Προηγείται η εργασιακή εμπειρία των πτυχίων στα υπέρ ανέρευσης εργασίας

agoraergasias_F14071Σημαντικότερη θεωρεί το 83% των Ελλήνων την εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την εκπαίδευση, κατά την αναζήτηση εργασίας, σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor της Randstad Hellas, που πραγματοποιήθηκε το β' τρίμηνο του 2013, συμφωνώντας με το 81% των ερωτηθέντων παγκοσμίως.
Την ίδια άποψη μοιράζονται οι ερωτηθέντες σχεδόν σε κάθε χώρα, ενώ το υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζεται στην Κίνα (92%), το Ηνωμένο Βασίλειο (91%) και την Ινδία (91%).
Επίσης, το 74% των νέων (ηλικίας έως 25 ετών) στην Ελλάδα πιστεύει ότι η εργασιακή εμπειρία είναι πιο σημαντική από το επίπεδο εκπαίδευσης.
Είναι ενδιαφέρον ότι οι νέοι στη Δανία και τη Νορβηγία (50% και 52% αντίστοιχα), δεν εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι η εμπειρία είναι πιο σημαντική για τους ίδιους.
Άλλες χώρες, στις οποίες επικρατεί η άποψη ότι η εμπειρία παίζει καθοριστικότερο ρόλο συγκριτικά με την εκπαίδευση, είναι η Κίνα (90%), η Τουρκία (85%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (82%).
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 69% των νέων υπαλλήλων (ηλικίας έως 25 ετών) δηλώνει ότι όλο και πιο συχνά αισθάνεται ότι η εργασιακή εμπειρία μετρά περισσότερο από την εκπαίδευση.

Πρόθυμοι να μετακινηθούν για μια θέση εργασίας;

Περίπου οι μισοί υπάλληλοι παγκοσμίως δηλώνουν πρόθυμοι να αλλάξουν χώρα για την κατάλληλη θέση εργασίας και ιδιαίτερα οι υπάλληλοι στην Ινδία (73%), το Μεξικό (70%) και την Κίνα (69%). Το 53% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα εμφανίζεται πρόθυμο να μετακινηθεί στο εξωτερικό για μια νέα θέση εργασίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Η Δανία (28%), η Τσεχία (30%) και οι ΗΠΑ (31%) είναι οι χώρες στις οποίες οι εργαζόμενοι παρουσιάζονται λιγότερο διατεθειμένοι να μετακινηθούν για μια θέση εργασίας.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τέσσερις στους δέκα υπαλλήλους δηλώνουν πρόθυμοι να θυσιάσουν ένα μέρος του μισθού τους εάν αυτό πρόκειται να τους βοηθήσει να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην επιχείρηση που εργάζονται. Στην Ελλάδα, το 48% των ερωτηθέντων δηλώνει επίσης σύμφωνο με τα παραπάνω. Πιο πρόθυμοι για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στην Ινδία (69%) και την Ισπανία (63%). Αντίθετα, λιγότερο πρόθυμοι εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στην Ουγγαρία (15%) και τη Χιλή (19%).

Εύρεση εργασίας: Πιο δύσκολο για τους νεότερους ή για τους μεγαλύτερους;

Σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι είναι δύσκολο για τους νέους να βρουν την κατάλληλη εργασία.
Χώρες όπως είναι η Ελλάδα, με δύσκολες οικονομικές συνθήκες συμφωνούν ιδιαίτερα σε αυτό. Η Ελλάδα κατετάγη πρώτη (91%), ακολουθούμενη από την Ιταλία και την Ισπανία (και οι δύο σε ποσοστό 89%). Χώρες όπως η Σιγκαπούρη (44%), η Γερμανία (50%) και η Νορβηγία (51%) εμφανίζονται λιγότερο σύμφωνες με τα παραπάνω.
Αν και είναι δύσκολο για τους νέους να βρουν μια κατάλληλη θέση εργασίας, για τους ηλικιωμένους, φαίνεται να είναι ακόμη πιο δύσκολο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν εννέα στους δέκα εργαζομένους πιστεύουν ότι είναι δύσκολο για τους εργαζόμενους που ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλιακή ομάδα να βρουν μια κατάλληλη εργασία.
Πιο δύσκολο φαίνεται να είναι για τους κατοίκους της Τσεχίας με 97% των ερωτηθέντων να συμφωνεί με αυτή τη δήλωση. Τη δεύτερη θέση μοιράζονται η Ελλάδα με την Ουγγαρία (και οι δύο σε ποσοστό 96%). Η Νορβηγία (76%) και η Ινδία (79%) βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις, εμφανίζοντας ωστόσο σχετικά υψηλά ποσοστά.

Αποδοχή θέσεων εργασίας κάτω του επιπέδου εκπαίδευσης

Σε χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους, διατυπώθηκε έντονα ότι οι νέοι αποδέχονται θέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο εκπαίδευσής τους. Η Ελλάδα είχε τον υψηλότερο αριθμό των ατόμων που συμφωνούν με τη δήλωση αυτή σε ποσοστό 96%.
Άλλες χώρες που ακολούθησαν είναι η Πολωνία (87%) και η Ισπανία (82%). Στη Σιγκαπούρη (43%), τη Δανία (48%) και τη Γερμανία (50%) οι εργαζόμενοι πιστεύουν λιγότερο ότι οι νέοι άνθρωποι απασχολούνται συχνά σε θέσεις κάτω του επιπέδου εκπαίδευσής τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 72% των ερωτηθέντων συμφωνεί με τη συγκεκριμένη δήλωση.
Από την άλλη πλευρά, οι αριθμοί για τους ηλικιακά μεγαλύτερους ανθρώπους που αποδέχονται θέσεις εργασίας κάτω του εκπαιδευτικού τους επιπέδου, είναι ακόμη υψηλότεροι. Στη Σλοβακία (94%), την Πολωνία και την Ουγγαρία (αμφότερες κατά 90%) και στην Ελλάδα (86%), οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφώνησαν ότι οι ηλικιωμένοι δέχονται θέσεις εργασίας κάτω του επιπέδου εκπαίδευσής ους.

Η προσωρινή απασχόληση είναι ένα πρώτο βήμα;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η προσωρινή εργασία μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα στην εύρεση μόνιμης εργασίας. Στη Μαλαισία (89%), τη Γαλλία και την Πολωνία (και οι δύο κατά 88%) οι ερωτηθέντες εμφανίστηκαν πιο σύμφωνοι με την παραπάνω δήλωση. Εργαζόμενοι από χώρες όπως η Τσεχία (54%), η Ελλάδα (56%) και η Ουγγαρία (58%) συμφώνησαν λιγότερο.
Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας (94%) και της Ελλάδας (90%), συμφώνησαν ότι προτιμούν να έχουν μια προσωρινή δουλειά από το να είναι άνεργοι.
Σε κάθε χώρα που διεξήχθη η έρευνα, οι περισσότεροι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι θα απευθύνονταν σε ένα γραφείο στελέχωσης, σε περίπτωση που ήταν άνεργοι και αναζητούσαν εργασία. Ιδιαίτερα συνήθης τακτική εμφανίζεται για χώρες όπως η Βραζιλία (93%), το Μεξικό (89%) και η Ισπανία (87%). Στην Ελλάδα, το 70% δήλωσε ότι θα απευθυνόταν σε ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας για να βρει δουλειά και να ξεφύγει από την ανεργία. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία (55%), η Γερμανία (56%) και η Νορβηγία (65%), οι εργαζόμενοι δεν συνηθίζουν να απευθύνονται σε εταιρίες στελέχωσης κατά την αναζήτηση εργασίας.

Σε όλο τον κόσμο, υπάρχει η πεποίθηση ότι τo επίπεδο εργασιακής ασφάλειας είναι χαμηλό.

Σε χώρες όπου η οικονομική κατάσταση είναι προβληματική, όπως η Ελλάδα (94%), η Ουγγαρία (93%) και η Ισπανία (91%), οι ερωτηθέντες συμφώνησαν με τη δήλωση «Στη χώρα μου δεν υφίσταται εργασιακή ασφάλεια». Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι στη Σουηδία και τη Νορβηγία (και οι δύο στο 39%) εμφανίζονται λιγότερο σύμφωνοι με τη συγκεκριμένη δήλωση.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ζωή Ράπτη: Με ψηφιακή μετάβαση θα βελτιωθούν δείκτες της οικονομίας

Η δήλωση της νέας υφυπουργού Ανάπτυξης, Ζωής Ράπτη «Οι start up επιχειρήσεις, η 4η Βιομηχανική …