλους, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση της ΚΕΥΑΔ Πάτρας
ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση
μελών του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και των αντιπροσώπων της ΚΕΥΑΔ
Πάτρας στα όργανα συμμετοχής της. Η Γ. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται σ' αυτήν τα δύο τρία των μελών. Στα θέματα του άρθρου αυτού
απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων των μελών που συγκροτούν
την απαρτία της γενικής συνέλευσης.


Άρθρο
7

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τις
εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της ΚΕΥΑΔ Πάτρας
διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών
και αποτελείται από ένδεκα (11) τουλάχιστον μέλη.

 

Άρθρο
8

ΕΚΛΟΓΗ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις
εκλογές παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόμενος από τον προϊστάμενο του
Πρωτοδικείου Πάτρας.

Η
εκλογή των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου γίνεται με ενιαίο
ψηφοδέλτιο, αποκλειομένων των συνδυασμών, και υποψηφιότητες οι οποίες
αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν υποψηφίους μέχρι
το 20% του αριθμού των εκλεγομένων, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα
κάθε υποψήφιου.

Ψηφοδέλτια,
που δεν έχουν σταυρό προτίμησης είναι λευκά. Ψηφοδέλτια που έχουν σταυρούς
περισσότερους από το 20% του αριθμού των συμβούλων που εκλέγονται, είναι άκυρα.

Η
σειρά των εκλεγομένων συμβούλων προκύπτει από τον αριθμό των σταυρών που
έλαβαν, αρχίζοντας από τον πρώτο σε σταυρούς. Οι μη εκλεγέντες είναι  επιλαχόντες.

Η
σειρά που προκύπτει από την εκλογή του Δ.Σ. ισχύει και για την εκλογή των
αντιπροσώπων της ΚΕΥΑΔ Πάτρας στη γενική συνέλευση της Ένωσης των
Συνεταιρισμών ΚΔΕΥΑΠ Α.Ε., όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 1 του παρόντος
καταστατικού.

 
Άρθρο
9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το
διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη. Δέκα (10) εκλέγονται από
τη γενική συνέλευση, ενώ ένα (1) από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι
εργαζόμενος/η της ΔΕΥΑΠ, ο/η οποίος/α εκλέγεται από τους εργαζόμενους στην
περιοχή της ΚΕΥΑΔ Πάτρας χάνει δε τη θέση του/της στο διοικητικό
συμβούλιο όταν πάψει να εργάζεται στην ΔΕΥΑΠ.

Με
πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και
εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον
ταμία και τα άλλα μέλη του, που έχουν την ευθύνη για καθήκοντα που προβλέπει ο
Κανονισμός Λειτουργίας της ΚΕΥΑΔ Πάτρας. Το διοικητικό
συμβούλιο μέσα σ' ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώριση στο
προβλεπόμενο από το σχετικό νόμο Μητρώο.

Η
διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο χρόνια, ενώ
τα μέλη του δεν μπορούν να επανεκλέγονται για πάνω από δύο συνεχόμενες
θητείες. 

Το
διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο μία φορά το
μήνα και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3)
τουλάχιστο μέλη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα
μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο
πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Μέλος
του διοικητικού συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα
ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή συγγενή πρώτου
βαθμού.

Το
διοικητικό συμβούλιο υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
εκπροσωπεί την ΚΕΥΑΔ Πάτρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Το
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του ή να αναθέτει
ειδικά καθήκοντα σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε υπάλληλο της ΚΕΥΑΔ Πάτρας.

Τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που
καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της ΚΕΥΑΔ Πάτρας.

Το
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την ημέρα εκλογής του,
υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και έγκριση Σχέδιο Κανονισμού
Λειτουργίας της ΚΕΥΑΔ  Πάτρας.

