367 προσλήψεις με οκτάμηνα στο Υπουργείο Πολιτισμού

Νέες προσλήψεις για διάφορες ειδικότητες και για οκτάμηνη
διάρκεια ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού για την στελέχωση Εφορειών
Αρχαιοτήτων ανα την χώρα. 
Ο αριθμός των προσλήψεων ορίζεται σύμφωνα με την
απόφαση σε 367.

Οι θέσεις και οι ειδικότητες:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3 ΔΕ
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 10 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ 4 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 8 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 23 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ 16 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 4 ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 25 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 6 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΒλΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 16 ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 12 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ (ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ &
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 8 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ (ΔΕΛΦΟΙ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Σ 2 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ &
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 6
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 8 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3 ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 40 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ &
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 3 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και
ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
10 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 6 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 6 ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3 ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ 10 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει
αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2 ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 8 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ 23 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 16 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 4 ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 25 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 6 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΒλΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 16 ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 12 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ (ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ &
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ 8 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ (ΔΕΛΦΟΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Σ 2 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 6 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 8 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ &
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 40 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ
ΠΟΛΙΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει
αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και
ελλείψει αυτών ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 3 ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 10 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 6 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ 6 ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3 ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 10
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 8 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ 23 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 16 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 4 ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 25 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 6 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΒλΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 16 ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 12 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ (ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ 1 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ &
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 8
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ (ΔΕΛΦΟΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Σ 2 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ 3 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 6
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
8 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 40 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και
ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ 1 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 3 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και
ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
10 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 6 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 6 ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 1 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 1 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ- ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

«Γαλάζια πιράνχας» ροκανίζουν το ΑΣΕΠ-Μοντέλο με ιδιωτικονομικά κριτήρια προωθεί η κυβέρνηση

Η επίθεση του Μαξίμου, διά στόματος μάλιστα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε βάρος του Ανώτατου Συμβουλίου …