793 Μόνιμες θέσεις μέσω διαγωνισμού

jobbb346-009
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη των 1.538 μόνιμων θέσεων, από τις οποίες οι 793 θα καλυφθούν με νέο διαγωνισμό και οι 745 από επιλαχόντες των προκηρύξεων 4Κ/2015 και 5Κ/2015 του ΑΣΕΠ.
Οι προσλήψεις αυτές αφορούν στα νοσοκομεία της χώρας. Πρόκειται κυρίως για νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και προσωπικό διαφόρων άλλων ειδικοτήτων, το οποίο θα καλύψει ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας.
ΘΕΣΕΙΣ
ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.»ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
Γ.Ν.»ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
Γ.Ν.»ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΙΚΟ»
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1
Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
Γ.Ν.ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ »ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1
Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4
Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1
Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ »ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ »ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
Γ.Ν.ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 3
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4
Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ »ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» – Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΩ
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
Γ.Ν.ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΠΕ Ή ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ »ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕΙ ΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ »ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
Γ.Ν.ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 3
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΓΝ -Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 5
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΚΑΒ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ -Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ »ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
Π.Ε.Δ.Υ.
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓ. ΕΛΕΝΗ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν.»ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν.»ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 6
ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ – Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ »ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 4
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 6
ΠΡΩΤΟ Γ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 16
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2

 


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, όλων των πολιτών, από το νέο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος …