ΕΕΔΕ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Υλοποίηση προγράμματος για πρώην εργαζόμενους

inegsee_6

Η Ένωση Φορέων ΕΕΔΕ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων (ΕΥΕ-ΕΚΤ), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Αρχή Διαχείρισης για την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στο έργο: «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων που αφορούν σε απολύσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής» (κωδικός EGF/2014/015 EL/ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES), καλεί τους 705 πρώην εργαζόμενους που απολύθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 12/9/2013 έως  12/6/2014 από 46 επιχειρήσεις του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής (Πίνακας 1), που είτε έχουν τερματίσει τη δραστηριότητά τους είτε έχουν απολύσει εργαζόμενους λόγω της οικονομικής κρίσης, να επικοινωνήσουν με τις δομές της Ένωσης προκειμένου να ενημερωθούν για το έργο, τις ενέργειες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής σε αυτό.

Το έργο υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής από τον Απρίλιο  έως το Νοέμβριο του 2016 και απευθύνεται σε όσους από τους 705 πρώην εργαζόμενους παραμένουν άνεργοι, ή εργάζονται με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, καθώς και σε όσους έχουν αναπτύξει δική τους επαγγελματική δραστηριότητα (πριν την έναρξη υλοποίησης της παρούσας ή και κατά τη διάρκεια αυτής).

Στους δικαιούχους προσφέρονται υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και επίδομα συμμετοχής στη συμβουλευτική ύψους 1.250 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις), καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης με καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 1.800 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις), η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και η υποστήριξη μετεγκατάστασης εντός της χώρας για επαγγελματικούς λόγους λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών.

Οι πληροφορίες του Έργου, η αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΕ (http://www.eede.gr/) και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (http://www.inegsee.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-simmetochi-sto-programma-proin-ergazomenon-tou-kladou-ton-ekdotikon-drastiriotiton/ ).

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή αίτησης συμμετοχής με:

  • την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της ΕΕΔΕ, κα Ελένη Καπίρη, τηλ: 210 2110100, eyd6@eede.gr και
  • το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ- ΙΝΕ ΓΣΕΕ, κα Κοροτζή Κατερίνα, τηλ: 210 3327769, korotzi@inegsee.gr και κα Μάντεση Δήμητρα, τηλ: 210 3327733, dimitra@inegsee.gr

Η Απόφαση Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων Διαχείρισης εκδόθηκε αφού ελήφθησαν υπόψη η με αριθμ. C(2015) 40 final/03.02.2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση της αίτησης με κωδικό EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities καθώς και η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. 2015/642/EE της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities, Ελλάδα).

Το Έργο συνολικού προϋπολογισμού 6.244.500€ συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2 με κωδικό έργου: 2015ΣΕ03420002. Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πίνακας 1: Κατάλογος επιχειρήσεων από τις οποίες προέρχονται οι 705 πρώην εργαζόμενοι του προγράμματος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ
1 T.C.T MEDIA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 02
2 D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 02
3 D.B.A.S ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 06
4 QUEUE PRINT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 01
5 METRORAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 01
6 MOTOPRESS HELLAS ΑΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 11
7 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ 10
8 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΕΕ 03
9 PRESS TABAC AE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 02
10 REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AE 07
11 SPORTDAY ΑΝ. ΕΜΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΚΔ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 06
12 TRECK ΑΒΕΕΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΒΕ 06
13 UP ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 22
14 WEB ENTERTAINMENT EKΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 08
15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ 09
16 ΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ & ΣΙΑ 01
17 ΑΝ. ΒΙΟΜ. ΕΚΤΥΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ DIAMOND PRINT 14
18 ATTIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14
19 GRAFOPRINT ΑΒΕΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 10
20 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 25
21 ΔΟΛ 64
22 ΔΙΟΠΤΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 03
23 Ε. ΣΠΥΡΟΥ – Γ. Κ. ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 01
24 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΕ 21
25 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ 92
26 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 19
27 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ 32
28 ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕΤ 02
29 ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – EXPLORER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠ. ΕΤΑΙΡ. 22
30 EXPRESS – Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠ. ΑΕ 16
31 ΖΑΓΚΛΗΣ 02
32 Η ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π&Π.Μ. 03
33 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ 31
34 Η.ΜΕ.ΠΕ.Τ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΗΛ. Μ. 25
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΕΕ 09
36 Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 09
37 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 33
38 ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 11
39 Κ.Μ.Π. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 06
40 ΠΑΡΟΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ 02
41 SELENA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 10
42 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 18
43 ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 06
44 ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 35
45 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 52
46 ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΕ 21
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 46 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 705

 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Youth Pass: Πότε θα καταβληθεί και αναλυτικά που θα αξιοποιηθεί

Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος, έως το τέλος του 2023, περίπου 140.000 νέοι …