Ετήσιες προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ

prokyrhjh
Ο ΟΚΑΝΑ με 5 προκηρύξεις του ανακοινώνει ότι ενδιαφέρετε για την πρόσληψη 9 ατόμων. Οι θέσεις εργασίας αφορούν τις περιοχές της Βέροιας, Καβάλας , Χαλκίδας και τον Κορυδαλλό
■ Βέροια Ένας/Μία (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε. Τα γενικά και τα τυπικά προσόντα καθώς και ο τρόπος επιλογής, αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μαζί με το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στη διεύθυνση : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 2447/12.10.2015 Πόλη : Βέροια Ειδικότητα : Ιατρός Ψυχίατρος κατά το χρονικό διάστημα από 13/10/2015 έως και 20/10/2015 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 13/10/2015 ή που θα υποβληθούν μετά τις 20/10/2015, δεν θα ληφθούν υπ' όψιν. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898234, 236, και 314 και ώρες 10:00 έως 13:00.
■ Καβάλα Ένας/Μία (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε. ή Ιατρός Παθολόγος Π.Ε. ή Γενικός Ιατρός Π.Ε. Τα γενικά και τα τυπικά προσόντα καθώς και ο τρόπος επιλογής, αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μαζί με το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στη διεύθυνση : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 2444/12.10.2015 Πόλη : Καβάλα Ειδικότητα : κατά το χρονικό διάστημα από 13/10/2015 έως και 20/10/2015 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 13/10/2015 ή που θα υποβληθούν μετά τις 20/10/2015, δεν θα ληφθούν υπ' όψιν.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898237, 236, και 314 και ώρες 10:00 έως 13:00.
■ Χαλκίδα Ένας/Μία (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε.* ή Ιατρός Παθολόγος Π.Ε.* ή Γενικός Ιατρός Π.Ε.* *Στην περίπτωση όπου δεν υπάρξει ενδιαφέρον από ειδικευμένους Ιατρούς, των ανωτέρω ειδικοτήτων, ο Οργανισμός δύναται να συνεργαστεί και με Ιατρούς κάθε άλλης ειδικότητας, βάσει του άρθρου 182, παρ. 1 του Ν.4261/2014, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση συμμετοχής, η οποία γίνεται δεκτή με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα. Τα γενικά και τα τυπικά προσόντα καθώς και ο τρόπος επιλογής, αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μαζί με το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στη διεύθυνση : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 2445/12.10.2015 Πόλη : Χαλκίδα Ειδικότητα : κατά το χρονικό διάστημα από 13/10/2015 έως και 20/10/2015 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 13/10/2015 ή που θα υποβληθούν μετά τις 20/10/2015, δεν θα ληφθούν υπ' όψιν.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898237, 236, και 314 και ώρες 10:00 έως 13:00.
■ Βέροια Ένας/Μία (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε. Τα γενικά και τα τυπικά προσόντα καθώς και ο τρόπος επιλογής, αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μαζί με το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στη διεύθυνση : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 2447/12.10.2015 Πόλη : Βέροια Ειδικότητα : Ιατρός Ψυχίατρος κατά το χρονικό διάστημα από 13/10/2015 έως και 20/10/2015 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 13/10/2015 ή που θα υποβληθούν μετά τις 20/10/2015, δεν θα ληφθούν υπ' όψιν.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898234, 236, και 314 και ώρες 10:00 έως 13:00.
■ Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης- Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού Ένας/Μία (1) Ιατρός Παθολόγος Π.Ε. Ένας/Μία (1) Ψυχολόγος Π.Ε. Ένας/Μία (1) Κοινωνικός Λειτουργός Π.Ε. ή Τ.Ε. Δύο (2) Νοσηλευτές/τριες Π.Ε. ή Τ.Ε. Τα γενικά και τα τυπικά προσόντα καθώς και ο τρόπος επιλογής, αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μαζί με το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στη διεύθυνση : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 2448/12.10.2015 Πόλη : Ειδικότητα : κατά το χρονικό διάστημα από 13/10/2015 έως και 20/10/2015 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 13/10/2015 ή που θα υποβληθούν μετά τις 20/10/2015, δεν θα ληφθούν υπ' όψιν.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898233, 8242 και 314 και ώρες 10:00 έως 13:00.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Δύο συλλήψεις για παράνομο αποστακτήριο στην Κρήτη

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. …