Οι κρίσιμες ερωτοαπαντήσεις των δικαιώματα των ασθενών του ΕΟΠΥΥ

Απαντήσεις σε βασικές απορίες για τα δικαιώματα των ασθενών του ΕΟΠΥΥ, δίνουν οι παρακάτω ερωτο-απαντήσεις, ώστε να γνωρίζουν πριν αναγκαστούν να απευθύνονται αόριστα για να εξυπηρετηθούν ή να διαμαρτυρηθούν, οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού.

Έχω το δικαίωμα στην υγεία ως ανασφάλιστος;
Όλοι οι μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) όλων των προαναφερομένων καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας, εφόσον έχουν ΑΜΚΑ, δικαιούνται δωρεάν πρόσβασης, νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Μονάδες ΠΕΔΥ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, όσοι ανασφάλιστοι διαθέτουν ΑΜΚΑ προσέρχονται με αυτό στις δομές δημόσιας υγείας και απολαμβάνουν δωρεάν ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική περίθαλψη. Όσοι αδυνατούν να βγάλουν ή δε διαθέτουν ΑΜΚΑ αρκεί να επιδείξουν την κάρτα υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού (ΚΥΠΑ).

Όταν επισκέπτομαι γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΠΥ, επιβαρύνομαι με κάποια χρέωση;
Κατά την επίσκεψή σου σε γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΠΥ, δεν επιβαρύνεσαι με κάποια χρέωση. Επιβάρυνση υπάρχει μόνο στην περίπτωση που ο γιατρός έχει ξεπεράσει το όριο – το λεγόμενο πλαφόν- των 200 επισκέψεων το μήνα, και σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων.
Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΕΟΠΥΥ, (www.eopyy.gov.gr), στον σύνδεσμο «Βρείτε ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ», μπορείς να δεις πόσες επισκέψεις έχουν ήδη κλείσει οι γιατροί. Η ακρίβεια της εφαρμογής εξαρτάται όμως από την έγκαιρη ενημέρωση της από τον αντίστοιχο γιατρό.

Πως μπορώ εύκολα και γρήγορα να βρω τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ και τις ώρες λειτουργίας τους; Τι ισχύει για τους ασφαλισμένους στην επαρχία;
Εύκολα και γρήγορα μπορείς να βρεις στη διαδικτυακή διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, τις ώρες λειτουργίας τους, και που βρίσκονται αυτά ανά νομό, καθώς και απεικόνιση της τοποθεσίας τους σε χάρτη για ευκολότερη αναζήτηση. Επίσης, μπορείς να ενημερωθείς για τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, από τα οποία μπορείς να προμηθευτείς φάρμακα που διατίθενται μόνο μέσω των συγκεκριμένων φαρμακείων. Οι ασφαλισμένοι περιοχών της επαρχίας χωρίς φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ ή στις μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ για να προμηθεύονται τα φάρμακα αυτά μετά από παραγγελία, οι διευθύνσεις των οποίων βρίσκονται στο site του ΕΟΠΥΥ.

Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την παραλαβή φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ;
Εάν είσαι ασφαλισμένος και χρειάζεται να επισκεφτείς κάποιο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για την παραλαβή φαρμάκων, θα πρέπει να έχεις μαζί σου τα παρακάτω:

  •  Την αντίστοιχη συνταγή
  •  Φωτοτυπία της γνωμάτευσης του ιατρού, η οποία θα κρατηθεί από το φαρμακείο, παράλληλα με την πρωτότυπη γνωμάτευση η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ
  •  Το βιβλιάριο υγείας, όπου ο γιατρός θα έχει σημειώσει το φάρμακο και θα έχει υπογράψει και σφραγίσει.
  •  Την θετική έγκριση της επιτροπής φαρμάκων εξωτερικού & υψηλού κόστους, για συγκεκριμένα μόνο φάρμακα

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως νοσοκομειακός ασθενής;
α) Ως ασθενής δικαιούσαι να ζητήσεις να πληροφορηθείς, πλήρως και εκ των προτέρων, για ό,τι αφορά στην κατάσταση της υγείας σου. Ειδικά όταν πρόκειται για κινδύνους που ενδέχεται να σου παρουσιασθούν ή να προκύψουν λόγω εφαρμογής μη συνηθισμένων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η συγκατάθεσή σου είναι απαραίτητη και μπορεί να ανακληθεί από εσένα ανά πάσα στιγμή.

β) Ως ασθενής πρέπει να αισθάνεσαι τελείως ελεύθερος στην απόφαση σου, να δεχθείς ή να απορρίψεις, κάθε συνεργασία σου με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Επίσης έχεις το δικαίωμα να δεχθείς ή να αρνηθείς κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να σου διενεργηθεί, απόφαση που μπορεί να ανακαλέσεις ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά το νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

Πώς ένας γιατρός μού συνταγογραφεί φάρμακα και εξετάσεις; Τι χρονική ισχύ έχουν τα παραπεμπτικά και τι ποσότητα φαρμάκου μπορώ να προμηθευτώ;
Οι γιατροί, ανάλογα με την ειδικότητά τους, έχουν συγκεκριμένο όριο -το λεγόμενο πλαφόν-συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων.
Οι ασφαλισμένοι θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ για φάρμακα και εξετάσεις μόνο εφόσον αυτά έχουν συνταγογραφηθεί ηλεκτρονικά από τον σχετικό με την ειδικότητα γιατρό.

α) Όλα τα παραπεμπτικά για εξετάσεις έχουν ισχύ ενός μηνός, εντός του οποίου θα πρέπει να εκτελούνται.
Το διάστημα αυτό αναγράφεται στο εκάστοτε παραπεμπτικό, πάνω-δεξιά στο αντίστοιχο πεδίο.
β) Όλες οι συνταγές φαρμάκων θα πρέπει να εκτελούνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αναγραφή τους από τον σχετικό με την ειδικότητα γιατρό.
γ) Σε ορισμένες χρόνιες παθήσεις ή μακροχρόνιες θεραπείες ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να συνταγογραφήσει δίμηνη ή τρίμηνη ή εξάμηνη συνταγή.
Σε κάθε περίπτωση ο ασθενής προμηθεύεται από το φαρμακείο ποσότητα φαρμάκου για 1 μήνα.

Πως εκδίδω και πώς ανανεώνω το βιβλιάριο υγείας μου;
Από 1η Μαρτίου 2015 η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας θα γίνεται ηλεκτρονικά πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα απαιτείται η προσέλευση των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα και η αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών για την ανανέωσή τους καταργείται.

Έχω το δικαίωμα να πάρω αντίγραφο του ιατρικού φακέλου μου από το νοσοκομείο;
Ως ασθενής, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις αντίγραφο του ιατρικού σου φακέλου καθώς και ιατρικό ενημερωτικό σημείωμα με τις υπηρεσίες που σου παρασχέθηκαν από κάποιο νοσοκομείο. Η διαδικασία γίνεται πολύ εύκολα με μια απλή αίτηση στην Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως ασθενής αν λείπω προσωρινά στο εξωτερικό και αρρωστήσω ξαφνικά;
α) Διαμένεις στο εξωτερικό προσωρινά -για διακοπές, επιχειρηματικό ταξίδι ή σπουδές- και αρρώστησες ξαφνικά; Εάν είσαι υπήκοος κράτους-μέλους ενός από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία δικαιούσαι κάθε είδος υγειονομικής περίθαλψης και πρέπει αυτή να σου παρέχεται σε κάθε περίπτωση, προτού επιστρέψεις στην πατρίδα σου. Έχεις τα ίδια δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης με τους πολίτες που είναι ασφαλισμένοι στη χώρα όπου βρίσκεσαι, δηλαδή τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.
β) Καλό είναι κάθε φορά που ταξιδεύεις στο εξωτερικό να παίρνεις μαζί σου την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ). Η κάρτα αυτή αποτελεί απόδειξη ότι είσαι ασφαλισμένος σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ και θα απλουστεύσει τις διαδικασίες πληρωμής και επιστροφής των εξόδων σε περίπτωση ανάγκης χρήσης υγειονομικής περίθαλψης. Για να λάβεις την κάρτα θα πρέπει να απευθυνθείς στον εθνικό σου πάροχο ασφάλειας ασθένειας, για την Ελλάδα στον ΕΟΠΥΥ, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση και προσκομίζοντας το βιβλιάριο υγείας σου θεωρημένο για το τρέχον έτος και μία φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Πως μπορώ να μάθω επιπλέον πληροφορίες ή να διατυπώσω κάποιο παράπονο για παρόχους υγείας του ΕΟΠΥΥ;
Σε περίπτωση που επιθυμείς να μάθεις επιπλέον πληροφορίες ή να διατυπώσεις κάποιο παράπονο και καταγγελία για παρόχους υγείας του ΕΟΠΥΥ, μπορείς να απευθυνθείς στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, στη Διεύθυνση Αξιολόγησης & Διασφάλισης Ποιότητας Κηφισίας 39, Μαρούσι, 15123, (τηλ. 210 3803470 και ώρες 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ., με αστική χρέωση) ή στο site: www.eopyy.gov.gr


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη και αμοιβή

Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. 13625/2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 6892/08.12.2023Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Σκοπός …