Μέλος
του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις του
Δ.Σ. αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που το
μέλος που αντικαταστάθηκε είχε ειδικά καθήκοντα με βάση το καταστατικό και τον
κανονισμό λειτουργίας (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας κλπ.), το
Δ.Σ. επανεκλέγει μέλος του, το οποίο θα ασκεί αυτά τα ειδικά καθήκοντα.

Στα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να
παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης τους. Η αποζημίωση αυτή
δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της
εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 

 Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. Φροντίζει για την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών
του Συνεταιρισμού.

β.  Προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του
Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.

γ.  Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ.  Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία.

ε.  Επιβλέπει μαζί με τον Ταμία και ελέγχει με
μονογραφή τη σύνταξη των μηνιαίων καταστάσεων του Ταμείου, οι οποίες
υποβάλλονται και στο Εποπτικό Συμβούλιο, καθώς και του Ισολογισμού, του
Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του έτους και την υποβολή τους στην κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

στ.  Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές
και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για
τις Γενικές Συνελεύσεις 

ζ.  Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου. 

η.  Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη
δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.

θ.  Δίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή, το Εποπτικό
Συμβούλιο και τους Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες, που ζητούνται απ’
αυτούς. 

Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει
ο Αντιπρόεδρος του Συνεταιρισμού.

 

 

2.  
Ο
Γραμματέας ενδεικτικά: 

α. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.

β.  Συντάσσει την αλληλογραφία και όλα τα έγγραφα
του Συνεταιρισμού, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών.

γ.  Έχει την Διεύθυνση των Γραφείων του
Συνεταιρισμού και του Αρχείου.

δ.  Προΐσταται του βοηθητικού προσωπικού του
Συνεταιρισμού και ρυθμίζει τις εργασίες του.

Σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα,  αυτός αναπληρώνεται από Σύμβουλο που ορίζει
το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.  
Ο Ταμίας
εκτελεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Φροντίζει για την είσπραξη των διαφόρων οφειλών
των μελών του Συνεταιρισμού προς αυτόν και κάθε οφειλής γενικά προς τον
Συνεταιρισμό, καθώς και των διαφόρων οφειλών προς το Συνεταιρισμό

β.  Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, σύμφωνα με
ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

γ.  Εκτελεί κάθε σχετική προς την Υπηρεσία του
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ   Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου,  τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.

ε.  Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου
και καταρτίζει με τον Λογιστή ή τον Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.

στ.  Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο
Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ.  Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του
Συνεταιρισμού στο Υποκατάστημα Τράπεζας με την οποία συναλλάσσεται ο
Συνεταιρισμός, κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του
Συνεταιρισμού, σε μετρητά ποσό έως 1.000 χίλια ευρώ,  το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι το διπλάσιο,

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί τα
καθήκοντα του Ταμία να ανατεθούν σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού.

 
Άρθρο
10

ΕΠΟΠΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το
εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη και εκλέγεται με όμοιο τρόπο
όπως και το Δ.Σ., ενώ ένα (1) μέλος του εκλέγεται από τους εργαζόμενους όπως
και στο Δ.Σ. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο
εποπτικό συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν
επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού.

Το
εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την
τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής
συνέλευσης.

Το
εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε
βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και
διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της ΚΕΥΑΔ Πάτρας.
Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως
τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

Το
εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και
των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση,
υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη γενική
συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που
μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα της ΚΕΥΑΔ Πάτρας.


Άρθρο
11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η
ΚΕΥΑΔ Πάτρας
τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επί πλέον :

α. Βιβλίο
μητρώου των μελών στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής,
το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων
και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.

β.  Βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

γ.  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού
συμβουλίου.

δ.  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του εποπτικού
συμβουλίου.

Τα
βιβλία υπό στοιχεία α' έως δ' θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον
ειρηνοδίκη Πάτρας.

Η
πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Στο
τέλος της διαχειριστικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει τον
ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τους υποβάλλει στην
τακτική γενική συνέλευση για έγκριση.

Στη
γενική συνέλευση υποβάλλεται και η έκθεση του εποπτικού συμβουλίου.

Το
διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων
χρήσης στο εποπτικό συμβούλιο για έλεγχο τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από
την ημέρα σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Το
εποπτικό συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή
των παραπάνω στοιχείων. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και η
έκθεση του εποπτικού συμβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών δεκαπέντε
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της συνέλευσης.

Ο
ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα
μήνα από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση σε εφημερίδα της Πάτρας και
των Αθηνών.

Τα
καθαρά κέρδη της ΚΕΥΑΔ Πάτρας διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού, έκτακτων
ή ειδικών αποθεματικών και όχι για διανομή στα μέλη.

Για
το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παρακρατείται τουλάχιστον το ένα δέκατο των
καθαρών κερδών της χρήσης.

Ιδιαίτερη
μέριμνα της ΚΕΥΑΔ Πάτρας αποτελεί η συγκρότηση του Ειδικού Αποθεματικού
Εξαγοράς της ΔΕΥΑΠ, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 παραγρ. 3 του παρόντος.

Η
παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του τακτικού αποθεματικού έχει
εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.

Η
γενική συνέλευση μπορεί ν' αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών και άλλων
έκτακτων αποθεματικών. Ειδικό αποθεματικό προβλέπεται για την πραγματοποίηση
κοινωνικών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων της ΚΕΥΑΔ Πάτρας
με σκοπό την υποστήριξη των μελών της και των κατοίκων της περιοχής λειτουργίας
της.

Το
υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των αποθεματικών αποτελεί
κεφάλαιο συλλογικής ιδιοκτησίας των μελών και διατίθεται για την εκπλήρωση των
σκοπών της ΚΕΥΑΔ Πάτρας.

Στα
καθαρά κέρδη συνυπολογίζονται τα επιστρεφόμενα ποσά, εκπτώσεις ή άλλες μορφές
παροχών.

 Άρθρο
12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Η ΚΕΥΑΔ Πάτρας με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συμμετέχει σε Ένωση Κοινωνικών –
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης του αυτού σκοπού. Στο παρόν
Καταστατικό δηλώνεται η επιδίωξη συγκρότησης Ένωσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάτρας, με σκοπό τον αναφερόμενο στο Άρθρο
1.


Άρθρο
13

ΔΙΑΛΥΣΗ  - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.  
Η ΚΕΥΑΔ Πάτρας
διαλύεται:

α. Αν τα μέλη της μειωθούν κάτω των εκατό (100).

β.  Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, που ορίζει
το παρόν καταστατικό, και δεν αποφασιστεί η παράταση του από τη γενική
συνέλευση.

γ.  Αν αποφασίσει η γενική συνέλευση.

δ.  Αν κηρυχτεί σε πτώχευση.

Η διάλυση
καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου Πάτρας.

2.  
Τη διάλυση
της ΚΕΥΑΔ Πάτρας ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η ΚΕΥΑΔ  Πάτρας κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η
διαδικασία του εμπορικού νόμου. Την εκκαθάριση διενεργεί το εποπτικό συμβούλιο.
Η ΚΕΥΑΔ Πάτρας λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή της,
εφ' όσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι
εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η
περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της ΚΕΥΑΔ Πάτρας Το υπόλοιπο διανέμεται στα
μέλη ανάλογα με τις μερίδες τους.

3.  
Αν η ΚΕΥΑΔ
Πάτρας διαλυθεί λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω της πτώχευσής της, η οποία
όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση της με
απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο του ειρηνοδικείου Πάτρας.

4.  
Σε
περίπτωση διάλυσης της ΚΕΥΑΔ Πάτρας για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 1,
περίπτωση α', η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση
της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει για την
αναβίωση της ΚΕΥΑΔ Πάτρας Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι η ΚΕΥΑΔ Πάτρας
δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή
υπολοίπου στα μέλη.

5.  
Η ΚΕΥΑΔ Πάτρας
μπορεί να συγχωνευτεί με άλλη ή άλλες επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, υπό
την προϋπόθεση ότι η νέα επιχείρηση θα έχει το χαρακτήρα και τους σκοπούς της
ΚΕΥΑΔ Πάτρας Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων και
καταχώρηση του νέου καταστατικού, το οποίο δεν μπορεί να αναιρεί τις βασικές
διατάξεις του παρόντος, στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου εκείνου,
στην περιφέρεια του οποίου θα έχει την έδρα της η μετά τη συγχώνευση κοινωνική
επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης. Από την καταχώριση αυτή η νέα κοινωνική
επιχείρηση υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται απ' αυτήν χωρίς
διακοπή.

 Άρθρο 14

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ

1.  
Αν η ΚΕΥΑΔ
Πάτρας αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ή αν κατά τη σύνταξη
του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το
ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των μελών, το διοικητικό
συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη γενική
συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη. Στη γενική συνέλευση
υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την περιουσιακή
κατάσταση της ΚΕΥΑΔ Πάτρας και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη
εισφορά επιβάλλεται στα μέλη αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με την απαρτία
του άρθρου 7 και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Πίνακας για τις
έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές
εισφορές υποβάλλεται αμέσως από το διοικητικό συμβούλιο στο ειρηνοδικείο και
κηρύσσεται απ' αυτό εκτελεστός.

2.  
Η ΚΕΥΑΔ Πάτρας
κηρύσσεται σε πτώχευση στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης
παραγράφου:

α. Με αίτηση
οποιουδήποτε δανειστή, αν το διοικητικό συμβούλιο δε συγκαλεί τη γενική
συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς.

β.  Με
αίτηση της ΚΕΥΑΔ Πάτρας ή οποιουδήποτε δανειστή, αν η επιβολή έκτακτης εισφοράς
αποτύχει. Αρμόδιο για την πτώχευση δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο Πάτρας.
Καθήκοντα εισηγητή δικαστή εκτελεί ο ειρηνοδίκης. Σύνδικος διορίζεται αυτός που
υποδεικνύει η πλειοψηφία των πιστωτών, εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το
επιτρέπει.

 
Άρθρο 15

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με το καταστατικό
αυτό ορίζεται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα μεριμνήσει,

 

α)     για την έγκριση του παρόντος καταστατικού

β)     για τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής
Συνέλευσης, και τη διεξαγωγή της εκλογικής

     διαδικασίας, η οποία θα αναδείξει τα
όργανα διοίκησης της ΚΕΥΑΔ Πάτρας αποτελούμενη
από τους :

1.     
………………………………
           :
………………………………………………………………………………………………..…

2.     
………………………………            :
………………………………………………………………………………………………..…

3.     
………………………………            :
………………………………………………………………………………………………..…

4.     
………………………………            :
………………………………………………………………………………………………..…

5.     
………………………………            :
………………………………………………………………………………………………..…

6.     
………………………………            :
………………………………………………………………………………………………..…

7.     
………………………………            :
………………………………………………………………………………………………..…

8.     
………………………………            :
………………………………………………………………………………………………..…

9.     
………………………………            :
………………………………………………………………………………………………..…

10. ………………………………            :
………………………………………………………………………………………………..…

11. ………………………………            :
………………………………………………………………………………………………..…

  

Άρθρο 16

Για θέματα που δεν
ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου
1667/1986 και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του ή νεότεροι νόμοι που θα τον
αντικαταστήσουν.


Άρθρο 17

Το παρόν
καταστατικό που αποτελείται από 17 άρθρα, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και
έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπεγράφη από αυτούς,
προκειμένου να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ και να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις
επιταγές του Νόμου, στα σχετικά βιβλία του Ειρηνοδικείου Πάτρας.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ο κατώτατος μισθός στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει, στις 11:00, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία …