Εκατοντάδες προσλήψεις προκηρύσσονται εντός των ημερών

jobveli

585 θέσεις επικουρικού προσωπικού περιλαμβάνει η προκήρυξη που θα εκδοθεί εντός των ημερών και θα έχει την υπογραφή και των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, για την κάλυψη τμήματος των κενών στα δημόσια νοσοκομεία.

Οι υπό πρόσληψη εργαζόμενοι θα υπογράψουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δώδεκα μηνών.

Για την πρόσληψή του λαμβάνονται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%, ενώ προτεραιότητα δίνεται στους υποψηφίους ανάλογα με τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι θέσεις είναι:

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός
ΠΕ Φυσικών Ακτινοφυσικών

1

ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

3

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

6

ΤΕ Λογιστικής

2

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας

2

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α.Κυριακού»
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης και Αδεια Λογιστή τουλάχιστον Β’ Τάξης

1

ΠΕ Φαρμακοποιών

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

1

ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα ηλεκτρολόγων)

1

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητα θερμοϋδραυλικού

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

1

Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Αγ.Ανάργυροι»
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

4

ΠΕ Ακτινοφυσικών

2

ΠΕ Φαρμακοποιών

1

ΔΕ Βοηθών φαρμακείου

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

2

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑγίαΣοφία»
ΠΕ Φυσικών Ακτινοφυσικών

1

ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

3

ΤΕ Νοσηλευτικής

2

ΔΕ Βοηθών φαρμακείου

1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1

ΤΕ Λογιστικής

1

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

1

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

4

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

1

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

1

ΔΕ Μαγείρων

1

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς»
ΤΕ Νοσηλευτικής

2

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

2

Γενικό Αντικαρ/κό Νοσοκομείο Αθηνών «Αγ.Σάββας»
ΠΕ Βιολόγων (ΜΕ Ειδίκευση στη Μοριακή Ιολογία)

1

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

2

ΤΕ Λογιστικής

1

ΔΕ Τεχνικού (Κλιβανιστών- Αποστειρωτών- Απολυμαντών)

1

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών (Για Μπλοκς Ακτινοθεραπείας)

1

ΔΕ Βοηθών φαρμακείου

1

ΔΕ Μαγείρων

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

2

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς»
ΤΕ Νοσηλευτικής

3

ΤΕ Νοσηλευτικής

3

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

2

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

1

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

1

ΤΕ Πληροφορικής

1

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1

Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η Αγ.Ελένη»
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία»
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

3

ΤΕ Λογιστικής

3

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

5

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Παμμακάριστος»
ΤΕ Νοσηλευτικής

1

ΤΕ Διοικητικού

1

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο/Μπενάκειο ΕΕΣ»
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

3

ΠΕ Φαρμακοποιών

2

ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Υδραυλικού)

1

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου

1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλικο»
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

1

ΤΕ Λογιστικής

1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2

ΤΕ Νοσηλευτικής

5

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

1

Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
ΠΕ Φαρμακοποιών

1

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1

ΤΕ Φυσικοθεραπείας

2

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1

ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα ηλεκτρολόγων)

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

2

«Αλεξάνδρα»
ΤΕ Νοσηλευτικής

5

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

3

ΠΕ Ακτινοφυσικών

1

Γενικό Νοσοκομείο «Ελενα Βενιζέλου»
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

1

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

3

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»
ΤΕ Νοσηλευτικής

2

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

1

ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας (με εμπειρία στην αξονική τομογραφία

2

ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητα υδραυλικού)

1

ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητα ηλεκτροτεχνιτών)

1

Παίδων Πεντέλης
ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

2

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1

«Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ»
ΠΕ Ακτινοφυσικών

1

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

2

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

3

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

2

ΠΕ Ακτινοφυσικών

1

ΠΕ Φαρμακοποιών

1

ΔΕ Βοηθών φαρμακείου

1

Κωνσταντοπούλειο -Πατησίων
ΠΕ Πληροφορικής

1

ΤΕ Πληροφορικής

2

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

3

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

1

Σύνολο 1ης ΔΥΠΕ

164

2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου

«Τζάνειο»
ΠΕ Χημικών βιοχημικών

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

1

ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

1

ΠΕ Ακτινοφυσικών

1

ΔΕ Διοικητικών γραμματέων

2

ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητα ηλεκτροτεχνιτών)

1

«Ασκληπιείο» Βούλας
ΤΕ Πληροφορικής

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

1

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

1

ΔΕ Βοηθών φαρμακείου

1

ΤΕ Πληροφορικής

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών

2

«Θριάσιο»
ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών

5

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

3

ΔΕ Βοηθών φαρμακείου

1

«Δρομοκαΐτειο»
ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

1

ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών

1

ΤΕ Πληροφορικής

1

ΠΕ Φαρμακοποιών

1

«Αγιος Παντελεήμων», «Αγία Βαρβάρα»
ΤΕ Μαιευτικής

2

ΤΕ Πληροφορικής

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

2

ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

2

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

2

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

1

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
ΤΕ Νοσηλευτικής

3

ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών

2

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

2

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

1

ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

1

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

1

ΠΕ Φαρμακοποιών

1

ΔΕ Βοηθών φαρμακείου

1

ΠΕ Ακτινοφυσικών

1

Γενικό Αντικ/κό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»
ΠΕ Οικονομικού

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2

ΤΕ Πληροφορικής

1

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» – Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον» – Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Καλύμνου «ΤοΒουβάλειο»
ΠΕ Φαρμακοποιών

1

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

1

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

1

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

1

ΤΕ Πληροφορικής

1

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Αγ. Παντελεήμων»
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

1

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1

ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

2

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

1

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (σαβανωτών – νεκροτόμων – αποτεφρωτών)

1

Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»
ΠΕ Ψυχολόγων

1

ΤΕ Κοινωνικής εργασίας

1

ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

1

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

1

ΤΕ Λογιστικής

1

Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»
ΤΕ Μαιευτικής

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

1

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και σε έλλειψη
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

ΤΕ Κοινωνικής εργασίας

1

Κρατικό Θεραπευτήριο – Κ.Υ. Λέρου
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

1

Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νάξου
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1

Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

4

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών

1

ΤΕ Μαιευτικής

1

ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

2

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

2

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

1

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

1

Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου
ΠΕ Φαρμακοποιών

1

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

1

ΤΕ Πληροφορικής

1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Εμπωνα
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Τήνου
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Μήλου
ΤΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών

1

ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Καρλοβασίου
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

1

ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Πάτμου
ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Μυκόνου
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας και σε έλλειψη ΔΕ χειριστών εμφανιστών

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Γαλατά
ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Πάρου
ΤΕ Νοσηλευτικής

1

ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Αντισσας
ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Πειραιά
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

2

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Νίκαιας
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Πλωμαρίου
ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Αίγινας
ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Πυργίου
ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Θήρας
ΤΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών

1

ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Εύδηλου
ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών

1

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Καμινίων
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1

Σύνολο 2ης ΔΥΠΕ

128

3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»
ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας

4

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

3

ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας μηχανολόγων

1

ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας ηλεκτρολόγων

1

ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας

2

ΠΕ Βιοχημικών με εμπειρία στην κυτταρική θεραπεία

1

ΠΕ Βιολόγων με εμπειρία στη Γονιδιακή θεραπεία

1

ΔΕ οδηγών με δίπλωμα Γ’ή Δ’ κατηγορίας

3

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς – Ο Αγιος Δημήτριος»
ΤΕ Νοσηλευτικής

1

ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

1

ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ Κατηγοριας

1

Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

1

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

ΤΕ Λογιστικής

1

ΤΕ Μαιευτικής

1

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

1

ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα ηλεκτρολόγων)

1

ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητα υδραυλικού)

1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

2

ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών

1

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

1

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1

Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

1

ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα ηλεκτρολόγων)

1

ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητα υδραυλικού)

1

Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο» – «Μποδοσάκειο»
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

2

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

2

ΤΕ Μαιευτικής

1

ΤΕ Λογιστικής

1

ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών

1

ΤΕ Μαιευτικής

1

ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα ηλεκτρολόγων)

1

ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητα υδραυλικού)

1

Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

1

Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

1

ΤΕ Μαιευτικής

1

ΔΕ Βοηθών φαρμακείου

1

Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου»
ΤΕ Νοσηλευτικής

1

ΔΕ Βοηθών φαρμακείου

1

ΤΕ Φυσικοθεραπείας

2

ΤΕ Λογοθεραπείας

1

ΤΕ Πληροφορικής

1

ΤΕ Λογιστικής

1

ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΔΥΠΕ

57

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ανδρουλάκης από Λάρισα: Η Θεσσαλία δεν μπορεί να οδηγηθεί σε μια κατάσταση μακροχρόνιας στασιμότητας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς στην Περιφέρεια Θεσσαλία - Οι δυο πλευρές συνομίλησαν για …